Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek naprawienia szkody - spłacanie kary na raty

Autor: Marek Gola

Otrzymałem wyrok 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz obowiązek naprawienia szkody. W wyroku nie jest zaznaczony okres naprawienia szkody. Dwa razy w roku dostaje wezwanie do sadu na posiedzenie i za każdym razem mnie straszą, że następnym razem zarządzą wykonanie kary. Ja regularnie spłacam zadłużenie w ratach, jednak kwoty te są niewielkie, ponieważ nie stać mnie. Czy działania sądu są zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wyraźnie podkreślić należy, iż dopóty nie upłynie okres próby, tj. 5 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego, sąd może prowadzić postępowanie w przedmiocie zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Tego rodzaju zachowanie jest powszechnie stosowaną praktyką, szczególnie w przypadku wysokich odszkodowań i jednocześnie niewielkich możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do naprawienia szkody.

Sąd bowiem chce sprawdzić, czy uchyla się Pan od wykonania środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody, czy też nie. Najważniejsze jest, by przy niewielkich możliwościach majątkowych wpłacał Pan choć minimalne kwoty. Powyższe znajduje wyraz w literaturze, zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)” (Andrzej Marek, Komentarz do art. 75 Kodeksu karnego, 01.03.2010).

Zobacz też: Przedawnienie obowiązku naprawienia szkody z wyroku karnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl