Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-12

Zatrzymano mi prawo jazdy z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić samochód do czasu wyroku sądowego, narażając się w razie kontroli jedynie na mandat? Czy mogę ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pana pytania wynika, że dopuścić się Pan miał czynu opisanego w art. 178a § 1 K.k. Domniemywam, że w sprawie wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Zastanawia się Pan, czy może prowadzić pojazd, narażając się jedynie na mandat karny.

W mojej ocenie w trakcie postępowania sąd może zakwalifikować Pana zachowanie, tj. prowadzenie pojazdu po wydanym postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy jako czyn z art. 180a K.k., zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na powyższe, prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy może być zakwalifikowane jako czyn zabroniony.

Jeżeli Pana wolą jest wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania karnego to nie ulega wątpliwości, iż będzie Pan musiał uchylić się od zgody na dobrowolne poddanie się karze. Wyrażając zgodę na karę zaproponowaną przez prokuratura pozbawia się Pan niejako prawa do warunkowego umorzenia postępowania karnego. Wnosząc o warunkowe umorzenie, za każdym razem będzie Pan musiał uchylić się od zgody uprzednio wyrażanej.

Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

Reasumując, warunkowe umorzenie postępowania karnego nie daje 100% gwarancji zachowania prawa jazdy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »