Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powtórne przystąpienie do egzaminu i zainstalowanie alkomatu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-07-29

Mam zakaz prowadzenia pojazdów. Słyszałem, że po odbyciu 1/2 kary w świetle nowych przepisów mogę starać się o powtórne przystąpienie do egzaminu. Później trzeba zainstalować alkomat. Jak to wygląda w praktyce po zmianach?

Rzeczywiście w dniu 18 maja 2015 r. weszły w życie nowe przepisy, w tym przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, które pozwalają na zmianę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

We wspomnianym Kodeksie karnym wykonawczym dodano art. 182a, który pozwala (w § 1), by w przypadku wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (jeśli natomiast był to zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego – przez okres co najmniej 10 lat) sąd orzekł o dalszym wykonywaniu tego środka w zmodyfikowanej postaci, tj. zakazu prowadzenia tylko takich pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Sąd przy tym ocenia, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Takie orzeczenie jest przesyłane odpowiedniemu staroście (art. 182 § 1).

Art. 182a może być zastosowany także wobec takich osób, co do których jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 Kodeksu karnego, jednakże tylko w takim wypadku, gdy ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy (art. 6 ustawy zmieniającej). Zatem z dobrodziejstwa zmiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów może Pan skorzystać tylko, jeśli już 18 miesięcy ten środek jest wobec Pana wykonywany.

Żeby zatem uskutecznić zmianę środka karnego według powyższych przepisów, winien Pan w pierwszej kolejności zwrócić się do sądu penitencjarnego. Dopiero po uprawomocnieniu się odpowiedniego postanowienia (na które przysługuje zażalenie), podjęta będzie dalsza procedura zmierzająca do uskutecznienia zmiany środka. Na podstawie orzeczenia starosta, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, wyda decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami, wpisując do prawa jazdy informację o ograniczeniu uprawnienia do kierowania tylko pojazdami z blokadą alkoholową (art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami).

Zgodnie z art. 104 ustawy o kierujących pojazdów „osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami”.

Przepis ten w mojej ocenie nie dotyczy ust. 3a, tj. przypadku, gdy to uprawnienie kierowca posiada, ale z uwagi na zakaz prowadzenia pojazdów nie mógł go realizować. Tu jednak proszę uzyskać informację w odpowiednim starostwie, jak ten przepis będzie przez urząd interpretowany w praktyce.

Konieczne będzie zamontowanie urządzenia technicznego uniemożliwiającego uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 (tzw. blokady alkoholowej, por. art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym) wraz z regulacją tego urządzenia (tzw. kalibracją blokady, por. pkt 85 ww. ustawy), przeprowadzenie badania technicznego, które potwierdzi założenie blokady (musi Pan legitymować się zaświadczeniem z takiego badania technicznego). Brak tego badania, a także prowadzenie samochodu bez blokady alkoholowej spowoduje zatrzymanie prawa jazdy (art. 135 ust. 1i Prawa o ruchu drogowym).

Podsumowując, może Pan ubiegać się o zmianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na zakaz prowadzenia pojazdu bez blokady alkoholowej, o ile wykonywał Pan już orzeczony wobec Pana środek przez 18 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poświadczeniem nieprawdy na polecenie przełożonego

W pewnej dużej spółce pracownicy na prośbę (polecenie) przełożonego wypełniali zaświadczenia do banków dla zatrudnionych w innych zakładach osób....

Ofiara oszustwa i zablokowanie środków przez prokuraturę

Kilka miesięcy temu obywatel Białorusi oszukał mnie i kolegów na sprzedaży samochodu. Mieliśmy wpłacić połowę kwoty na konto przed transakcją. Mój...

Przepustka z aresztu śledczego

Art. 165 Kodeksu karnego wykonawczego nie jest sprecyzowany. Mój brat odsiaduje karę 15 lat pozbawienia wolności w areszcie śledczym, do końca kary...

Kradzież samochodu dłużnika

Pan X kilka lat temu zbankrutowała (firma upadła). Osoba ta miała pobrane kredyty i musiała przestać je spłacać. Do ugody z bankami nie udało się...

Groźby nagrane na poczcie głosowej telefonu

Czy groźby nagrane w poczcie głosowej telefonu mogą być dowodem w sprawie? Czy mam to zgłosić na policję?

Odciski palców przy wyrabianiu dokumentów a ściganie przez policję

Wiem, że obecnie do otrzymania paszportu lub dowodu trzeba złożyć odciski palców. Czy dostęp do bazy tych odcisków ma policja? Obawiam się odnowienia sprawy...

Spuszczenie paliwa przez kierowcę

Kierowca zatrudniony na zlecenie dokonał 5 razy kradzieży paliwa. Spuścił łącznie 170 litrów, co zostało zarejestrowane przez system GPS. Kierowca się nie...

Odroczenie rozprawy z powodu choroby adwokata

Czy oskarżony, który wcześniej zgodził się na dobrowolne poddanie się karze po jednym już przełożeniu terminu sprawy przez sąd (choroba adwokata), może...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »