Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oskarżenie o zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Po fałszywym oskarżeniu sąsiadki odnośnie domniemanego zaparkowania na miejscu dla niepełnosprawnych straż miejska wystosowała pismo do właścicieli auta (dwóch). Po otrzymaniu wezwania do wskazania użytkownika auta, właściciel nr 1 przekazał sprawę do właściciela numer 2, który w siedzibie SM zeznał, że jest głównym użytkownikiem, ale nie jest w stanie wskazać, kto o danej porze używał auta, gdyż godzina i data zgłoszenia były odległe i wymyślone przez sąsiadkę. Drugi właściciel dostał mandat 100 zł, a pierwszy 500 zł. Co zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Musiałabym przeanalizować dotychczasową korespondencję między strażą a właścicielem auta oraz dowód, jaki posiada straż w związku z popełnieniem wykroczenia

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (w skrócie K.p.w.) „w postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

  1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu

    – w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2”.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym właściciel zobowiązany jest wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Jeśli nie wykona tego obowiązku, wówczas funkcjonariusz może nałożyć na niego z tego tytułu mandat za albo skierować sprawę do sądu grodzkiego

I tu – w zależności od posiadanego dowodu przez straż, sprawa w sądzie może okazać się zbawienna. Popełnienia wykroczenia nie może stwierdzić sąsiadka. Na miejscu musi być straż czy inny funkcjonariusz uprawniony i stwierdzić popełnienie wykroczenia.

Być może ktoś był i ma dowód – wówczas lepiej przyjąć mandat, zamiast ciągać się po sądzie, bo to nigdy nie wyjdzie taniej. Lub próbować walczyć i wskazywać, że się w ogóle wykroczenia nie popełniło.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl