Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy nastąpiło przedawnienie wyroków karnych w zawieszeniu?

Autor: Marek Gola

Proszę o informacje czy nastąpiło przedawnienie wyroków karnych w zawieszeniu. Wyroki były w zawieszeniu, po czasie odwieszone. Od uprawomocnienia się trzech wyroków minęło 15 i pół roku, od czwartego 14 i pół. Trzy z nich powinny się przedawnić, jeden wkrótce. Proszę o informacje jak to wygląda i czy wyroki przedawniły się. Dodam że przebywam za granicą i chciałabym wrócić do kraju, tylko nie wiem czy po powrocie nie zostanę zaaresztowana.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy nastąpiło przedawnienie wyroków karnych w zawieszeniu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Przedawnienie wyroków karnych

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, że należy rozróżnić przedawnienie od zatarcia skazania.

„Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę”.

Okres 10 lat stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

Zobacz też: Przedawnienie wyroku

Zatarcie skazania

Jeżeli chodzi o zatarcia skazania, to tutaj już jest przewidziane pewne ograniczenie. Owo ograniczenie zawarte jest w treści art. 108 K.k., zgodnie z którym „jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań”.

Tym samym jeżeli chodzi o kwestie przedawnienia, każdy z czynów przedawnia się niezależnie od siebie, podczas gdy w przypadku zatarcia skazania sytuacja taka nie występuje.

Przeczytaj też: Uprawomocnienie wyroku karnego

Zawieszenie biegu przedawnienia

Spoczywanie biegu przedawnienia, które Pani nazywa zawieszeniem uregulowane jest w art. 104 K.k. i zgodnie z nim przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego. Tym samym spoczywanie odnosi się do każdego rodzaju czynów. Samo przedawnienie nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, jak również nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Zobacz również: Odwieszenie wyroku w zawieszeniu

Informacja z KRK o odwieszaniu wyroków

W mojej ocenie wobec niewiedzy, jakie kary zostały orzeczone, na jakiej podstawie prawnej nastąpiło ich zawieszenie, zarządzenie itp., zasadne jest wystąpienie do KRK z zapytaniem o udzielenie informacji o Pani karalności. W odpowiedzi z KRK będzie pełna informacja o wszystkich wyrokach, karach i środkach karnych co z kolei pozwoli ustalić przedawnienie, względnie w najgorszym wypadku wydanie za Panią listu gończego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl