Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za niesłuszne przebywanie w areszcie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-09-09

W wieku 16 lat zostałem zatrzymany, przebywałem w schronisku dla nieletnich. Gdy skończyłem 17 lat, przeniesiono mnie do aresztu dla dorosłych. Miało to miejsce w latach 1985–1988. Później odbyła się rozprawa, na której mnie nie skazano. Po całej sprawie wyjechałem z Polski. Czy mam szanse na odszkodowanie za niesłuszne przebywanie w areszcie dla dorosłych?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula
Rzetelność, szybka odpowiedź, profesjonalizm i duża wiedza prawnicza
Jolanta, PIELĘGNIARKA
Dziekuje za wyczerpujace wyjasniene sprawy i pozdrawiam
Marzanna
Bardzo profesjonalne podejście do tematu klienta. Wysoka merytoryka i szybka obsługa. Prawnicze zawiłości przełożone na język zwykłego człowieka. Pozdrawiam panią adwokat Kingę Karaś. 
Arleta
Bardzo obszerna i jasna odpowiedź - DZIĘKUJĘ
Rafał
Wyczerpująca porada prawna, która w 100% potwierdziła moją własną opinię w przedmiotowej sprawie. Jestem zadowolony i bardzo dziękuję za tak dobrą i wyczerpującą odpowiedź. Serdecznie polecam cały serwis.
Marek

Należy zaznaczyć, że ówcześnie obowiązujący Kodeks postępowania karnego obowiązywał od 19 kwietnia 1969 r.

Przewidywał on jednak (tak jak obecny) w rozdziale 50. odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie.

Zgodnie z art. 487 dawnego Kodeksu:

„§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub rewizji nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na podstawie łagodniejszego przepisu, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem tego skazanego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli prowadzone dalej w wyniku wznowienia lub rewizji nadzwyczajnej postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.

§ 4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w razie oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania”.

Pana tymczasowe aresztowanie było oczywiście niesłuszne, bowiem jak wskazał w uzasadnieniu Sąd Wojewódzki, był Pan nieletni w momencie wystąpienia przestępstwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1998 r., sygn. akt V KKN 203/97 (które odnosiło się do postanowień dawnego Kodeksu), „zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 487 § 4 dkpk odszkodowanie przysługuje jedynie w takich wypadkach tymczasowych aresztowań, które są niesłuszne w stopniu oczywistym albo z powodu zupełnej bezpodstawności faktycznej, albo też z powodu niedopuszczalności prawnej”. Chodzi bowiem o to, że w obowiązującym stanie prawnym oczywista bezzasadność zastosowania tymczasowego aresztowania (lub zatrzymania) ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy jest wynikiem dowolności w ocenie materiału dowodowego albo też wypływa z braku podstaw do jego stosowania.

W Pana przypadku rzeczywiście nie było podstawy prawnej do zastosowania wobec Pana tymczasowego aresztowania, biorąc pod uwagę fakt, że następnie został Pan uniewinniony.

Zgodnie z art. 488:

„§ 1. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie wojewódzkim, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art. 487 § 4 w sądzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie z tymczasowego aresztu.

§ 2. Sąd wojewódzki orzeka na rozprawie w składzie trzech sędziów; sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności; postępowanie wolne jest od kosztów.

§ 3. Na postanowienie wydane w myśl § 2 przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego”.

Jednak ustawodawca dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (również jest tak na gruncie obecnie obowiązującego kodeksu) przewidział wyjątkowo krótki okres na dochodzenie odszkodowania. Zgodnie bowiem z art. 489 nie można żądać odszkodowania z powodu niesłusznego skazania po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia, dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, a w wypadku dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za oczywiście niesłuszne aresztowanie – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt II AKz 122/08, „przepis art. 555 k.p.k. ustala termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie (»roszczenia… przedawniają się…«), inaczej niż art. 489 k.p.k. z 1969 roku, który przewidywał prekluzję roszczenia (»nie można żądać…«). Niezgłoszenie roszczenia (na podstawie obecnego kpk) w terminie nie powoduje wygaśnięcia (»utraty«) roszczenia, więc nie zamyka drogi dochodzenia roszczenia. Sąd nie może obecnie uwzględnić przedawnienia z urzędu, dopiero na zarzut, a i to gdy ten zarzut nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Ma to tę konsekwencję, że nie można umorzyć postępowania wszczętego wnioskiem złożonym po upływie terminu przedawnienia. Powinno się wyznaczyć rozprawę i wydać orzeczenie merytoryczne, więc w razie stwierdzenia przedawnienia – ewentualnie oddalić wniosek”.

Tak więc działając na podstawie dawnego Kodeksu, utracił Pan prawo do żądania odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i sąd odrzuci Pana wniosek w tym zakresie (obecnie mógłby oddalić wniosek wobec podniesienia zarzutu przedawnienia).

Reasumując, na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, wskutek upływu ponad 20 lat od uprawomocnienia się orzeczenia w Pana sprawie utracił Pan prawo do żądania odszkodowanie za zastosowanie wobec Pana tymczasowego aresztowania bez podstawy prawnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kłopotliwa współlokatorka córki w wynajmowanym mieszkaniu

Moja córka jest studentką i wynajmujemy jej mieszkanie. Razem z nią mieszkała współlokatorka. Do tej drugiej dziewczyny co kilka dni na noc wpadał chłopak, w końcu całkowicie zamieszkał w tym mieszkaniu mimo sprzeciwu naszego i córki. Doszło do ostrej rozmowy telefonicznej między mną a matką współlokatorki. Puściły nam nerwy i wygłosiłam moje podejrzenie, że współlokatorka jest narkomanką (kiedyś znalazłam na jej biurku podejrzany proszek). Jej matka wśród wyzwisk powiedziała, że zgłosi to zniesławienie do sądu. Czego mogę się spodziewać? Dodam też, że kobieta utrzymuje, że chłopak jej córki dał naszej 300 zł za podnajem – nic takiego nie miało miejsca. Jak bronić się przed takim zarzutem?

Szkoda wyrządzona przez osobę chorą psychicznie

Czy osoba chora psychicznie leżąca w szpitalu jest odpowiedzialna za uszkodzenie mienia, za zarażenie personelu, innego pacjenta, itp.?

Skarga na prokuratora

Jestem w trakcie sporządzania skargi na jednego prokuratora z PO w Katowicach. Czy materiały w tej sprawie powinienem przesłać do prokuratury apelacyjnej w Katowicach jako jednostki nadrzędnej? Kto jest odpowiedzialny za rozpatrywanie takiej skargi?

Konsekwencje skradzenia dokumentów

7 lat temu skradziono mi dokumenty. Sprawa została zgłoszona na policję natychmiast. Po jakimś czasie zostały przychodzić różne wezwania do zapłaty od rożnych instytucji (pobrano kredyty, zakupiono różne rzeczy na skradzione dokumenty). Sprawa miała finał w prokuraturze – złapano winnych. Jednak ostatnio dostałem wezwanie z firmy windykacyjnej z informacją, że sprawa niezapłaconej należności z roku 2012 na łączną kwotę ponad 7000 zł trafi do sądu.  Wszystkie umorzone i wyjaśnione postępowania dotyczyły zupełnie innych zaległości i nie wiem, jak mam postępować w tej sytuacji. Nie mam wszystkich dokumentów z policji sprzed 7 lat…

Ekshumacja zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych

Kto wydaje zgodę na ekshumację zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych? Mamy podejrzenie, że nasz zaginiony przed laty krewny został pochowany w pewnym grobie pod zmienionym nazwiskiem.

Co mi grozi za kradzież pieniędzy?

W firmie, w której pracuję na umowę o pracę przywłaszczyłem sobie kilka tysięcy złotych. Są to pieniądze za faktury, które wpisywałem jako niezapłacone. Co mi grozi za kradzież pieniędzy?

Przeszukanie mieszkania z powodu leków hormonalnych

W dniu wczorajszym policja przeszukała moje mieszkanie pod względem posiadania anabolików testosteronu. Po wejściu policji do mieszkania sam pokazałem im cztery opakowania leków hormonalnych i jedno opakowanie testosteronu. Zostałem poinformowany, że grozi mi do ośmiu lat więzienia, ewentualnie kara grzywny. Czy to prawda, czy zostałem oszukany? Leki zakupione zostały na własny użytek, w sumie parę opakowań, a sprawa toczy się przeciwko sprzedawcy, od którego je zakupiłem przez Internet. Policja zabrała opakowania z lekami.

Czy mogę złożyć wniosek o zatarcie skazania?

Zostałem skazany na karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Minął już ponad rok i chciałem złożyć wniosek o zatarcie skazania. Czy mogę złożyć taki wniosek i jak go dobrze uzasadnić?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »