Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie czynu ucieczki z miejsca śmiertelnego wypadku

Autor: Marek Gola

17 lat temu jechałem ulicą pewnego miasta, nagle na jezdnię wyskoczył pijany człowiek. Potrąciłem go ze skutkiem śmiertelnym. Spanikowałem i uciekłem z miejsca wypadku. Tydzień później, by wyżywić rodzinę i uniknąć więzienia, wyjechałem do pracy za granicę. Czy mój czyn podlega przedawnieniu po 15 latach? Dodam, że nigdy nie dostałem żadnego wezwania, oskarżenia ani innego pisma z policji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Istotne znaczenie z punktu widzenia Pana interesu ma przepis art. 177 k.k. Pozwoli Pan, że przytoczę pełną jego treść;

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek”.

Pana czyn winien być zakwalifikowany jako czyn z art. 177 § 2, a zatem podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zakładam bowiem, że Pana zachowaniu nie można przypisać umyślności, a w czasie kierowania pojazdem nie łamał Pan zasada ruchu drogowego, które nakazywałyby przyjąć, że może zechcieć Pan kogoś pozbawić życia. Zakładając, że jechał Pan zgodnie z przepisami lub trochę szybciej, aniżeli przepisy przewidują, wskazać należy, co następuje.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 15, albowiem czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat.

Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Innymi słowy z uwagi na zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, mamy do czynienia z występkiem, co z kolei powoduje, że przedawnienie karalności następuje po 15 latach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl