Od kiedy liczy się czas zatrzymania prawa jazdy?

• Data: 2023-06-07 Autor: Katarzyna Nosal

Zabrano mi prawo jazdy za nadmierną prędkość w obszarze zabudowanym (102 km/h).Po 10 dniach przyszła decyzja że starostwa. Ja pracuję za granicą i mogę być dopiero za 30 dni w Polsce, żeby oddać prawo jazdy. Czy ten czas wlicza się do okresu zakazu jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Od kiedy liczy się czas zatrzymania prawa jazdy?

Dzień zwrotu prawa jazdy

Czas zatrzymania prawa jazdy (okres, na jaki ma być zatrzymane) liczy się od dnia zwrotu prawa jazdy na skutek decyzji o zatrzymaniu. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami „starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”. Dalsze przepisy ustawy wyjaśniają procedurę, jaka stosowana jest w takich przypadkach. Artykuł 102 ust. 1c stanowi, że „starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 5 lub 7, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności”. Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że niezależnie od sytuacji, czy ktoś chce czy nie chce się od decyzji odwołać, zaczyna ona obowiązywać wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Zgodnie z ustępem 1e artykułu 102 ustawy o kierujących pojazdami „okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 5 lub 7, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opinie orzecznictwa

Potwierdza to orzecznictwo. Tytułem przykładu można podać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt I OSK 1872/17):

„Zgodnie z art. 102 ust. 1c ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami starosta zobowiązuje kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument nie został zatrzymany. Oznacza to, że decyzja taka może być wydana w sytuacji, gdy przy zatrzymaniu przez policjanta kierujący nie ma przy sobie prawa jazdy. Brak prawa jazdy podczas kontroli wpływa jedynie na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który zgodnie z art. 102 ust. 1e ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami biegnie w takim wypadku od daty zwrotu dokumentu do organu właściwego”.

Zatem nawet w przypadku dłuższego pobytu zagranicą warto dokonać zwrotu jak najszybciej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »