Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Popełnienie przestępstwa przed laty

Autor: Małgorzata Rybarczyk

Przestępstwo z art. 284 § 2 K.k. i 286 § 1 K.k. zostało popełnione w przed 2000 r. Po jakim czasie sprawy zostaną przedawnione? Czy nowelizacja Kodeksu coś zmieniła w tej kwestii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie

Kwestie dotyczące przedawnienia uregulowane są w Kodeksie karnym. Zgodnie z zapisami art. 101 „karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 186 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 187 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

Dodatkowo art. 102 stanowi „jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”

Aby ustalić datę przedawnienia zarzucanych Panu czynów, ustalić trzeba jaki jest górny wymiar kary  za każdy z czynów oraz kiedy zostało ono popełnione. Tak więc art. 284 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Czyli okres przedawnienia to lat 10. Ponieważ jednak wszczęto postępowanie przeciwko osobie okres ten zgodnie z art. 102 ulega dodatkowo wydłużeniu o lat 10. Przestępstwo przywłaszczenia popełnione w 1999 roku przedawni się w 2019 lub w 2020, jeżeli popełniono je w 2000 r.

Co do przedawnienia odpowiedzialności za popełnianie przestępstwa oszustwa to pamiętać trzeba, iż kara grożąca za ten czyn to  kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. A więc jest to przepadek wskazany w art. 101 § 1 pkt 2a, czyli przedawnienie to 15 lat i ponownie dodatkowo lat 10 w związku z fazą postępowania przeciwko osobie. Daje to rok 2014 lub 2015 zależnie od daty popełniania. Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego nie zmieniła nic w tej kwestii.

Zobacz też: Oszustwo przedawnienie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl