Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podważanie wyników pomiaru prędkości

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-03

Dwa dni temu policja w nieoznakowanym radiowozie zatrzymała mojego męża w terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50 km/h, gdyż jechał za szybko, na nagraniu prędkość wskazywała 95 km/h. Mąż nie przyjął mandatu, ponieważ twierdzi, że nie jechał z taką prędkością, oczywiście sprawa zastanie skierowana do sądu. Jak można bronić się w tej sytuacji? Zatrzymanie jest na podstawie nagrania, na którym widać przede wszystkim pędzący autobus, za nim jedzie mój mąż. Mąż podważa wyniki pomiarów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa nie jest taka prosta. Zgodnie z art. 92a Kodeksu wykroczeń „przekroczenie prędkości Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z treścią art. 7 Kodeksu postępowania karnego przekonanie sądu winno zostać ukształtowane na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a ponadto z uwzględnieniem zasady in dubio pro reo (z łac. niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego) wynikającej z art. 5 § 2. Punktem wyjścia muszą być zatem zgromadzone w sprawie dowody, na podstawie których, po dokonaniu oceny, zgodnej z art. 7 i art. 5 § 2, sąd nabiera przekonania o sprawstwie i winie obwinionego.

Według zasad obowiązującej procedury karno – wykroczeniowej, to nie obwiniony musi udowodnić swoją niewinność, lecz oskarżyciel udowodnić winę obwinionego (art. 5 § 1 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 8 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Przy czym udowodnić, to znaczy wykazać w sposób nie budzący wątpliwości wiarygodnymi dowodami. Istota domniemania niewinności sprowadza się jak wiadomo do tego, że obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina nie zostanie mu udowodniona, przy czym związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo (art. 5 § 2) nakazuje rozstrzygnąć nie dające się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. Oznacza to, że udowodnienie winy obwinionemu musi być całkowite, pewne, wolne od wątpliwości

Nie będę ukrywać, że problemowe jest, że zarejestrował męża wideoradar. Tu można byłoby kwestionować jedynie sposób, w jaki dokonano pomiaru prędkości. Kwestionować czas, jaki upłynął pomiędzy pomiarem prędkości a okazaniem wyświetlacza urządzenia, co mogłoby uzasadniać jego wątpliwości odnośnie tego, czy mierzona była prędkość Państwa pojazdu. Można by powołać biegłego, aby wskazał, czy są jakieś wątpliwości co do wskazania pojazdu kontrolowanego, czy są szanse, że prędkość mogła odpowiadać innemu pojazdowi. Bez tego sąd zobaczy zarejestrowany obraz ze wskazaniem auta i prędkości i wyda wyrok. Bez podważenia ww. okoliczności nie ma szans na obronę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »