Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Policja zatrzymała moje rzeczy, mimo że to współlokator jest podejrzany o handel narkotykami

Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-07

Mój współlokator jest podejrzewany o handel narkotykami. W związku z tym policja przeszukała wspólnie wynajmowane przez nas mieszkanie. Zatrzymano mój telefon, tablet, laptop i recepty. Te recepty znalazły się w domu przez mojej roztargnienie – jestem farmaceutą, pracuję w aptece. Miałem ciężki tydzień i z przepracowania bezwiednie włożyłem do torby kilka sprawdzonych przeze mnie recept. Przeszukanie nastąpiło bez nakazu prokuratora. Co mogę zrobić, żeby odzyskać sprzęt?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, jakie leki były zapisane na receptach, albowiem może się zdarzyć taka sytuacja, że organa ścigania będą chciały ustalić i ocenić Pana rolę w całym procederze.

Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, to dobrze byłoby uzyskać od pracodawcy oświadczenie, z którego będzie wynikało, że Pan powiadomił pracodawcę o receptach, które przypadkowo zostały przez Pana spakowane, a pracodawca przyjął to do wiadomości. Brak pisma od pracodawcy może pogorszyć Pana sytuację, albowiem organa ścigania mogą uznać, że Pana działanie było zamierzone, a Pańska rola w procederze handlu występowała (o ile na receptach są leki, w składzie których znajdują się substancje, które mogą wpływać na swobodę i świadomość oświadczeń woli).

Nie bez znaczenia będzie także nagranie z monitoringu zamontowanego w Pana miejscu pracy. Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, a recepty będą budziły zastrzeżenia organów ścigania, jako świadek może Pan wnosić o dopuszczenie dowodu z nagrania z monitoringu celem wykazania, że ich spakowanie do torby było przypadkowe, że nie towarzyszył Panu strach, spoglądanie w miejsce ułożenia kamer, próba ich szczególnego zabezpieczenia.

W Pana przypadku, jeżeli wydania żądała Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, to Pan jako osoba, która rzecz wydała, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym winien być Pan pouczony. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądania tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Należy zatem zadać sobie pytanie, czy w trakcie czynności złożył Pan do protokołu żądanie doręczenia postanowienia prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia dokonanego przeszukania.

Nie wskazuje Pan, jakoby był Pan podejrzany o cokolwiek, a jedynie rzeczy stanowiące Pana własność zostały zatrzymane jako dowody w ramach przeszukania. Z uwagi na to nie jest Pan stroną postępowania, co z kolei znacznie ogranicza Pana prawo do zapoznania się z aktami sprawy. Co prawda, może się Pan zapoznać z aktami sprawy, ale dopiero za zgodą prokuratora. Zgodę taką prokurator wyda dopiero po wykazaniu przez Pana interesu prawnego w zapoznaniu się z aktami. W mojej ocenie zgoda taka nie zostanie wydana z dwóch powodów: po pierwsze jest zbyt wcześnie, by ocenić obiektywnie Pana rolę w całym procederze, a w szczególności ewentualną współpracę z kolegą, a po drugie – organa ścigania mogą uznać, że może zechcieć Pan wyprowadzić informacje z akt zanim koledze zostanie przedstawiony zarzut.

Nie zmienia to jednak faktu, że powinien Pan udać się albo do prokuratury, albo na policję celem uzyskania postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania, a ponadto celem przedłożenia (o ile uzyska Pan takie oświadczenie) pisma od pracodawcy o zatrzymanych receptach ze wskazaniem, że sytuacje takie w przeszłości nie miały miejsca.

Zwrot zatrzymanych rzeczy prawdopodobnie nie nastąpi tak szybko, albowiem organa ścigania zapewne zechcą ustalić Pana powiązania z kolegą, a ponadto sprawdzić, czy w jego sprzęcie IT są pliki identyczne z plikami na Pana sprzęcie IT, co z kolei wymaga czasu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niezapłacone alimenty sprzed lat a przyjazd do Polski

Przebywam w UK od 10 lat. W Polsce mam niezapłacone alimenty. Nie mam rodziny w Polsce, więc nie jestem w stanie dowiedzieć się, czy są...

Wyprostowanie spraw z przeszłości bez odsiadki

Mój kolega jest poszukiwany, gdyż trzy lata temu został skazany na rok odsiadki za jazdę po spożyciu (bo to nie było pierwszy raz). Wyjechał za granicę...

Upublicznienie wyroku sądu karnego, czy prawo na to zezwala?

Dysponuję prawomocnym wyrokiem sądu karnego, na mocy którego pewna osoba została uznana winną. Chciałbym udostępnić ten wyrok w Internecie...

Czy policjant niebędący na służbie może wystawić mandat?

Czy policjant niebędący na służbie, po cywilnemu, może wystawić mandat za złe parkowanie?

Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności obwinionego

Zostałem przesłuchany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i postawiono mi zarzut o wykroczenie nielegalnego zatrudnienia obcokrajowca....

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest wyrokiem skazującym

Muszę w pracy uzyskać certyfikat dotyczący dostępu do danych poufnych. W ankiecie jest pytanie, czy byłem karany za przestępstwo i nie wiem,...

Bilet na stawienie się do więzienia - czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?

Mój chłopak dostał wyrok – 2 lata i bilet na stawienie się do więzienia. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? Narzeczony ma chorego...

Czy mogę odmówić odpowiedzi na pytania sądu?

Brat będzie miał sprawę o jazdę samochodem bez dokumentów. Sprawę wniosła policja na podstawie, jak się okazuje, fałszywych zeznań świadka, który...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »