Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-02-11

Zatrzymano mi dokument prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km. Odmówiłem przyjęcia mandatu, podczas składania wyjaśnień powołałem się na brak znaku informującego o terenie zabudowanym. Faktycznie takiego znaku na mojej drodze jazdy nie było i nagrałem to na telefonie. Dodatkowo powołałem się na fakt mojej ucieczki przed innym samochodem, z którego grożono mi bronią. Czy w tej sytuacji jest podstawa do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 92a Kodeksu wykroczeń?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Zasadność złożenia wniosku o ukaranie jest uzależniona od tego, czy swoim zachowaniem wypełnił Pan znamiona wykroczenia określonego w art. 92a Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny”.

Zatem sprawcą wykroczenia z art. 92a może być tylko prowadzący pojazd, a więc każdy pojazd, który jest zdefiniowany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności samochód.

Czyn polega na umyślnym, jak i nieumyślnym niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Uszczegóławiając powyższe, aby dopuścić się powyższego wykroczenia, to musiałoby nastąpić:

1. przekroczenie prędkości wyznaczonej przez art. 20 Prawa o ruchu drogowym który wyznacza dopuszczalne prędkości – jeżeli dopuszczalna prędkość nie została określona znakiem drogowym, a więc dotyczy to następujących sytuacji:

1) na obszarze zabudowanym:

a) w godzinach od 5 do 23–50 km/h,

b) w godzinach od 23 do 5–60 km/h, ale w strefie zamieszkania zawsze 20 km/h;

2) poza obszarem zabudowanym:

a) dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

– na autostradzie – 140 km/h,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

– na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

– na pozostałych drogach – 90 km/h,

b) dla zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego pod lit. a:

– na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

– na pozostałych drogach – 70 km/h, z tym że dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego   techniczne określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu, wydanym na podstawie art. 66 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;

2. przekroczenie prędkości określonej znakiem jako zmniejszona lub zwiększona – jeżeli dopuszczalna prędkość została określona znakiem drogowym.

W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, policja z urzędu przeprowadza czynności wyjaśniające, w miarę możności w miejscu popełnienia czynu. Tak więc jeżeli zostanie Panu udowodnione, ze dopuścił się Pan przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, to naraża się Pan na wymierzenie kary grzywny. Jeżeli natomiast Pana wersja okaże się prawdziwa, to policja nie skieruje wniosku o ukaranie do sądu, ponieważ w treści tego wniosku musi znaleźć się określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz wskazanie dowodów na tę okoliczność.

Natomiast fakt ucieczki z powodu grożenia Panu bronią może być w sytuacji wniesienia wniosku o ukaranie podstawą uniknięcia odpowiedzialności karnej z uwagi na stan wyższej konieczności. Zgodnie z art. 16 Kodeksu wykroczeń „nie popełnia wykroczenia, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Mój pies pogryzł innego psa, czy dobrowolnie poddać się karze?

Mój pies zranił innego psa. Rana długości centymetra, nie było potrzeby założenia szwów. Oba psy były bez smyczy i kagańców – biegały luzem....

Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

Wczoraj nie ustąpiłem pierwszeństwa rowerzyście i lekko go potrąciłem. Obrażenia to tylko obtarcie i guz na czole poszkodowanego. Pogotowie...

Widoczność na zdjęciu fotoradaru twarzy kierowcy a wybranie opcji bez punktów karnych

Mam pytanie dotyczące mandatu z fotoradaru za przekroczenie prędkości. Jeżeli na zdjęciu z fotoradaru widać dobrze twarz kierowcy, czy można...

Kara za zdemolowanie klatki schodowej

Mąż po alkoholu wybił szybę w drzwiach do klatki schodowej. Pomimo chęci pokrycia szkód zarządca bloku zgłosił sprawę na policję. Czy policja...

Prowadzenie samochodu przed zdaniem egzaminu

Dwa miesiące temu upłynął mi termin zakazu prowadzenia pojazdu. Co grozi mi za prowadzenie auta jeszcze przed zdaniem egzaminu?

Czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już nieważne?

Zabrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, ale w trakcie kontroli drogowej okazało się, że minął czas, na jaki było...

Konsekwencje potrącenia pieszego

Popełniłem wykroczenie potrącenia pieszego. Policja zabrała mi dokument prawo jazdy za pokwitowaniem. Odebrałem wyrok nakazowy, który skazuje mnie na grzywnę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »