Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oskarżenie o zniszczenie mienia

Autor: Marek Gola

Oskarżony o zniszczenie mienia, groźby w stosunku do byłej żony i partnera. Czy istnieje możliwość zastosowania art. 387 Kodeksu postępowania karnego – kara 6 miesięcy za każdy z czynów, łącznie rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, obowiązek naprawienia szkody (czy można rozłożyć go na raty?), obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby, koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa? Oskarżony miał założoną niebieską kartę, w aktach są SMS-y i rozmowy telefoniczne, jak obraża żonę i jej partnera, wulgaryzmy itp. Do kiedy taki wniosek można złożyć? Czy oskarżony ma składać wyjaśnienia? Na etapie po tepowania przygotowawczego nie przyznał się do winy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oskarżenie o zniszczenie mienia

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Mając na uwadze fakt, iż oskarżony nie przyznał się do winy na etapie postępowania przygotowawczego, w mojej ocenie w chwili obecnej, zanim oskarżony cokolwiek uczyni, winien udać się do sądu i wnosić o udostępnienie akt do zapoznania się. Jak można wnioskować z treści pytania do sądu został już złożony akt oskarżenia. Dziwi mnie natomiast brak wskazania co do kary zaproponowanej przez prokuratora. Co do zasady w tego rodzaju sprawach prokurator proponuje karę na mocy art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Mniemam, że albo w tej sprawie kara nie została zaproponowana, albo była zbyt surowa. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożony na mocy art. 387 może być złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej przez oskarżonego, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Przydzielenie oskarżonemu obrońcę z urzędu

Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

Niemniej jednak należałoby się zastanowić, czy nie warto – przy założeniu, że oskarżony nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne – wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z art. 66 § 1 i 2 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. De facto, występując z takim wnioskiem, nic się nie traci. 

Osobiście uważam, że można byłoby wystąpić z wnioskiem zawierającym żądanie alternatywne, tj. w przypadku odmowy warunkowego umorzenie postępowania karnego, wnosić o dobrowolne poddanie się karze. 

Możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Zachodzi jednak pytania, kto o sprawie wie – co ma wpływ na społeczną szkodliwość czynu, a nadto czy jest szansa na pojednanie z pokrzywdzonymi (na pewno ugoda zawarta między stronami pozwoliłaby myśleć o warunkowym umorzeniu). Warunkowe umorzenie ma to do siebie, że nie jest skazaniem, albowiem stwierdza się winę, ale odstępuje od ukarania sprawcy. Okres próby wynosi wówczas od 1 do 3 lat, a nadto sąd może zasądzić nawiązkę lub świadczenie pieniężne na rzecz funduszu. 

Jeżeli jednak oskarżony chciałby dobrowolnie poddać się karze, wówczas winien na pierwszą rozprawie złożyć taki wniosek, zanim przystąpi do składania wyjaśnień, bowiem później w nerwach może zapomnieć tego złożyć, podczas gdy wniosek ten musi być złożony nie później aniżeli do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl