Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obraźliwe wiadomości od nieznajomego mężczyzny - co zrobić?

Autor: Joanna Korzeniewska

Od jakiegoś czasu wypisuje do mnie obraźliwe wiadomości mężczyzna, którego nie znam. Opisuje jakieś wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, składa niemoralne propozycje – bardzo męczy mnie ta sytuacja. Wiadomości dostaję dość często. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obraźliwe wiadomości od nieznajomego mężczyzny - co zrobić?

Rozumiem i widzę, że jest to dla Pani bardzo trudna, przykra i niekomfortowa sytuacja. Ma Pani pewne prawne możliwości podjęcia jakichś działań, ale uprzedzam, że może to być trudna i długa droga.

Uporczywe nękanie – stalking

Nie wiem, co prawda, jak długo to trwało i czy to, co Pani przysłała, to są wszystkie wiadomości, czy były też inne. Można to jednak potraktować jako tak zwane uporczywe nękanie, potocznie określane jako stalking. Opisano to w art. 190 Kodeksu karnego. W artykule tym zawarto zapis, iż „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub jej osoby najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara grozi osobie, podszywa się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej”.

Zobacz też: Kochanek mnie wykorzystuje

Wniosek o ściganie nieznajomego mężczyzny

Należy przy tym zauważyć, że ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, jednak nie należy tego mylić z oskarżeniem prywatnym. Należy zwrócić się do organów ścigania i oświadczyć, że składa się wniosek o ściganie, a wówczas już po wszczęciu postępowania zajmą się nimi kompetentne organy. Wówczas oni zajmą się m.in. zbieraniem dowodów i wykazaniem, czy doszło do popełnienia przestępstwa.

Należy przyznać, że organy ścigania wciąż mają trochę problemów ze stosowaniem tych przepisów i nieraz nie chcą zakwalifikować czynu jako przestępstwo, tylko umarzają np. ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Ne ma, co prawda, w Kodeksie określonej liczby kontaktów, wiadomości, telefonów, po których przekroczeniu należy to uznać za uporczywe nękanie, a do kiedy jest to jeszcze dopuszczalne. Dużo tutaj zależy od oceny organów ścigania, jak do tego podejdą, czy to wypełnia już znamiona nękania czy nie. Trudno to uznać za groźbę, bo niczym Pani nie grozi w tych wiadomościach, nie ma też mowy o jakimś kontakcie osobistym (chyba że o czymś nie wiem), więc tak naprawdę najbardziej prawdopodobny wydaje się tu być oskarżenie o stalking. Musiałaby Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Nie wiem, czy podejmowała Pani własne działania, jak np. zablokowanie go, uniemożliwienie pisania do Pani, zgłoszenie do portalu. Takie kwestie również byłyby brane pod uwagę, a także to, czy jasno i jednoznacznie napisała mu Pani, że ma więcej do Pani nie pisać.

Naruszenie dóbr osobistych w obraźliwych wiadomościach

Można tu ewentualnie rozważyć naruszenie dóbr osobistych, tym bardziej, gdyby okazało się, ze pisał jakoś o Pani również do innych osób. Pojęcie to zostało wprowadzone do Kodeksu cywilnego w art. 23. Nie zostało ono wprost zdefiniowane, jednakże zamiast tego wprowadzono do ustawy przykładowe (acz nie są wyczerpujące) zestawienie dóbr osobistych. Należą do nich m.in. zdrowie, cześć, wolność, swoboda wyznania, sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania czy twórczość różnego rodzaju. Dobra osobiste są swoistymi wartościami obejmującymi psychiczną i fizyczną integralność człowieka, indywidualność, pozycję w społeczeństwie i dlatego ich ochrona jest szczególnie ważna (orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie I, wydział cywilny, sygn. akt I ACa 894/14). W Pani przypadku można ewentualnie mówić o naruszeniu prawa do prywatności, a także dobrego imienia, o ile wypisywał na Pani temat jakieś rzeczy, ale nie wspominała Pani o tym, choć z jego wiadomości można wywnioskować, że coś takiego było, acz nie ma pewności. To jest trudna i dość kłopotliwa droga, nie ma co ukrywać, wiąże się również z pewnymi kosztami.

Środki ochrony dóbr osobistych

Środki ochrony dóbr osobistych są przewidziane w art. 24 Kodeksu cywilnego. Przewidziano w nim następujące środki:

  • możliwość żądania, aby osoba naruszająca zaniechała tego działania (w przypadku zagrożenia naruszenia dóbr osobistych),
  • możliwość żądania, by osoba naruszająca dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (np. złożenia oświadczenia o określonej treści i formie),
  • możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny,
  • gdy wystąpiła szkoda majątkowa, można żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (trzeba wówczas wykazać winę, szkodę i związek przyczynowy).

Gdyby najpierw toczyło się postępowanie karne i zostało zasądzone jakieś odszkodowanie czy zadośćuczynienie, wówczas w sądzie cywilnym raczej by już nie przyznano, chyba że sąd by uznał, że przyznano wcześniej symboliczną, za małą kwotę.

Cóż, sprawa nie jest prosta i jednoznaczna, tutaj dużo zależy od uznania organów ścigania, a potem sądu, jeśli sprawa by do tego doszła. Nie mogę zagwarantować, że to odniesie skutek ani że uznają, że doszło do popełnienia przestępstwa, ale nie można również tego wykluczyć. Jeśli ten nieznajomy mężczyzna nadal do Pani pisze, może Pani na początek chociaż go zawiadomić, że jeśli nie przestanie, złoży Pani zawiadomienie o stalkingu, może to trochę pomoże jakoś uspokoić sytuację i go zastopować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl