Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obraźliwe słowa w tytule przelewu alimentów

Autor: Marek Gola

Jestem po rozwodzie i mam przyznane alimenty. Od kilku miesięcy były mąż wpisuje obraźliwe słowa w tytule przelewu. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w.

Z treści Pani pytania wynika, że w wyroku rozwodowym przyznano Pani prawo do alimentów. Od kilku miesięcy alimenty są płacone, jednak w tytule przelewu wpisywane są obraźliwe dla Pani słowa.

W mojej ocenie możemy mieć do czynienie z dokuczaniem. Istotne znaczenie z punktu widzenia Pani interesu ma przepis art. 107 K.w., zgodnie z którym, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W wyroku z 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „Czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 k.w. polega na działaniu kierunkowym – »w celu dokuczenia innej osobie«, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie penalizowane tym przepisem”.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, osoba zobowiązana do alimentów nie ma żadnego celu, by wysyłać do Pani takie wiadomości.

W tym miejscu należy wskazać na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12, zgodnie z którym „złośliwe niepokojenie w rozumieniu art. 107 k.w. to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej (np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie)”.

Należy sobie zatem zadać pytanie, czy zachowanie osoby zobowiązanej do alimentów wzbudza w Pani obawę, zakłóca spokój, wyprowadza Panią z równowagi?

Zasadnym jest skierowanie do ww. osoby pisma lub oświadczenia, w którym wskaże Pani na ww. przepis podnosząc, iż jeżeli w dalszym ciągu będzie następowało takie zachowanie, zmuszona będzie Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl