Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od wyroku karnego sprzed 2 miesięcy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-04-11

Dzisiaj dowiedziałam się o wyroku sądu karnego, wyrok zapadł 2 miesiące temu. Czy mogę się odwołać? Nie dostałam wezwania na rozprawę, może nie odebrałam, jestem osobą chorującą, leczę się.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Aby wnieść apelację od wyroku sądu karnego, należy najpierw wystąpić o uzasadnienie wyroku na piśmie. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu postępowania karnego „termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem”.

Z kolei art. 422 § 1 mówi, że „w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku”. 

Tak więc skuteczne wniesienie apelacji bez wcześniejszego uzasadnienia wyroku nie jest możliwe. Ponadto jest oczywiste, że dawno temu  upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie.

Jedyne, co Pani może obecnie zrobić, to złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z tym wnioskiem na podstawie art. 126.  § 1 tego przepisu mówi bowiem, że jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami.

Na stronie wnoszącej o przywrócenie terminu zawitego ciąży nie tylko obowiązek wskazania wszystkich okoliczności, które uniemożliwiły jej dokonanie czynności procesowej w przewidzianym terminie, ale także uprawdopodobnienie, że nastąpiło to z przyczyn od strony niezależnych, tj. przekonywującego uzasadnienia zaistniałego uchybienia i wskazania podstaw swoich twierdzeń.

Jeżeli zatem doręczenie przesyłki z informację o terminie rozprawy zostało doręczone na błędny adres albo na adres prawidłowy, ale Pani nie było, bo była Pani np. w szpitalu, powinna to Pani wykazać.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć szybko, bo w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody w jego niezłożeniu. Sąd oceni, czy podane przez Panią powody są niezależne od Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »