Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie marihuany na użytek własny - co grozi?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-01-17

W piątek, jadąc samochodem z kolegą, zostaliśmy zatrzymani przez policjantów w nieoznakowanym radiowozie. Miałem przy sobie 4,69 g marihuany. Dobrowolnie przyznałem się do tego, współpracowałem z policjantami, wskazałem im oba adresy, w których mieszkam. Przeszukania nie wykazały żadnych innych środków odurzających. Zostałem przewieziony do aresztu, gdzie spędziłem 14 godz. Po przesłuchaniu zostałem wypuszczony. Policjanci w protokole zatrzymania dopisali na końcu zdanie, że jestem osobą bardzo miłą, nie robiłem żadnych problemów ze współpracą i dobrowolnie przyznałem się do posiadania marihuany na własny użytek. Policjant pomógł mi także sporządzić wniosek o warunkowe umorzenie sprawy, ponieważ studiuję i pracuję, nigdy nie byłem karany, a marihuana była na użytek własny. Czy grozi mi wyrok w zawieszeniu? Czy jest jakakolwiek szansa umorzenia postępowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie marihuany na użytek własny - co grozi?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż istotna z punktu widzenia Pana interesów jest treść art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym:

„Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Określenie znacznej ilości narkotyków

Istotne jest wskazanie, iż przez „znaczną ilość narkotyków należy rozumieć jako ilość wystarczającą do jednorazowego zaspokojenia potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych.” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt II AKa 45/12). Rozstrzygnięcie co do „znacznej ilości” narkotyku nie jest oczywiste, a wobec rozbieżności praktyki wymaga odpowiedniego rozważenia i uzasadnienia, jak każda kwestia sporna w procesie. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, iż 1,06 grama marihuany nie może być traktowany jako znaczna ilość środka odurzającego.

„Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie poglądem warunkiem koniecznym do przyjęcia posiadania środków odurzających wbrew przepisom ustawy jest posiadanie takiego środka w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla niego zdolnej wywołać inny niż medyczny skutek” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 19 września 2011 r., sygn. akt II AKa 123/10).

W mojej ocenie organa ścigania były uprawnione do postawienia Panu zarzutu z art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w którym przewidziano zagrożenie karą wolności do lat 3.

Warunkowe umorzenie postępowania za posiadanie marihuany

Moim zdaniem szansą dla Pana mógł być przepis art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z którym jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w tym marihuana w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Jeżeli jednak organa ścigania z tego nie skorzystały, wniosek o warunkowe umorzenie co do zasady winien być uwzględniony. Istotne jednak, by wniosek ten poprał prokurator, wówczas istnieje wielkie prawdopodobieństwo zakończenia sprawy na pierwszym posiedzeniu.

Warunkiem sine qua non (warunkiem koniecznym) jest, aby ujawniona nieznaczna ilość była przeznaczona na własny użytek. Niewielka ilość narkotyku stwarza pewne domniemanie faktyczne, że może być użyta (zażyta) tylko przez sprawcę. Za Panem na pewno przemawia stanowisko funkcjonariuszy policji.

Istnieje także szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Różnica miedzy warunkowym umorzeniem postępowania, a dobrowolnemu poddaniu się karze, oznacza, iż będzie mógł Pan bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż nie jest karany. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania nie może być mowy o karze w zawieszeniu, albowiem wówczas byłoby to ukaranie, a warunkowe umorzenie polega na odstąpieniu od ukarania. W mojej ocenie skończy się na zadośćuczynieniu na rzecz funduszu walki z narkomanią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak odzyskać prawo jazdy po latach?

W 1992 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak rozprawa przed kolegium odbyła się dopiero pół roku później, czyli już...

 

Szanse na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Wpadłem w poślizg. Spowodowałem kolizję i dachowałem na poboczu, uszkadzając znak i barierkę w niewielkim stopniu. Podczas kontroli były...

 

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak...

 

Zawodowy kierowca po alkoholu

Zawodowy kierowca po alkoholu

Wczoraj mój ojciec został zatrzymany podczas pracy jako kierowca autobusu i poddany badaniu na alkomacie. Pierwsze badanie wykazało 1,0 g alkoholu, drugie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »