Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oskarżenie o spożywanie alkoholu podczas jazdy samochodem

Autor: Katarzyna Bereda

Po powrocie do domu złożyła mi wizytę policja, ponieważ ktoś telefonicznie i oskarżył mnie, że podczas jazdy samochodem, za kierownicą spożywałem alkohol - piłem wódkę prosto z butelki. Jest to nieprawda, owszem piłem, ale colę. Potwierdziłem, że wróciłem do domu samochodem pół godziny przed wizytą policji i już w domu wypiłem piwo oraz setkę wódki. Policja przeszukała mój samochód i nie znalazła żadnych śladów spożycia alkoholu. Pojechałem na retrospekcję - badanie wykazało, że mam w wydychanym powietrzu 0,3 promila, po 2 minutach miałem 0,2 promila, a po pół godzinie 0,1 promila, po godzinie 0. Policja poinformowała mnie, że z powodu pomiarów mogę mieć sprawę w sądzie. Po retrospekcji podpisałem tylko protokół z informacją, ile wypiłem i jakie miałem stężenie alkoholu. Nie widziałem notatki, którą sporządził funkcjonariusz policji. Czy rzeczywiście grozi mi sprawa w sądzie o zarzut jazdy pod wpływem alkoholu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oskarżenie o spożywanie alkoholu podczas jazdy samochodem

Opinia biegłego co do czasu spożycia alkoholu: w trakcie jazdy samochodem czy później

Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy sprawa trafi do sądu, czy zostanie umorzona na etapie postępowania przygotowawczego – a więc przez prokuratora, albowiem nie znam żadnej dokumentacji w sprawie. Mogę jedynie powiedzieć, że zapewne retrospekcja została skierowana do biegłego, który określi, czy Pana wersja wydarzeń, a więc spożycie alkoholu po powrocie do domu, odpowiada uzyskanym wartościom, czy też spożył Pan alkohol wcześniej, a więc przed jazdą samochodem albo w trakcie. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma kluczowe znaczenie, albowiem biegły na podstawie odczytu wartości stężenia alkoholu we krwi potrafi stwierdzić, kiedy był on spożywany. W związku z tym, wszystko zależy od tego, jakie zakresy godzinowe, jakie ilości alkoholu Pan wskazał i czy odpowiada to uzyskanym stężeniom. Nie wiem, jak długo trwały czynności na policji oraz po jakim czasie po spożyciu policja po Pana przyjechała – wartości są jednak niskie i mocno spadające, a więc świadczące o spożyciu alkoholu dużo wcześniej. Wszystko zależy więc od oceny biegłego, o ile prokurator się zdecydował na takie zlecenie, oraz od decyzji prokuratora.

Wymiar kary za prowadzenie pojazd w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. Jeśli pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. K. Buchała, Glosa, s. 832-833; wyrok SN z 05.02.1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, Nr 1, poz. 12). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyr. SN z 18.3.2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 56).

W przypadku popełnienia powyższego przestępstwa, a więc uznania przez prokuratora, iż doszło do popełnienia czynu karalnego, może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania, o ile nie był Pan wcześniej karany ani nie zachodzą inne obciążające Pana przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku.

Kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów

Ponadto zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”. Zatem oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł. Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

Proponuję zadzwonić do prokuratury rejonowej w Pana miejscowości i dowiedzieć się, na jakim etapie jest postępowanie i ewentualnie porozmawiać z prokuratorem o dalszych, podejmowanych krokach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl