Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie samochodu przed zdaniem egzaminu

Autor: Filip Syrkiewicz

Dwa miesiące temu upłynął mi termin zakazu prowadzenia pojazdu. Co grozi mi za prowadzenie auta jeszcze przed zdaniem egzaminu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zawartymi w Pańskim zapytaniu wyjaśnieniami sąd wymierzył Panu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, którego okres obowiązywania upłynął dwa miesiące temu. W przypadku upływu tego okresu osoba, która zdecyduje się na kierowanie pojazdem wprawdzie nie będzie odpowiadać za złamanie tego zakazu, jednakże – zależnie od wymiaru orzeczonego środka – będzie narażona na odpowiedzialność za wykroczenie.

Z treści zapytania nie wynika, na jaki okres i w związku z jakim zdarzeniem został w stosunku do Pana orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Wymaga bowiem podkreślenia, że stosownie do art. 49 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.) obowiązek sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego jest aktualny wyłącznie w stosunku do osób, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami na okres przekraczający 1 rok.

Tym samym w przypadku skazania za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, stypizowane w art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) lub wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz wymierzenie za nie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres równy lub krótszy niż 1 rok (12 miesięcy) nie będzie obowiązywał wymóg ponownego przystępowania do egzaminu państwowego.

Jeżeli jednak w stosunku do Pana został orzeczony środek karny w wymiarze przekraczającym 1 rok (12 miesięcy – w przypadku wykroczenia, o którym mowa w art. 87 Kodeksu wykroczeń), wówczas prowadzenie pojazdu – już po upływie okresu obowiązywania zakazu – kwalifikowane będzie jako wykroczenie kierowania bez wymaganych uprawnień, o którym mowa w art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny, która może zostać orzeczona w wymiarze od 20 do 5.000 złotych.

W przypadku, gdy środek karny wymierzony został w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku (12 miesięcy), po upływie okresu jego obowiązywania kierujący odzyskuje uprawnienia w pełnym zakresie. Wówczas odpowiada wyłącznie za wykroczenie kierowania pojazdem, mimo braku wymaganego dokumentu prawa jazdy, stypizowanym w art. 95 Kodeksu wykroczeń. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny w wymiarze do 250 złotych lub karą nagany.

Z tych względów ustalenie w pierwszej kolejności wymiaru orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów będzie miało doniosłe znaczenie dla określenia ewentualnej odpowiedzialności za kierowanie pojazdami.

Wymaga jednocześnie podkreślenia, że odmiennie kształtują się reguły odpowiedzialności za prowadzenie pojazdów mechanicznych mimo orzeczonego przez sąd zakazu. Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 244 Kodeksu karnego, którego popełnienie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl