Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podrobienie podpisu w mojej obecności

Autor: Mateusz Rzeszowski

Jestem urzędnikiem, który wydaje zgodę na wycinkę drzew w lesie. W zeszłym wydałem zgodę właścicielce lasu, która zarządza tym lasem w imieniu niepełnoletniego syna, który otrzymał ten las w spadku. Następnie za kilka miesięcy przyszedł do mnie konkubent tej Pani, żeby przedłużyć zezwolenie, gdyż nie wycieli tych drzew. Wypełniłem dokumenty i konkubent podrobił podpis tej kobiety w mojej obecności. Co mi za to grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwo fałszerstwa dokumentów

Podrobienie podpisu stanowi przestępstwo fałszerstwa dokumentów opisane w art. 270 Kodeksu karnego:

„Art. 270.

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Odpowiedzialność z tytułu cytowanego przepisu wynika nie z samego podrobienia podpisu, ale z chęci posłużenia się tak podrobionym dokumentem lub faktycznego posłużenia się nim.

Nie podał Pan całych okoliczności sprawy, tzn. czy na przykład zasugerował Pan podrobienie podpisu, tym niemniej do czynienia będziemy mieć raczej ze zjawiskową formą sprawstwa, czyli z podżeganiem lub pomocnictwem. Formy te określa art. 18 kodeksu karnego:

„Art. 18

§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie”.

Zobacz też: Podrobienie podpisu

Podżeganie lub pomocnictwo

W związku z tym, że wiedział Pan o podrobieniu dokumentu i przyjął go, to w zależności od okoliczności możemy mieć do czynienia z podżeganiem lub pomocnictwem. Podżeganie polegałoby w tym przypadku na zasugerowaniu podrobienia podpisu, natomiast pomocnictwo, na samym przyjęciu dokumentu jako prawdziwego w sytuacji kiedy zdawał sobie Pan sprawę w faktu, że podpis został podrobiony.

Za podżeganie lub pomocnictwo grożą takie same kary jak za popełnienie przestępstwa, przy czym możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary. Wynika to z art. 19 Kodeksu karnego:

„Art. 19

§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.

W omawianym przypadku mielibyśmy do czynienia najprawdopodobniej z przypadkiem mniejszej wagi, o którym mowa w art. 270 § 2a Kodeksu karnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl