Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prywatny akt oskarżenia

Autor: Marek Gola

Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem zawiadomienie z sądu jako oskarżony o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie w sprawie z art. 212 § 2 K.k. Okazało się, że mój były współpracownik oskarża mnie o to, że na jednym z portali pod zdjęciem żony zamieściłem tekst znieważający jego żonę, jak również miał on negatywny skutek w stosunku do jego osoby, komentarz miał na celu poniżyć oskarżyciela w opinii publicznej oraz narazić jego na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu. Termin przedawnienia upłynął rok od daty ukazania się komentarza na portalu. Tak wynika z zawiadomienia. Wpis na portalu był publikowany przez 5 miesięcy. Stawiennictwo na posiedzeniu nie jest obowiązkowe, z tego, co się orientuje, oskarżyciel ma rok czasu na oskarżenie mnie, ale od chwili uzyskania informacji o danych personalnych osoby pomawiającej go, zatem czas liczy się od tego momentu, jednak nie dłużej niż 3 lata od chwili ukazania się wpisu – czy mam rację? Wpisu na 100% nie dokonałem ja, w tym dniu bylem w podróży służbowej. Czy udać się na posiedzenie w sprawie umorzenia, czy zapoznać się z aktami przed posiedzeniem i czekać na odwołanie się oskarżyciela od decyzji umorzenia i wówczas wnieść wniosek o odwołanie oskarżenia w stosunku do mojej osoby? Jaki obowiązuje termin odwołania się oskarżyciela od decyzji? W jaki sposób muszę udowodnić, że to nie ja, chociaż było to z mojej podsieci domowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czyn ścigany z oskarżenia prywatnego

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności zasadne jest udanie się do sądowej czytelni, po uprzednim telefonicznym zamówieniu akt sprawy, i sprawdzenie, w jakim dniu bądź też czasie miał Pan „rzekomo” dopuścić się czynu z art. 212 § 2 K.k. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia Pana dalszych czynności.

Czyn z art. 212 § 2 k.k. jest ścigany z oskarżenia prywatnego, a to z kolei powoduje, że karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Przedawnienie karalności jest brane przez Sąd pod uwagę z urzędu, co powoduje, że jeżeli od dnia wpisu upłynęło już więcej niż 3 lata bądź też 1 rok od dnia, kiedy Pana oskarżyciel dowiedział się o sprawcy postępowanie zostanie z mocy prawa umorzone, co powoduje, że Pana stawiennictwo na posiedzeniu nie będzie konieczne, chyba że otrzymał Pan z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa.

Jeżeli te okresy od dnia wpisy w środkach masowego przekazu nie upłynęły, wówczas musi Pan podjąć obronę poprzez wykazanie, że nie jest możliwe, by to Pan był sprawcą czynu z uwagi na wyjazd służbowy. Konieczne będzie zatem wykazanie wyjazdu. Na ten moment, jeżeli sam sąd wskazuje na przedawnienie karalności, uznałby to „za dobrą monetę”, ale nie lekceważył sprawy, lecz samemu sprawdził, o który dokładnie dzień chodzi.

Zobacz też: Oskarżony stawiennictwo nieobowiązkowe

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl