Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Osoba zaginiona znaleziona po śmierci

Autor: Michał Soćko

Brat w 2017 r. został zgłoszony na policji w Polsce w jako zaginiony (nie miałam z nim kontaktu 2 tygodnie). Brat był po rozwodzie, ma pełnoletnie dzieci. Po tygodniu od zgłoszenia na policji brat został już po śmierci znaleziony przez Policję szwedzką w Szwecji. W Szwecji prowadzono całą procedurę identyfikacji, przeprowadzono sekcję zwłok, jak też wyłączono udział osób trzecich, chociaż po znalezieniu jego zwłok była jakieś podejrzenia. Po 2 miesiącach sprowadziliśmy ciało brata do Polski. Minęło kilka miesięcy, a ja nie mam wiedzy na temat zakończenia całej sprawy prowadzonej przez policję. Czy ja jako siostra mogę wystąpić na policję w Polsce o udostępnienie dokumentów i czy mogę wystąpić do Szwecji, a jeśli tak, to w jaki sposób, o dokumenty związane z wszelkimi ustaleniami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności odniosę się do postępowania prowadzonego przez policję szwedzką. Tak, jak wskazano już Pani wcześniej, nie zajmujemy się zasadniczo prawem obcym. Niemniej jednak parę wskazówek na ten temat mogę Pan udzielić, gdyż byłem pełnomocnikiem w sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci obywatela polskiego na terytorium Wielkiej Brytanii. Co prawda jest to inne Państwo, ale podejrzewam, że postępowanie może być podobne.

Zasadniczo najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, małżonek i dzieci) powinna mieć dostęp do informacji o prowadzonym postępowaniu karnym. W Wielkiej Brytanii wyglądało to tak, że trzeba było przesłać przetłumaczone akty stanu cywilnego, żeby wykazać, że jest się rodziną zmarłego i wystąpić z wnioskiem o udostępnienie takich dokumentów.

W Pani przypadku, jeżeli chciałaby Pani występować samodzielnie z takim wnioskiem, to trzeba by przedstawić akt urodzenia brata i akt urodzenia Pani, które będą wskazywały na wspólnych rodziców oraz ewentualnie akt zgonu brata. Przy czym akty te, jak i sam wniosek powinny być przetłumaczone na język szwedzki, najlepiej przez tłumacza przysięgłego.

W moim przypadku wniosek był kierowany do właściwego miejscowo koronera, gdyż w Wielkiej Brytanii to on zajmuje się ustaleniem przyczyn zgonu. Natomiast w Pani przypadku należałoby, jak się wydaje, wniosek wysłać do tej jednostki policji szwedzkiej, gdzie postępowanie było prowadzone.

Gdyby nie miała Pani informacji, gdzie to postępowanie dokładnie było prowadzone, to może Pani spróbować zapytać w komendzie, gdzie zaginięcie było zgłoszone, lub ewentualnie zakład pogrzebowy, który odbierał zwłoki. Zgodę na odebranie zwłok powinna bowiem wydać policja lub inny właściwy organ szwedzki po zakończeniu postępowania.

Warto również zadzwonić do polskiej ambasady w Szwecji lub konsulatu, jeśli jest taki bliżej miejsca znalezienia zwłok, i zapytać, czy mają jakieś informacje na temat tej sprawy oraz jaka jest dokładna procedura uzyskiwania akt sprawy karnej w Szwecji.

Odnośnie natomiast uzyskania informacji w Polsce sprawa jest również niełatwa. Wynika to z faktu, że nie wiadomo w ogóle, czy w Polsce toczyło się jakiekolwiek postępowania karne w sprawie przyczyn śmierci Pani brata. Samo bowiem zgłoszenie zaginięcia nie jest z tym równoznaczne. W pierwszej kolejności należałoby wystąpić z oficjalnym pismem do tej jednostki policji, która przyjęła zgłoszenie, z wnioskiem o udostępnienie posiadanych informacji w tej sprawie. W tym przypadku będzie musiała Pani również wykazać, że jest osobą bliską zmarłego.

Gdyby natomiast policja nie miała żadnych informacji w sprawie lub z jakichś powodów nie chciała ich udostępnić, to możne Pani złożyć oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa np. w postaci nieumyślnego spowodowania śmierci brata (art. 155 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w związku z art. 303 i art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego).

To, że postępowanie było prowadzone w Szwecji, nie wyklucza możliwości prowadzenia tego postępowania także w Polsce. W zawiadomieniu takim trzeba by opisać dokładnie Państwa podejrzenia związane ze śmiercią brata oraz wskazać, jakie dowody powinny zostać przeprowadzone (np. zeznania świadków, wystąpienie o dokumenty ze Szwecji czy chociażby ponowne przeprowadzenie sekcji zwłok w Polsce).

Plusem takiego zawiadomienia byłoby to, że od chwili jego złożenia postępowanie karne toczyłoby się z urzędu i organy ścigania powinny same podejmować kroki celem wyjaśnienia sprawy. W tym zakresie powinny też same zwrócić się do policji szwedzkiej o przekazanie właściwych dokumentów, tj. o udzielenie pomocy prawnej przez stronę szwedzką.

Pomocy prawnej państwa obce udzielają bowiem zasadniczo na żądanie innego organu państwowego, a nie osoby fizycznej. Natomiast po przekazaniu takich dokumentów przez stronę szwedzką, Pani jako osoba najbliższa zmarłego miałaby dostęp do akt sprawy karnej prowadzonej w Polsce (art. 156 Kodeksu postępowania karnego).

Jeśli zaś sprawa karna dotycząca śmierci brata toczyła się już w Polsce, to składa Pani tylko wniosek o dostęp do akt sprawy na podstawie art. 156.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl