Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik dokonał kradzieży a brak działań policji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-11-19

Jestem właścicielem firmy, zostałem okradziony przez pracownika – legalnie zatrudnionego u mnie Ukraińca, który zbiegł na Ukrainę. Sam ustaliłem, że najprawdopodobniej przebywa w miejscu swojego zamieszkania. Kradzież opiewa na kwotę 35 tys. zł w gotówce. Zależy mi na ukaraniu tej osoby, choćby celem przykładu dla innych pracowników z Ukrainy. Oczywiście zgłosiłem kradzież na policji i nic. Funkcjonariusz, który prowadzi sprawę, nie odbiera telefonów. Po wykryciu kradzieży była jeszcze szansa na zatrzymanie złodzieja na granicy, ale policja nie chciała nawet skanu paszportu, który im proponowaliśmy. Poprosili tylko o imię i nazwisko. Nie ukrywam, że mam duże zastrzeżenia do ich działania, co więc mogę zrobić?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności zasadne byłoby ustalenie, czy na tym etapie postępowania czynności wykonywane w sprawie są wykonywane jedynie przez policję, czy też włączona jest w to prokuratura. Z przedstawionego opisu można wyprowadzić wniosek, że jest to policja. Ma to bardzo istotne znaczenie, albowiem aktualnie, jeżeli złożył Pan zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji, prokurator o toczącym się postępowaniu może dowiedzieć się na samym końcu, kiedy otrzyma do zaaprobowania postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, względnie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Z opisu nie można zakładać, aby policja dążyła do postawienia komukolwiek zarzutu, a tym samym do wniesienia aktu oskarżenia.

Na Pańskim miejscu ustaliłbym sygnaturę akt sprawy na policji, a następnie skierował do prokuratury dwa pisma, w tym pismo do prokuratora rejonowego właściwego dla policji, która prowadzi postępowanie, oraz do prokuratora okręgowego właściwego dla jednostki rejonowej prokuratury. W każdym z tych pismo powinien Pan prosić o objęcie nadzorem i kontrolę prowadzone przez policję postępowanie z jednoczesnym wskazaniem uchybień, które na ten moment występują po stronie policji. Z tego, co Pan pisze, policja w ogóle nie jest zainteresowana pociągnięciem do odpowiedzialności karnej sprawcy kradzieży. Z tych powodów powinien Pan odwoływać się w treści swoich pytań do art. 2 K.p.k., zgodnie z którym:

„1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Innymi słowy, by postępowanie zaczęło przybierać kierunek zgody z Pańską wolą, trzeba wykazać się aktywnością, jednak nie na poziomie policji lecz na poziomie prokuratury. Najlepiej, gdyby Pan umówił się z prokuratorem rejonowym na rozmowę (w ramach tzw. skargi na działania podlegającej mu w tym zakresie policji). Prokuratura ma bowiem możliwość wystąpienia w ramach pomocy prawnej do organów ścigania na Ukrainie z wnioskiem o wydanie ich obywatela celem ukarania go za czyn niezgodny z prawem na terytorium Polski.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kradzież dokonana przez pracownika bez umowy

Jestem właścicielem małej firmy. Pracownik, który świadczył na moją rzecz pracę (bez umowy o pracę), okradł mnie na kwotę 10 000 zł. Jakie mam...

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomej poznanej przez internet?

Pożyczyłem pieniądze pewnej osobie poznanej przez internet. Znałem ją długo i jej ufałem, dlatego udzieliłem jej pożyczki. Osoba ta stwierdziła, że...

Realne straty z powodu fałszywego oskarżenia

Pan, który od lat prowokuje konflikty sąsiedzkie oskarżył mnie o groźby karalne. Zapewne sprawa zostanie umorzona na etapie postępowania policji....

Oszuści podszywający się pod bank

Kilka dni temu zostały wyłudzone ode mnie dane osobowe figurujące w dowodzie osobistym. Mam uzasadnione podejrzenie, że byli to oszuści podszywający się...

Podszywanie się w internecie pod inną osobę i zniesławienie

Za pośrednictwem portalu społecznościowego przeprowadziłem dwie rozmowy z pewną dziewczyną. W trakcie rozmów zorientowałem się, że konto,...

Bezprawne korzystanie z cudzej karty kredytowej

Przed 3 laty, po kilkunastu latach związku rozstałem się ze swoją partnerka. Rozstanie było burzliwe i wiele moich rzeczy, w tym dokumenty...

Podszywania się przez konkurencję w celu przejęcia partnerów biznesowych

Jestem posiadaczem kilku stron internetowych, które przynoszą zyski. Konkurencja zgłosiła się do moich partnerów biznesowych, podając moją stronę jako...

Kradzież pieniędzy z karty przez znajomą

Przed około miesiącem znajoma, u której byłem z wizytą, ukradła mi kartę płatniczą i wypłaciła z niej 8 tys. zł. Znała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »