Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obrona zmarłej osoby

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-07-15

W wyniku kłótni małżeńskiej mojej siostry ze swoim mężem i szarpaniny obojga, ona, nieszczęśliwie upadając, straciła życie. Podejrzany w sprawie mąż mojej zmarłej siostry po odbyciu aresztu 6-miesięcznego jest obecnie pod dozorem policji. Jednak według prokuratora, mimo że podejrzany nie udzielił natychmiastowej pomocy ofierze, ale uciekł, będzie oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Rozprawy jeszcze nie było. Druga siostra, która zajmuje się tą sprawą, nie powołała żadnego adwokata w celu obrony zmarłej, gdyż nie stać jej na taki wydatek. Mnie niestety na chwilę obecną także na to nie stać. Czy zatem musimy mieć obrońcę zmarłej osoby, czy nie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Ustanowienie obrońcy jest zastrzeżone tylko dla oskarżonego (podejrzanego), a wypadkach szczególnych obrońcę ustanawia sąd. Zgodnie z art. 87 Kodeksu postępowania karnego:

„§ 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.

§ 2. Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu”.

Pełnomocnika może sobie ustanowić strona inna niż oskarżony, a zatem pokrzywdzony (w stadium postępowania przygotowawczego), oskarżyciel prywatny lub oskarżyciel posiłkowy. Oskarżony (podejrzany w przypadku postępowania przygotowawczego) może natomiast ustanowić sobie obrońcę. W świetle prawa jako siostry zmarłej nie są Panie pokrzywdzonymi. Oczywiście są nimi w sensie faktycznym, ale nie prawnym.

Za pokrzywdzonego w myśl art. 49 Kodeksu postępowania karnego uznaje się osobę fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że pokrzywdzonym może być w procesie karnym jedynie ten, kogo przestępstwo dotyka bezpośrednio i narusza w taki sposób jego dobro prywatne, chronione przez naruszony przez sprawcę przepis, lub zagraża temu dobru. Orzecznictwo sądowe uznaje, ze ani rodziców ofiary zabójstwa, ani żony ofiary nie można na gruncie przepisów karnoprocesowych uznać za osoby pokrzywdzone; pokrzywdzonym jest bowiem jedynie ten, kogo dobro prawne jest bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez dane przestępstwo, a przestępstwo zabójstwa jako chroniące życie człowieka dotyka bezpośrednio jedynie jego ofiarę, najbliżsi zaś jedynie pośrednio są nim dotknięci w zakresie swego zdrowia, w tym psychiki (wyrok SN z 23.07.2008 r., sygn. akt V KK 377/07). Analogicznie zatem jako siostry ofiary nie zostaną Panie uznane za osoby pokrzywdzone na gruncie Kodeksu.

Aby osoba, która nie jest stroną, mogła skutecznie ustanowić pełnomocnika, musi wykazać, że wymaga tego jej interes w toczącym się postępowaniu. Prokurator bądź sąd (w zależności od stadium postępowania) może odmówić dopuszczenia do udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w sytuacji, gdy dojdzie do przekonania, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »