Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie kasjerki o kradzież

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-20

Moja żona pracowała w supermarkecie na kasie. Pewnego dnia zagadała się i po sprawdzeniu ceny produktu nie odblokowała kasy. Po dwóch tygodniach pracodawca wezwał ją do siebie i przedstawił nagranie z kamery. Posądził ją o kradzież i wezwał policję. W obecności policji powiedział, że jeżeli nie podpisze oświadczenia, że zrobiła to świadomie zostanie zatrzymana. Moja żona bojąc się o dzieci, które były wtedy same w domu, gdyż ja byłem w delegacji, podpisała to oświadczenie. Dziś dostała wezwanie na przesłuchanie. Co mamy robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pana pytania wynika, że Pana żona została posądzona przez pracodawcę o kradzież. Okoliczności zdarzenia budzą jednak sporo wątpliwości, albowiem Pana żona po sprawdzeniu ceny produktu zapomniała odblokować kasę. Zdarzenie to ma niby świadczyć o jej winie. Na miejsce zdarzenia, na prośbę pracodawcy, przybyła policja.

Zachodzi pytanie, czy zachowanie żony zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, czy wykroczenie? Powyższe ma bardzo istotne znaczenie dla dalszych praw żony, a uzależnione jest od wartości mienia, które miało być przedmiotem kradzieży.

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie w jakim charakterze Pana żona ma się stawić na policji. Wyraźnie bowiem podkreślić należy, iż w zależności od tego jaki będzie to charakter różne prawa będą żonie przysługiwały.

Istotnym z punktu widzenia Pana żony interesu jest, iż jako świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, wówczas jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić ją lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jako podejrzana, w razie przedstawienia zarzutu, Pana żona może w ogóle odmówić złożenia zeznania.

W każdym przypadku musi się jednak stawić na policję, albowiem niestawiennictwo będzie skutkowało zatrzymaniem i doprowadzeniem żony na policję.

W mojej ocenie Pana żona, o ile nie ma sobie nic do zarzucenia, winna podjąć walkę o wykazanie swojej niewinności, mimo teoretycznego występowania zasady niewinności. Bez względu na zakwalifikowanie czynu Pana żony, to oskarżyciel winien wykazać winę Pana żony. Moim zdaniem żona winna jednak podjąć obronę, albowiem nie wiem co dokładnie podpisała na miejscu zdarzenia, zaraz po wezwaniu policji.

W chwili obecnej, żona powinna już na przesłuchaniu złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z nagrań kamer przemysłowych na okoliczność jej zachowania celem ustalenia zamiaru z jakim działała tego dnia o wskazanej przez pracodawcę porze. Obawiam się jednak, że pracodawca specjalnie zgłosił sprawę tak późno, by nie zachowało się nagranie z monitoringu, które jak wiadomo po pewnym czasie ulega zatarciu przez kolejne nagrania.

Powyższe jednak działanie winno wskazywać na niekorzyść pracodawcy, albowiem jak wskazałem powyżej, to oskarżyciel powinien wykazać winę Pana żony, a nie Pana żona fakt niepopełnienia przestępstwa.

Niestety, ale przy tego rodzaju zachowaniach pracodawcy, bierność nie jest wskazana. Po przedstawieniu zarzutu, o ile do tego dojdzie, Pana żona winna złożyć wyjaśnienia i wskazać na wnioski dowodowe. W szczególności żona powinna opisać całe zdarzenie, jak i sytuację jej towarzyszącą, a także okoliczności, które miały miejsce po przyjeździe policji do pracodawcy. Nadto winna złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu przemysłowego znajdującego się w okolicy jej miejsca pracy, a także z zeznań koleżanek z pracy jako świadków jej zachowania.

Bierność nie jest wskazana. Pana żona powinna walczyć o swoje dobre imię, wskazując przy tym, że pracodawca niemal pod przymusem kazał jej podpisywać dokumenty. Dobrze byłby, gdyby na dzień przesłuchania żona dysponowała potwierdzeniem z Pana miejsca pracy o przebywaniu Pana na delegacji i niemożności stawiennictwa Pana w miejscu jej zatrudnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »