Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-12

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić samochód do czasu wyroku sądowego, narażając się w razie kontroli jedynie na mandat? Czy mogę ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy a prowadzenie pojazdu

Z treści Pana pytania wynika, że dopuścić się Pan miał czynu opisanego w art. 178a § 1 K.k. Domniemywam, że w sprawie wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Zastanawia się Pan, czy może prowadzić pojazd, narażając się jedynie na mandat karny.

W mojej ocenie w trakcie postępowania sąd może zakwalifikować Pana zachowanie, tj. prowadzenie pojazdu po wydanym postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy jako czyn z art. 180a K.k., zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na powyższe, prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy może być zakwalifikowane jako czyn zabroniony.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego z art. 178 § 1 a zachowanie prawa jazdy

Jeżeli Pana wolą jest wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania karnego to nie ulega wątpliwości, iż będzie Pan musiał uchylić się od zgody na dobrowolne poddanie się karze. Wyrażając zgodę na karę zaproponowaną przez prokuratura pozbawia się Pan niejako prawa do warunkowego umorzenia postępowania karnego. Wnosząc o warunkowe umorzenie, za każdym razem będzie Pan musiał uchylić się od zgody uprzednio wyrażanej.

Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

Reasumując, warunkowe umorzenie postępowania karnego nie daje 100% gwarancji zachowania prawa jazdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością...

Kolizja na drodze jednokierunkowej - kto winny?

Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii, kto ponosi winę za spowodowanie kolizji. Otóż kierowca z naprzeciwka, jadąc drogą jednokierunkową pod prąd,...

 

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem...

 

Czy mogę odwoływać się od mandatu za obrazę policjanta?

W miniony weekend wraz z przyjaciółmi byłem nad rzeką. Podczas rozmowy z kolegą na widok podjeżdżającego radiowozu wymsknęło mi się...

 

Najechanie na pieszego i dalsze konsekwencje

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych,...

 

Czy wyrok generuje punkty karne?

Czy wyrok skazujący z art. 86 § 1 po uprawomocnieniu generuje punkty karne? Czy w czasie postępowania organy powinny powiadamiać...

 

Zastępcza kara aresztu za niezapłacony mandat

Zastępcza kara aresztu za niezapłacony mandat

Jestem obywatelem Litwy i na Litwie mieszkam. Sześć lat temu otrzymałem mandat w Polsce, nie zapłaciłem go. Przyszedł list z Polski, że za...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »