Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Apelacja od wyroku sądu karnego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-04-11

Dzisiaj dowiedziałam się o wyroku sądu karnego, wyrok zapadł 2 miesiące temu. Czy mogę się odwołać? Nie dostałam wezwania na rozprawę, może nie odebrałam, jestem osobą chorującą, leczę się.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Apelacja od wyroku sądu karnego

Wystąpienie o uzasadnienie wyroku na piśmie w celu wniesienia apelacji 

Aby wnieść apelację od wyroku sądu karnego, należy najpierw wystąpić o uzasadnienie wyroku na piśmie. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu postępowania karnego „termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem”.

Termin na wystąpienie o uzasadnienie wyroku na piśmie

Z kolei art. 422 § 1 mówi, że „w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku”. 

Tak więc skuteczne wniesienie apelacji bez wcześniejszego uzasadnienia wyroku nie jest możliwe. Ponadto jest oczywiste, że dawno temu upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Jedyne, co Pani może obecnie zrobić, to złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z tym wnioskiem na podstawie art. 126.  § 1 tego przepisu mówi bowiem, że jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami.

Na stronie wnoszącej o przywrócenie terminu zawitego ciąży nie tylko obowiązek wskazania wszystkich okoliczności, które uniemożliwiły jej dokonanie czynności procesowej w przewidzianym terminie, ale także uprawdopodobnienie, że nastąpiło to z przyczyn od strony niezależnych, tj. przekonywującego uzasadnienia zaistniałego uchybienia i wskazania podstaw swoich twierdzeń.

Jeżeli zatem doręczenie przesyłki z informację o terminie rozprawy zostało doręczone na błędny adres albo na adres prawidłowy, ale Pani nie było, bo była Pani np. w szpitalu, powinna to Pani wykazać.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć szybko, bo w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody w jego niezłożeniu. Sąd oceni, czy podane przez Panią powody są niezależne od Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »