Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-06-15

Zostałem złapany w terenie zabudowanym na tzw. suszarkę z prędkością 102 i 107 km/h. Policjant chciał mi zabrać prawo jazdy. Odmówiłem przyjęcia mandatu, prawka nie oddałem, sprawa została skierowana do sądu. Jakie mam szanse wygrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ostatnich latach rzeczywiście znacząco zmieniły się przepisy dotyczące wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym, w tym te dotyczące przekroczenia prędkości. W związku z tym rzeczywiście zwiększyła się liczba odebranych czasowo praw jazdy w związku z naruszeniem przepisów.

W art. 92a Kodeksu wykroczeń przewidziano, iż kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości, podlega karze grzywny. Inne konsekwencje opisano zaś w ustawie o kierujących pojazdami, a konkretnie w art. 102 ust. 1 pkt 4 – mianowicie starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w sytuacji, gdy kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Decyzję taką wydaje starosta z reguły na okres 3 miesięcy.

Nie znam Pana motywacji, dlaczego nie przyjął Pan mandatu, czy ma Pan jakąś wizję, plan swojej obrony. Według obecnie obowiązujących przepisów postępowanie policjantów wydaje się prawidłowe i prawdopodobnie wyrok podtrzyma mandat i zabranie prawa jazdy. Tak naprawdę są możliwe dwie opcje.

Po pierwsze, w wyroku z dnia 11.10.2016 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis dotyczący zabierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jest niekonstytucyjny w takim zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających, to jest stanu wyższej konieczności. Czyli mógłby Pan bronić się, że istniał naprawdę ważny powód, dla którego musiał Pan tak szybko jechać (tym samym przyznaje Pan, że jechał za szybko). Powód jednak musi być poważny, nie na zasadzie, że nie chciałem się spóźnić do kina czy na jakieś spotkanie, ale w rodzaju, że ktoś z rodziny nagle zachorował, jakiś mały wypadek w domu, coś, co jest obiektywnie poważne i usprawiedliwiające. Gdyby się Pan na to zdecydował, należy być dobrze przygotowanym, gdyż sąd może chcieć jakiegoś potwierdzenia zdarzenia, na które się Pan powołuje, chociażby zeznania jakichś świadków.

Drugim sposobem jest kwestionowanie prawidłowości dokonanego pomiaru. Wymaga to jednak nieco wiedzy technicznej, również na temat tego czym posługiwali się policjanci, jakim urządzeniem. Istnieje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Tak więc:

„§ 7. 1. W skład przyrządów mogą wchodzić urządzenia dodatkowe, w szczególności:

1) rejestrujące datę, czas dokonania pomiaru prędkości i inne dane o pojeździe oraz zmierzoną prędkość kontrolowanych pojazdów;

2) wskazujące zmierzoną prędkość;

3) zdalnie sterujące pracą przyrządu.

2. Urządzeniami dodatkowymi rejestrującymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być:

1) aparat fotograficzny;

2) kamera wideo z magnetowidem;

3) kamera z cyfrowym urządzeniem rejestrującym;

4) drukarka.

3. Urządzenia dodatkowe i ich działanie nie mogą wpływać na wskazania przyrządu podczas wykonywania pomiaru. (…).”

„§ 15. 1. Przyrząd radarowy powinien:

1) wskazywać i utrzymywać wynik pomiaru;

2) blokować możliwość wykonania następnego pomiaru;

3) wskazywać upływający czas utrzymywanego wyniku pomiaru od momentu zmierzenia prędkości pojazdu, przy czym:

– żadne zdarzenie ani inne działanie w trakcie tego czasu nie może wpływać na zmianę tego wyniku oraz

– zakres wskazań upływającego czasu powinien być nie mniejszy niż 10 minut, a wartość działki elementarnej nie większa niż 1 s.

2. Jeżeli przyrząd radarowy lub jego urządzenie dodatkowe wskazuje albo wskazuje i rejestruje datę i czas wykonania pomiaru, a wykonanie następnego pomiaru możliwe jest wyłącznie po skasowaniu poprzedniego wyniku pomiaru, wymagania, o których mowa w ust. 1, nie muszą być spełnione”.

Trudno w tej kwestii wyrokować, ale może rzeczywiście w tej sferze uda się znaleźć jakieś argumenty na obronę, co bywa częste przy tego typu sprawach, ale niejednokrotnie się nie udaje. Należy przy tym zaznaczyć, że sąd ma obowiązek badać i brać pod uwagę wszystkie okoliczności, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego, a wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Tutaj jednak sprawa wydaje się dość prosta i z punktu widzenia policjantów, a może i sądu „ewidentna”. Dlatego też jest bardzo możliwe, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w postępowaniu nakazowym, gdzie sąd wydaje wyrok bez przeprowadzenia rozprawy i bez obecności stron. Wówczas pocztą otrzymałby Pan wyrok, od którego będzie Pan mógł złożyć w ciągu 7 dni od doręczenia sprzeciw, a wówczas wyrok nakazowy straci moc, a sprawa będzie rozpoznana na zasadach ogólnych, czyli na rozprawie. W sprzeciwie należy wskazać okoliczności, na które zamierza się Pan powołać i dowody, jakie chce Pan przeprowadzić.

Trudno jest ocenić szanse na obronę, przewidzieć, jaki sąd wyda wyrok, gdyż to trzeba zawsze oceniać indywidualnie, a każdy sędzia (jak każdy człowiek) jest inny, ma inne zdanie i ocenę sytuacji. Jednakże trzeba się na rozprawę przygotować i mieć konkretne, racjonalne argumenty – dwa Panu przytoczyłam i każde ma szansę na uwzględnienie, jednak potrzeba do tego dobrego przygotowania i dowodów. W takich sprawach najczęstszym argumentem (i najczęściej pozwalającym na uzyskanie pozytywnego wyroku) jest kwestionowanie prawidłowości pomiaru, ale to wymaga właśnie zdobycia trochę wiedzy technicznej na ten temat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »