Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obawy osoby pokrzywdzonej przed zemstą

Autor: Marek Gola

Jestem osobą pokrzywdzoną w rozboju na mnie. Mam obawy przed podaniem swoich danych osobowych, bo boję się zemsty napastników. Co robić? I drugie pytanie – jak liczyć koszty stawiennictwa, jak je udokumentować (zwłaszcza że prowadzę swoją działalność, mam zlecenia)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż została wezwania w charakterze świadka, pomimo iż jest Pani pokrzywdzoną w sprawie (to na Pani dokonano rozboju), bowiem jak dotychczas nie złożyła Pani oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Innymi słowy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, tj. do czasu zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia, może Pani oświadczyć, iż będzie działała w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Na ten moment pomimo pokrzywdzenia Pani praw nie jest Pani stroną postępowania, a zatem nie może składać wniosków dowodowych, występować z żądaniem zasądzenia odszkodowania za spowodowane szkody materialne, względnie zadośćuczynienia za krzywdy materialna. Jedyne, o co może Pani wnosić, to zwrot kosztów dojazdu na rozprawę oraz utracony dochód.

Zobacz też: Bójka w szkole

Protokół a dane wrażliwe

Na Pani korzyść przemawia treść art. 148a § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Jednocześnie zgodnie z art. 191 „przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron”. Nie ma zatem powodów do tego, by wskazywać miejsce swojego zamieszkania.

Miejsce swojego zamieszkania będzie Pani jednak zmuszona wskazać w piśmie – wniosku o zwrot kosztów podróży oraz utracony dochód. Jeżeli chodzi o zwrot kosztów podróży, to najlepszym rozwiązaniem będzie dołączenie do wniosku zestawienia – wydruku strony internetowej – mapy, z której będzie wynikało, ile kilometrów Pani przejechała. Wówczas sąd nie będzie miał możliwości tego zakwestionować, albowiem wykaże Pani ilość przejechanych kilometrów. Niestety, ale zachodzi pewne niebezpieczeństwo uzewnętrznienia Pani miejsca zamieszkania, bo oskarżony będzie miał prawo zapoznać się z aktami sprawy, w których będzie Pani wniosek. Dodatkowo zasadne byłoby dołączenie do wniosku ksera dowodu rejestracyjnego na okoliczność wykazania samochodu, który się Pani poruszała, oraz w szczególności pojemności silnika (od tego zależna jest stawka za 1 km). Jeżeli chodzi o zwrot utraconego dochodu, to należałoby wykazać, że w tym dniu miała Pani zlecenie, którego nie mogła wykonać, co z kolei doprowadziło do powstania szkody w określonej kwocie. Należy zatem przedłożyć zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz stawkę za 1h pracy w dniu, w którym ma się Pani stawić w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl