Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od wyroku karnego sprzed 2 miesięcy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-04-11

Dzisiaj dowiedziałam się o wyroku sądu karnego, wyrok zapadł 2 miesiące temu. Czy mogę się odwołać? Nie dostałam wezwania na rozprawę, może nie odebrałam, jestem osobą chorującą, leczę się.

Aby wnieść apelację od wyroku sądu karnego, należy najpierw wystąpić o uzasadnienie wyroku na piśmie. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu postępowania karnego „termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem”.

Z kolei art. 422 § 1 mówi, że „w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku”. 

Tak więc skuteczne wniesienie apelacji bez wcześniejszego uzasadnienia wyroku nie jest możliwe. Ponadto jest oczywiste, że dawno temu  upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie.

Jedyne, co Pani może obecnie zrobić, to złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z tym wnioskiem na podstawie art. 126.  § 1 tego przepisu mówi bowiem, że jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami.

Na stronie wnoszącej o przywrócenie terminu zawitego ciąży nie tylko obowiązek wskazania wszystkich okoliczności, które uniemożliwiły jej dokonanie czynności procesowej w przewidzianym terminie, ale także uprawdopodobnienie, że nastąpiło to z przyczyn od strony niezależnych, tj. przekonywującego uzasadnienia zaistniałego uchybienia i wskazania podstaw swoich twierdzeń.

Jeżeli zatem doręczenie przesyłki z informację o terminie rozprawy zostało doręczone na błędny adres albo na adres prawidłowy, ale Pani nie było, bo była Pani np. w szpitalu, powinna to Pani wykazać.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć szybko, bo w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody w jego niezłożeniu. Sąd oceni, czy podane przez Panią powody są niezależne od Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki z o.o.

Czy nie będąc wierzycielem spółki, mogę zgłosić doniesienie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd...

Zawiadomienie policji przez męża o jazdę pod wpływem alkoholu

Kilka dni temu zjechałam do rowu samochodem, nic się nie stało, nikomu nie stała się krzywda, znajomy odwiózł mnie do domu. Jestem z mężem...

Podrobienie podpisu w mojej obecności

Jestem urzędnikiem, który wydaje zgodę na wycinkę drzew w lesie. W zeszłym wydałem zgodę właścicielce lasu, która zarządza tym lasem...

Czy mogę ubiegać się o szybszy zwrot prawa jazdy?

Czy mogę ubiegać się o szybszy zwrot prawa jazdy (zostało mi zabrane na okres 5 lat na podstawie art. 173 § 4 Kodeksu karnego)?

Stawiennictwo na rozprawie dotyczącej nieumyślnego spowodowania śmierci

Złożyłam zażalenie na postanowienie prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa o nieumyślne spowodowanie śmierci męża. Sąd ustalił termin...

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Składałem 4 miesiące temu wniosek do sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Dostałem odpowiedź:...

Czy zgłaszać gwałt?

Dowiedziałem się, że moja córka została zgwałcona. Do gwałtu miało dojść 3 miesiące temu. Problem jest w tym, że córka po tym gwałcie jeszcze...

Jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby?

Potrzebuję podpowiedzi, jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby. Pewna osoba (daleka znajoma) uzyskała informację, że jest poszukiwana przez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »