Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Autor: Marek Gola

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić samochód do czasu wyroku sądowego, narażając się w razie kontroli jedynie na mandat? Czy mogę ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy a prowadzenie pojazdu

Z treści Pana pytania wynika, że dopuścić się Pan miał czynu opisanego w art. 178a § 1 K.k. Domniemywam, że w sprawie wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Zastanawia się Pan, czy może prowadzić pojazd, narażając się jedynie na mandat karny.

W mojej ocenie w trakcie postępowania sąd może zakwalifikować Pana zachowanie, tj. prowadzenie pojazdu po wydanym postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy jako czyn z art. 180a K.k., zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na powyższe, prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy może być zakwalifikowane jako czyn zabroniony.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego z art. 178 § 1 a zachowanie prawa jazdy

Jeżeli Pana wolą jest wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania karnego to nie ulega wątpliwości, iż będzie Pan musiał uchylić się od zgody na dobrowolne poddanie się karze. Wyrażając zgodę na karę zaproponowaną przez prokuratura pozbawia się Pan niejako prawa do warunkowego umorzenia postępowania karnego. Wnosząc o warunkowe umorzenie, za każdym razem będzie Pan musiał uchylić się od zgody uprzednio wyrażanej.

Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

Reasumując, warunkowe umorzenie postępowania karnego nie daje 100% gwarancji zachowania prawa jazdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl