Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwieszenie kary i powrót do więzienia

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-14

Czy podczas zatrzymania przez policję do kontroli drogowej osoba, która jest na warunkowym zwolnieniu i w ogóle nie posiada prawa jazdy może mieć jakieś inne konsekwencje poza mandatem z tego powodu, np. czy może się to skończyć odwieszeniem kary i powrotem do więzienia?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pana pytania wynika, że zastanawia się Pan, czy osoba będąca na warunkowym zwolnieniu może zostać ponownie osadzona w zakładzie karnym (odwołanie warunkowego zwolnienia) z uwagi na prowadzenie pojazdu mechanicznego bez posiadanego prawa jazdy.

Na pewno w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z przestępstwem, albowiem czynem zabronionym jest prowadzenie pojazdu wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd.

Zgodnie z art. 244 K.k., kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia stanowi wykroczenie, a to z kolei powoduje, że nie powinno to mieć wpływu na odwołanie warunkowego zwolnienia. Wyżej wymienione wykroczenie jest bowiem traktowane na równi z wykroczeniem takim jak przejście na czerwonym świetle lub w miejscu niedozwolonym.

Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia w mojej ocenie nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie porządku prawnego, a to powoduje, że nie wyobrażam sobie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »