Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-02-11

Zatrzymano mi dokument prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km. Odmówiłem przyjęcia mandatu, podczas składania wyjaśnień powołałem się na brak znaku informującego o terenie zabudowanym. Faktycznie takiego znaku na mojej drodze jazdy nie było i nagrałem to na telefonie. Dodatkowo powołałem się na fakt mojej ucieczki przed innym samochodem, z którego grożono mi bronią. Czy w tej sytuacji jest podstawa do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 92a Kodeksu wykroczeń?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Zasadność złożenia wniosku o ukaranie jest uzależniona od tego, czy swoim zachowaniem wypełnił Pan znamiona wykroczenia określonego w art. 92a Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny”.

Zatem sprawcą wykroczenia z art. 92a może być tylko prowadzący pojazd, a więc każdy pojazd, który jest zdefiniowany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności samochód.

Czyn polega na umyślnym, jak i nieumyślnym niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Uszczegóławiając powyższe, aby dopuścić się powyższego wykroczenia, to musiałoby nastąpić:

1. przekroczenie prędkości wyznaczonej przez art. 20 Prawa o ruchu drogowym który wyznacza dopuszczalne prędkości – jeżeli dopuszczalna prędkość nie została określona znakiem drogowym, a więc dotyczy to następujących sytuacji:

1) na obszarze zabudowanym:

a) w godzinach od 5 do 23–50 km/h,

b) w godzinach od 23 do 5–60 km/h, ale w strefie zamieszkania zawsze 20 km/h;

2) poza obszarem zabudowanym:

a) dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

– na autostradzie – 140 km/h,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

– na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

– na pozostałych drogach – 90 km/h,

b) dla zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego pod lit. a:

– na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

– na pozostałych drogach – 70 km/h, z tym że dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego   techniczne określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu, wydanym na podstawie art. 66 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;

2. przekroczenie prędkości określonej znakiem jako zmniejszona lub zwiększona – jeżeli dopuszczalna prędkość została określona znakiem drogowym.

W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, policja z urzędu przeprowadza czynności wyjaśniające, w miarę możności w miejscu popełnienia czynu. Tak więc jeżeli zostanie Panu udowodnione, ze dopuścił się Pan przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, to naraża się Pan na wymierzenie kary grzywny. Jeżeli natomiast Pana wersja okaże się prawdziwa, to policja nie skieruje wniosku o ukaranie do sądu, ponieważ w treści tego wniosku musi znaleźć się określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz wskazanie dowodów na tę okoliczność.

Natomiast fakt ucieczki z powodu grożenia Panu bronią może być w sytuacji wniesienia wniosku o ukaranie podstawą uniknięcia odpowiedzialności karnej z uwagi na stan wyższej konieczności. Zgodnie z art. 16 Kodeksu wykroczeń „nie popełnia wykroczenia, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »