Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Policja zatrzymała moje rzeczy, mimo że to współlokator jest podejrzany o handel narkotykami

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-07

Mój współlokator jest podejrzewany o handel narkotykami. W związku z tym policja przeszukała wspólnie wynajmowane przez nas mieszkanie. Zatrzymano mój telefon, tablet, laptop i recepty. Te recepty znalazły się w domu przez mojej roztargnienie – jestem farmaceutą, pracuję w aptece. Miałem ciężki tydzień i z przepracowania bezwiednie włożyłem do torby kilka sprawdzonych przeze mnie recept. Przeszukanie nastąpiło bez nakazu prokuratora. Co mogę zrobić, żeby odzyskać sprzęt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, jakie leki były zapisane na receptach, albowiem może się zdarzyć taka sytuacja, że organa ścigania będą chciały ustalić i ocenić Pana rolę w całym procederze.

Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, to dobrze byłoby uzyskać od pracodawcy oświadczenie, z którego będzie wynikało, że Pan powiadomił pracodawcę o receptach, które przypadkowo zostały przez Pana spakowane, a pracodawca przyjął to do wiadomości. Brak pisma od pracodawcy może pogorszyć Pana sytuację, albowiem organa ścigania mogą uznać, że Pana działanie było zamierzone, a Pańska rola w procederze handlu występowała (o ile na receptach są leki, w składzie których znajdują się substancje, które mogą wpływać na swobodę i świadomość oświadczeń woli).

Nie bez znaczenia będzie także nagranie z monitoringu zamontowanego w Pana miejscu pracy. Jeżeli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, a recepty będą budziły zastrzeżenia organów ścigania, jako świadek może Pan wnosić o dopuszczenie dowodu z nagrania z monitoringu celem wykazania, że ich spakowanie do torby było przypadkowe, że nie towarzyszył Panu strach, spoglądanie w miejsce ułożenia kamer, próba ich szczególnego zabezpieczenia.

W Pana przypadku, jeżeli wydania żądała Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, to Pan jako osoba, która rzecz wydała, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym winien być Pan pouczony. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądania tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Należy zatem zadać sobie pytanie, czy w trakcie czynności złożył Pan do protokołu żądanie doręczenia postanowienia prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia dokonanego przeszukania.

Nie wskazuje Pan, jakoby był Pan podejrzany o cokolwiek, a jedynie rzeczy stanowiące Pana własność zostały zatrzymane jako dowody w ramach przeszukania. Z uwagi na to nie jest Pan stroną postępowania, co z kolei znacznie ogranicza Pana prawo do zapoznania się z aktami sprawy. Co prawda, może się Pan zapoznać z aktami sprawy, ale dopiero za zgodą prokuratora. Zgodę taką prokurator wyda dopiero po wykazaniu przez Pana interesu prawnego w zapoznaniu się z aktami. W mojej ocenie zgoda taka nie zostanie wydana z dwóch powodów: po pierwsze jest zbyt wcześnie, by ocenić obiektywnie Pana rolę w całym procederze, a w szczególności ewentualną współpracę z kolegą, a po drugie – organa ścigania mogą uznać, że może zechcieć Pan wyprowadzić informacje z akt zanim koledze zostanie przedstawiony zarzut.

Nie zmienia to jednak faktu, że powinien Pan udać się albo do prokuratury, albo na policję celem uzyskania postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania, a ponadto celem przedłożenia (o ile uzyska Pan takie oświadczenie) pisma od pracodawcy o zatrzymanych receptach ze wskazaniem, że sytuacje takie w przeszłości nie miały miejsca.

Zwrot zatrzymanych rzeczy prawdopodobnie nie nastąpi tak szybko, albowiem organa ścigania zapewne zechcą ustalić Pana powiązania z kolegą, a ponadto sprawdzić, czy w jego sprzęcie IT są pliki identyczne z plikami na Pana sprzęcie IT, co z kolei wymaga czasu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Upublicznienie wyroku sądu karnego, czy prawo na to zezwala?

Dysponuję prawomocnym wyrokiem sądu karnego, na mocy którego pewna osoba została uznana winną. Chciałbym udostępnić ten wyrok w Internecie...

 

Czy policjant niebędący na służbie może wystawić mandat?

Czy policjant niebędący na służbie może wystawić mandat?

Czy policjant niebędący na służbie, po cywilnemu, może wystawić mandat za złe parkowanie?

Czy mogę odmówić odpowiedzi na pytania sądu?

Brat będzie miał sprawę o jazdę samochodem bez dokumentów. Sprawę wniosła policja na podstawie, jak się okazuje, fałszywych zeznań świadka, który...

 

Brak informacji o rozprawie i niekorzystny wyrok - jak się odwołać?

Brak informacji o rozprawie i niekorzystny wyrok - jak się odwołać?

Zostałem pozwany do sądu, ale pod adresem, na który były wysyłane pisma, nie mieszkam od 5 lat, czyli nie miałem informacji o tej rozprawie. Cały ten...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »