Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k

Autor: Marek Gola

Zostałem skazany wyrokiem nakazowym przez sąd rejonowy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (2000 zł grzywny, 5000 zł nawiązki, zakaz prowadzenia pojazdów 3 lata). Wszystko uregulowałem. Dostałem jednak zawiadomienie, że odbędzie się posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k. O co chodzi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k

Posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

Zgodnie z art. 420 K.p.k.„ jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub środków zapobiegawczych wymienionych w art. 276 albo dowodów rzeczowych, sąd orzeka o tym postanowieniem na posiedzeniu. Strony mają prawo wziąć udział w tym posiedzeniu”.

W mojej ocenie w wydanym wyroku nakazowym nie było rozstrzygnięcia w przedmiocie zaliczenia na poczet środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów okresu faktycznego zatrzymania prawa jazdy do czasu wyrokowania. Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z treścią art. 63 § 4 K.k. „na poczet orzeczonego środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3, zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu”.

Z uwagi na powyższe w chwili obecnej sąd wyda postanowienie, w którym zaliczy na poczet środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy do dnia wyrokowania. Innymi słowy 3 lata zakazu obowiązują od dnia zatrzymania prawa jazdy, a nie od wyroku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl