Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwolenie na broń - zatajenie, że jest się niepijącym alkoholikiem

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jaka jest, jeśli jest, kara za zatajenie informacji o odbytej terapii odwykowej podczas badania lekarskiego (psychologicznego) na pozwolenie na broń? Terapia miała miejsce 10 lat i zakończyła się sukcesem – od 10 lat jestem niepijącym alkoholikiem, nie miałam nigdy nawrotów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na broń - zatajenie, że jest się niepijącym alkoholikiem

Zdrowie psychiczne a pozwolenie na broń

Informacje przekazane psychologowi to jedynie oświadczenie przed psychologiem i psychiatrą (wywiad z pacjentem), a więc nie ma możliwości postawienia jakiegokolwiek zarzutu za to, że nie były pełne. To lekarz i psycholog wydają orzeczenie, zgodnie z posiadanym stanem wiedzy.

Art. 15 ustawy o broni i amunicji określa, kiedy nie jest wydawane pozwolenie na broń i wskazuje, że nie nastąpi to gdy osoba ubiegająca się o pozwolenie jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do posiadania broni

Osoba ubiegają się o pozwolenie okazuje zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak wyżej wymienionych przeciwwskazań (zaburzeń).

Natomiast w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń należy jednak do osób wymienionych w przywołanym art. 15, wówczas właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się ponownie badaniom lekarskim i psychologicznym oraz przedstawienia wydanych orzeczeń.

Jeśli zatem fakt zatajenia tej informacji ujawni się po otrzymaniu pozwolenia, Policja ma prawo wysłać Panią na ponowne badania.

Odpowiedzialność karna za nieumyślne złożenie fałszywego oświadczenia

Generalnie, czy będzie to podpadało pod odpowiedzialność karną za fałszywe zeznania z art. 233 Kodeksu karnego, zależny od tego, na jaki sąd Pani trafi. Przepis ten, co do zasady, dotyczy bowiem zeznań mających służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, co oznacza, że wprost wskazana regulacja nie może mieć zastosowania do analizowanego w niniejszym wpisie oświadczenia o stanie zdrowia. Natomiast są prawnicy, którzy uważają, że odpowiednio może być stosowany.

Zgodnie bowiem z jego § 4a – jeżeli sprawca działa nieumyślnie, a naraża na istotną szkodę interes publiczny, podlega każe pozbawienia wolności do lat 3. Ten zatem przepis może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej w przypadku nawet nieumyślnego złożenia fałszywego oświadczenia co do swojego stanu zdrowia, odbytych terapii mogących mieć wpływ na ocenę zdrowia, o ile z powodu takiego oświadczenia narażony zostanie na istotną szkodę interes publiczny, co generalnie może mieć miejsce przy otrzymaniu pozwolenia na broń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl