Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powtórne przystąpienie do egzaminu i zainstalowanie alkomatu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-07-29

Mam zakaz prowadzenia pojazdów. Słyszałem, że po odbyciu 1/2 kary w świetle nowych przepisów mogę starać się o powtórne przystąpienie do egzaminu. Później trzeba zainstalować alkomat. Jak to wygląda w praktyce po zmianach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście w dniu 18 maja 2015 r. weszły w życie nowe przepisy, w tym przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, które pozwalają na zmianę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

We wspomnianym Kodeksie karnym wykonawczym dodano art. 182a, który pozwala (w § 1), by w przypadku wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (jeśli natomiast był to zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego – przez okres co najmniej 10 lat) sąd orzekł o dalszym wykonywaniu tego środka w zmodyfikowanej postaci, tj. zakazu prowadzenia tylko takich pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Sąd przy tym ocenia, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Takie orzeczenie jest przesyłane odpowiedniemu staroście (art. 182 § 1).

Art. 182a może być zastosowany także wobec takich osób, co do których jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 Kodeksu karnego, jednakże tylko w takim wypadku, gdy ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy (art. 6 ustawy zmieniającej). Zatem z dobrodziejstwa zmiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów może Pan skorzystać tylko, jeśli już 18 miesięcy ten środek jest wobec Pana wykonywany.

Żeby zatem uskutecznić zmianę środka karnego według powyższych przepisów, winien Pan w pierwszej kolejności zwrócić się do sądu penitencjarnego. Dopiero po uprawomocnieniu się odpowiedniego postanowienia (na które przysługuje zażalenie), podjęta będzie dalsza procedura zmierzająca do uskutecznienia zmiany środka. Na podstawie orzeczenia starosta, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, wyda decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami, wpisując do prawa jazdy informację o ograniczeniu uprawnienia do kierowania tylko pojazdami z blokadą alkoholową (art. 103 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami).

Zgodnie z art. 104 ustawy o kierujących pojazdów „osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami”.

Przepis ten w mojej ocenie nie dotyczy ust. 3a, tj. przypadku, gdy to uprawnienie kierowca posiada, ale z uwagi na zakaz prowadzenia pojazdów nie mógł go realizować. Tu jednak proszę uzyskać informację w odpowiednim starostwie, jak ten przepis będzie przez urząd interpretowany w praktyce.

Konieczne będzie zamontowanie urządzenia technicznego uniemożliwiającego uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 (tzw. blokady alkoholowej, por. art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym) wraz z regulacją tego urządzenia (tzw. kalibracją blokady, por. pkt 85 ww. ustawy), przeprowadzenie badania technicznego, które potwierdzi założenie blokady (musi Pan legitymować się zaświadczeniem z takiego badania technicznego). Brak tego badania, a także prowadzenie samochodu bez blokady alkoholowej spowoduje zatrzymanie prawa jazdy (art. 135 ust. 1i Prawa o ruchu drogowym).

Podsumowując, może Pan ubiegać się o zmianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na zakaz prowadzenia pojazdu bez blokady alkoholowej, o ile wykonywał Pan już orzeczony wobec Pana środek przez 18 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »