Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oszustwo pokrzywdzonego w kolizji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-13

Miałem niewielką kolizję z mojej winy. Ponieważ nie było konieczności wzywania policji, kierujący pojazdem, w który „stuknąłem”, wycenił koszty naprawy swojego auta na 500 zł. Podjechaliśmy razem do bankomatu, wypłaciłem mu umówiona kwotę, nie spisując pokwitowania. Dwa dni po zdarzeniu pokrzywdzony zgłosił na policję, że odjechałem z miejsca stłuczki (szuka sprawcy), a następnie zgłosił do ubezpieczyciela likwidację szkody. Posiadam dowody na to, że nie odjechałem z miejsca stłuczki – w aucie jechała ze mną córka oraz wykonałem zdjęcia na parkingu przed bankomatem. Co robić, by nie ponieść konsekwencji i wykazać oszustwo pokrzywdzonego w kolizji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zastanawia mnie fakt, skąd ma Pan wiedzę o powiadomieniu policji o rzekomym zbiegnięciu z miejsca zdarzenia przez sprawę kolizji (Pana)? Czyżby otrzymał już Pan wezwanie do stawiennictwa? Na przesłuchanie powinien Pan zabrać ze sobą wszystko, co Pan posiada, a co może świadczyć o naprawieniu przez Pana szkody. Po drugie proszę w trakcie przesłuchania podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania córki, by mogła być ona przesłuchana w charakterze świadka. O ile wypłacał Pan środki pieniężne w obecności pokrzywdzonego, proszę udać się do siedziby banku celem rozpytania, czy możliwe jest zabezpieczenie nagrania z kamery przemysłowej zainstalowanej w banku na okoliczność pobierania wspólnie z pokrzywdzonym środków tytułem naprawienia szkody wyrządzonej kolizją. Nadto proszę ustalić, czy w miejscu, w którym doszło do przekazania środków, nie ma zainstalowanych kamer przemysłowych, względnie monitoringu miejskiego, które by uwieczniły moment przekazywania środków.

W skrajnej sytuacji może Pan złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Głównym motywem działania sprawcy tego rodzaju przestępstwa jest uzyskanie korzyści majątkowej w drodze doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem, który w literaturze określa się mianem czynnika sprawczego, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej. Taki sposób rozumienia przepisu pozwala odróżnić przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286 Kodeksu karnego od zaboru, a nadto od innych przestępstw podobnych, tj. przestępstw skierowanych przeciwko mieniu.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. akt V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin »mienie« używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Celem wykazania oszustwa należy przede wszystkim wykazać, iż celem działania sprawcy było uzyskanie szeroko pojętej korzyści majątkowej, która może polegać zarówno na uzyskaniu zysku (zwiększeniu aktywów), jak i na zmniejszeniu pasywów. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy sprawca chce uzyskać korzyść majątkową dla siebie, czy innej osoby.

Reasumując, uważam, że pokrzywdzony w kolizji może niemile się zdziwić, jak policja będzie wszczynać postępowanie karne pod kątem oszustwa, którego miałby się dopuścić. Jednakże by nie uśpić Pana czujności, proszę udać się w okolice miejsca, gdzie do kolizji doszło, gdzie przekazywał Pan środki pieniężne celem ustalenia, czy Pana zachowanie nie zostało nagrane przez jakąś kamerę. Zeznania córki na pewno będą ważne, ale dobrze byłoby mieć jeszcze jakiś inny dowód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »