Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zapoznawania się z aktami sprawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-15

Składałam zeznania na policji w sprawie uszkodzenia mienia (chodziło o porysowanie samochodu). Mój mąż nie został wpuszczony na zeznania, gdyż policjant powiedział, że może wejść tylko właściciel auta. Czy mąż nie ma prawa do zapoznawania się z aktami sprawy? Dodam, że według dowodu rejestracyjnego pojazdu to ja jestem właścicielką, ale nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej, więc auto jest współwłasnością. Proszę o wyjaśnienia w tej sprawie, gdyż bardzo zależy mi na tym, aby mąż został dopuszczony do rozmów z policją.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że składała Pani na policji zeznania w charakterze świadka w sprawie uszkodzenia mienia (porysowanie samochodu). Pani małżonek nie został wpuszczony na przesłuchanie. W dowodzie rejestracyjnym Pani figuruje jako posiadacz pojazdu. Pojazd został zakupiony ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. Zależy Pani na tym, by mąż miał prawo zapoznania się aktami postępowania.

W mojej ocenie policja błędnie przyjęła, że właścicielem pojazdu jest osoba wpisana do dowodu rejestracyjnego, w sytuacji kiedy, jak zapoznamy się z jego treścią wynika, że w pkt C mowa jest o danych posiadacza pojazdu względnie właściciela pojazdu. Innymi słowy brak wpisania Pani męża w dowodzie rejestracyjnym nie może skutkować samo przez się pozbawieniem go statutu pokrzywdzonego – jako współwłaściciela pojazdu.

W chwili obecnej na Państwa miejscu skierowałbym pismo do organu ścigania – policji – w którym wskazałbym, że zgodnie z art. 31 K.r.o. samochód jako nabyty w trakcie małżeństwa stanowi wspólność majątkową małżeńską. Zgodnie z ww. przepisem z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Nadto w piśmie należałoby się powołać na zapis art. 49 § 1 K.p.k., zgodnie z którym pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Z uwagi na powyższe, Pani mąż jako współwłaściciel pojazdu, choć nie wpisany do dowodu rejestracyjnego jest w mojej ocenie pokrzywdzonym.

W piśmie należałoby wskazać, że właścicielem pojazdu jest Pani i mąż, a to z kolei powoduje, że mąż także jest pokrzywdzonym i winien być przesłuchany w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »