Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Policja zatrzymała moje rzeczy, mimo że to współlokator jest podejrzany o handel narkotykami

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-07

Mój współlokator jest podejrzewany o handel narkotykami. W związku z tym policja przeszukała wspólnie wynajmowane przez nas mieszkanie. Zatrzymano mój telefon, tablet, laptop i recepty. Te recepty znalazły się w domu przez mojej roztargnienie – jestem farmaceutą, pracuję w aptece. Miałem ciężki tydzień i z przepracowania bezwiednie włożyłem do torby kilka sprawdzonych przeze mnie recept. Przeszukanie nastąpiło bez nakazu prokuratora. Co mogę zrobić, żeby odzyskać sprzęt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, jakie leki były zapisane na receptach, albowiem może się zdarzyć taka sytuacja, że organa ścigania będą chciały ustalić i ocenić Pana rolę w całym procederze.

Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, to dobrze byłoby uzyskać od pracodawcy oświadczenie, z którego będzie wynikało, że Pan powiadomił pracodawcę o receptach, które przypadkowo zostały przez Pana spakowane, a pracodawca przyjął to do wiadomości. Brak pisma od pracodawcy może pogorszyć Pana sytuację, albowiem organa ścigania mogą uznać, że Pana działanie było zamierzone, a Pańska rola w procederze handlu występowała (o ile na receptach są leki, w składzie których znajdują się substancje, które mogą wpływać na swobodę i świadomość oświadczeń woli).

Nie bez znaczenia będzie także nagranie z monitoringu zamontowanego w Pana miejscu pracy. Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, a recepty będą budziły zastrzeżenia organów ścigania, jako świadek może Pan wnosić o dopuszczenie dowodu z nagrania z monitoringu celem wykazania, że ich spakowanie do torby było przypadkowe, że nie towarzyszył Panu strach, spoglądanie w miejsce ułożenia kamer, próba ich szczególnego zabezpieczenia.

W Pana przypadku, jeżeli wydania żądała Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, to Pan jako osoba, która rzecz wydała, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym winien być Pan pouczony. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądania tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Należy zatem zadać sobie pytanie, czy w trakcie czynności złożył Pan do protokołu żądanie doręczenia postanowienia prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia dokonanego przeszukania.

Nie wskazuje Pan, jakoby był Pan podejrzany o cokolwiek, a jedynie rzeczy stanowiące Pana własność zostały zatrzymane jako dowody w ramach przeszukania. Z uwagi na to nie jest Pan stroną postępowania, co z kolei znacznie ogranicza Pana prawo do zapoznania się z aktami sprawy. Co prawda, może się Pan zapoznać z aktami sprawy, ale dopiero za zgodą prokuratora. Zgodę taką prokurator wyda dopiero po wykazaniu przez Pana interesu prawnego w zapoznaniu się z aktami. W mojej ocenie zgoda taka nie zostanie wydana z dwóch powodów: po pierwsze jest zbyt wcześnie, by ocenić obiektywnie Pana rolę w całym procederze, a w szczególności ewentualną współpracę z kolegą, a po drugie – organa ścigania mogą uznać, że może zechcieć Pan wyprowadzić informacje z akt zanim koledze zostanie przedstawiony zarzut.

Nie zmienia to jednak faktu, że powinien Pan udać się albo do prokuratury, albo na policję celem uzyskania postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania, a ponadto celem przedłożenia (o ile uzyska Pan takie oświadczenie) pisma od pracodawcy o zatrzymanych receptach ze wskazaniem, że sytuacje takie w przeszłości nie miały miejsca.

Zwrot zatrzymanych rzeczy prawdopodobnie nie nastąpi tak szybko, albowiem organa ścigania zapewne zechcą ustalić Pana powiązania z kolegą, a ponadto sprawdzić, czy w jego sprzęcie IT są pliki identyczne z plikami na Pana sprzęcie IT, co z kolei wymaga czasu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »