Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie karalności wykroczenia drogowego - kto zapłaci za naprawę uszkodzonego samochodu?

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2021-03-29

W lutym 2020 r. miałem kolizję drogową nie z mojej winy. Z jadącego przede mną samochodu dostawczego spadła płyta, która uderzyła w mój samochód i go uszkodziła. Zdarzenie nagrało się na mojej kamerze samochodowej, na nagraniu widać numery rejestracyjne pojazdu sprawcy. Film przekazałem policji. Dzisiaj otrzymałem od nich pismo takiej treści: „przeprowadzone czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do sądu (…) z powodu przedawnienia orzekania”. Wiem, że policja znalazła tego kierowcę i jestem mocno zaskoczony takim obrotem sprawy, a chodzi o to, kto teraz pokryje koszty naprawy mojego auta, które do tej pory jest w zakładzie samochodowym. Umowa z serwisem zobowiązuje mnie do zapłaty za naprawę, jeśli ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną wypłaty odszkodowania, a decyzji nie ma z powodu trwającego postępowania policji, które właśnie się zakończył. Czy karalność wykroczenia ustaje po roku, czy po dwóch od dnia popełnienia czynu? Czy w takim przypadku ubezpieczyciel odmówi zapłaty za naprawę, mimo że ustalono kierującego pojazdem, lecz nie wniesiono przeciwko niemu oskarżenia? Czy pozostaje mi jedynie zapłacić za naprawę samochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie karalności wykroczenia drogowego - kto zapłaci za naprawę uszkodzonego samochodu?

Przedawnienie karalności za wykroczenie

W opisanym stanie faktycznym, mimo że policja miała „wszystko podane na tacy”, rzeczywiście mogło dojść do przedawnienia karalności. Zgodnie z treścią art. 45 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.) – karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 z późn. zm.) precyzuje pojęcie wszczęcia postępowania, które determinuje wydłużony okres przedawnienia karalności. Jak wyjaśniono w treści art. 57 § 1 wskazanej wcześniej ustawy, podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez funkcjonariuszy policji nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania o wykroczenie. Następuje ono z chwilą złożenia wniosku o ukaranie. Powinien Pan wiedzieć, że wniosek o ukaranie powinien zawierać m.in. takie informacje, jak miejsce zatrudnienia obwinionego, dane o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych, wysokości wyrządzonej szkody, dane dotyczące ewentualnego, uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie. Najprawdopodobniej policjanci prowadzący Pana sprawę nie byli w stanie ustalić w ustawowym terminie wszystkich niezbędnych danych.

Odszkodowanie od sprawcy, pokrycie szkody z OC

W zaistniałej sytuacji może Pan jednak dochodzić stosownego odszkodowania od sprawcy kolizji na drodze cywilnej. Pomimo że postępowanie o wykroczenie nie zostanie wszczęte, istniejące już akta sprawy z ustaleniami policji mogą stanowić przydatny dowód w sprawie odszkodowawczej.

Ponadto proszę mieć na uwadze, że ukaranie sprawcy kolizji w postępowaniu karnym nie jest warunkiem do pokrycia szkody z OC wyrządzającego szkodę. Zdecydowanie może się Pan zwrócić do ubezpieczyciela i wnioskować o pokrycie kosztów naprawy. Skoro w warsztacie zawarł Pan umowę, w której zdecydował się osobiście pokryć koszty naprawy, powiem Pan zapłacić za naprawę auta i je odebrać. Myślę, że serwis samochodowy nie zgodzi się na przechowywanie Pana auta i czekanie z rozliczeniem do czasu wypłaty odszkodowania. Jednocześnie należałoby wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów. Sądzę, że nie powinno być żadnego problemu z uzyskaniem przez Pana wyłożonych kosztów naprawy bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »