Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zapoznawania się z aktami sprawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-15

Składałam zeznania na policji w sprawie uszkodzenia mienia (chodziło o porysowanie samochodu). Mój mąż nie został wpuszczony na zeznania, gdyż policjant powiedział, że może wejść tylko właściciel auta. Czy mąż nie ma prawa do zapoznawania się z aktami sprawy? Dodam, że według dowodu rejestracyjnego pojazdu to ja jestem właścicielką, ale nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej, więc auto jest współwłasnością. Proszę o wyjaśnienia w tej sprawie, gdyż bardzo zależy mi na tym, aby mąż został dopuszczony do rozmów z policją.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka
Szybkość i rzetelność opinii, możliwość precyzowania problemu.
Marek, nauczyciel
Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że składała Pani na policji zeznania w charakterze świadka w sprawie uszkodzenia mienia (porysowanie samochodu). Pani małżonek nie został wpuszczony na przesłuchanie. W dowodzie rejestracyjnym Pani figuruje jako posiadacz pojazdu. Pojazd został zakupiony ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. Zależy Pani na tym, by mąż miał prawo zapoznania się aktami postępowania.

W mojej ocenie policja błędnie przyjęła, że właścicielem pojazdu jest osoba wpisana do dowodu rejestracyjnego, w sytuacji kiedy, jak zapoznamy się z jego treścią wynika, że w pkt C mowa jest o danych posiadacza pojazdu względnie właściciela pojazdu. Innymi słowy brak wpisania Pani męża w dowodzie rejestracyjnym nie może skutkować samo przez się pozbawieniem go statutu pokrzywdzonego – jako współwłaściciela pojazdu.

W chwili obecnej na Państwa miejscu skierowałbym pismo do organu ścigania – policji – w którym wskazałbym, że zgodnie z art. 31 K.r.o. samochód jako nabyty w trakcie małżeństwa stanowi wspólność majątkową małżeńską. Zgodnie z ww. przepisem z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Nadto w piśmie należałoby się powołać na zapis art. 49 § 1 K.p.k., zgodnie z którym pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Z uwagi na powyższe, Pani mąż jako współwłaściciel pojazdu, choć nie wpisany do dowodu rejestracyjnego jest w mojej ocenie pokrzywdzonym.

W piśmie należałoby wskazać, że właścicielem pojazdu jest Pani i mąż, a to z kolei powoduje, że mąż także jest pokrzywdzonym i winien być przesłuchany w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zatrzymanie pełnoletniego syna w celu odbycia kary

Wczoraj wieczorem został zatrzymany mój pełnoletni syn celem odbycia kary 1 roku. Policjant zatrzymujący go przekazał mi, że za synem został wydany list...

Oddalenie zażaleń bez możliwości odwołania

Co mi grozi za jazdę samochodem bez prawa jazdy, jeśli zatrzymał mi je prokurator, a sąd oddali moje zażalenie bez możliwości odwołania? Na pierwszej...

Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Gdzie można sprawdzić, czy jestem poszukiwany za niepłacenie alimentów? Obecnie przebywam za granicą, ale chciałbym wrócić do Polski i obawiam się,...

Wniosek o przerwę w odbywaniu kary

Osadzony chce starać się o przerwę w odbywaniu kary ze względu na konieczną operacją nogi. Jest skazany łącznie na karę 3 lat i 6 miesięcy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »