Kategoria: Oskarżony

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o zniszczenie mienia

Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-19

Oskarżony o zniszczenie mienia, groźby w stosunku do byłej żony i partnera. Czy istnieje możliwość zastosowania art. 387 Kodeksu postępowania karnego – kara 6 miesięcy za każdy z czynów, łącznie rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, obowiązek naprawienia szkody (czy można rozłożyć go na raty?), obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby, koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa? Oskarżony miał założoną niebieską kartę, w aktach są SMS-y i rozmowy telefoniczne, jak obraża żonę i jej partnera, wulgaryzmy itp. Do kiedy taki wniosek można złożyć? Czy oskarżony ma składać wyjaśnienia? Na etapie po tepowania przygotowawczego nie przyznał się do winy.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Mając na uwadze fakt, iż oskarżony nie przyznał się do winy na etapie postępowania przygotowawczego, w mojej ocenie w chwili obecnej, zanim oskarżony cokolwiek uczyni, winien udać się do sądu i wnosić o udostępnienie akt do zapoznania się. Jak można wnioskować z treści pytania do sądu został już złożony akt oskarżenia. Dziwi mnie natomiast brak wskazania co do kary zaproponowanej przez prokuratora. Co do zasady w tego rodzaju sprawach prokurator proponuje karę na mocy art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Mniemam, że albo w tej sprawie kara nie została zaproponowana, albo była zbyt surowa. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożony na mocy art. 387 może być złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej przez oskarżonego, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

Niemniej jednak należałoby się zastanowić, czy nie warto – przy założeniu, że oskarżony nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne – wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z art. 66 § 1 i 2 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. De facto, występując z takim wnioskiem, nic się nie traci. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osobiście uważam, że można byłoby wystąpić z wnioskiem zawierającym żądanie alternatywne, tj. w przypadku odmowy warunkowego umorzenie postępowania karnego, wnosić o dobrowolne poddanie się karze. 

Zachodzi jednak pytania, kto o sprawie wie – co ma wpływ na społeczną szkodliwość czynu, a nadto czy jest szansa na pojednanie z pokrzywdzonymi (na pewno ugoda zawarta między stronami pozwoliłaby myśleć o warunkowym umorzeniu). Warunkowe umorzenie ma to do siebie, że nie jest skazaniem, albowiem stwierdza się winę, ale odstępuje od ukarania sprawcy. Okres próby wynosi wówczas od 1 do 3 lat, a nadto sąd może zasądzić nawiązkę lub świadczenie pieniężne na rzecz funduszu. 

Jeżeli jednak oskarżony chciałby dobrowolnie poddać się karze, wówczas winien na pierwszą rozprawie złożyć taki wniosek, zanim przystąpi do składania wyjaśnień, bowiem później w nerwach może zapomnieć tego złożyć, podczas gdy wniosek ten musi być złożony nie później aniżeli do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »