Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew o zwrot udzielonej pożyczki i zawiadomienie prokuratury

Autor: Marek Gola

Mam problem z odzyskaniem pieniędzy od dłużników, pożyczyłem pieniądze online za pośrednictwem portalu. Pożyczki są już od dawna w całości wymagalne. Czy kierując pozew o zwrot do e-sądu, mogę równocześnie zawiadomić prokuraturę o popełnionym przestępstwie oszustwa? Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powództwo o zapłatę i zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż nie ma żadnych formalnych przeszkód do jednoczesnego złożenia powództwa o zapłatę i zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Inna jest bowiem rola postępowania cywilnego, które de facto ma zmierzać do zaspokojenia Pańskich roszczeń finansowych, a zupełnie inna jest rola postępowania karnego, które ma zmierzać do ukarania sprawcy czynu zabronionego, a pośrednio o ile taki wniosek Pan złoży także do naprawienia szkody – zwrotu pożyczonych środków pieniężnych.

Nie widzę jednak żadnych przeszkód w jednoczesnym założeniu pozwu o zapłatę do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy lub do e-sądu, jak również jednoczesnego złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse na odzyskanie pożyczonych środków, bowiem wszystko zależy od sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W mojej ocenie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może jedynie pomóc w odzyskaniu środków.

Warunkiem koniecznym odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 Kodeksu karnego jest uzyskanie korzyści majątkowej w drodze doprowadzenia osoby trzeciej (zarówno osoby fizycznej, jak i banku, podmiotu kredytowego) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. akt 48/99, „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego”.

Zobacz też: Jak odzyskać pożyczone pieniądze

Przestępstwo oszustwa

Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, przestępstwo oszustwa jest przestępstwem, które bardzo ciężko udowodnić. Konieczne jest bowiem wykazanie zamiaru kierunkowego bezpośredniego. Innymi słowy warunkiem koniecznym pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jest udowodnienie pożyczkobiorcy, iż dysponuje majątkiem (środkami pieniężnymi) pozwalającym spłacić zaciągnięte zobowiązania, lecz tego nie czyni jedynie z sobie wiadomych powodów. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7) Celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym „nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki”.

Składając jednak zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, niczym Pan nie ryzykuje, gdyż nawet nie podnosi Pan z tego tytułu żadnych kosztów. Osobiście jednak radzę złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w drodze pisemnej, bezpośrednio do prokuratury miejsca Pana zamieszkania, a nie ustnie do protokołu, bowiem, jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, policja zapewne będzie próbowała odciągać Pana od złożenia zawiadomienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl