Kategoria: Pokrzywdzony

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obawy osoby pokrzywdzonej przed zemstą

Marek Gola • Opublikowane: 2017-11-13

Jestem osobą pokrzywdzoną w rozboju na mnie. Mam obawy przed podaniem swoich danych osobowych, bo boję się zemsty napastników. Co robić? I drugie pytanie – jak liczyć koszty stawiennictwa, jak je udokumentować (zwłaszcza że prowadzę swoją działalność, mam zlecenia)?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż została wezwania w charakterze świadka, pomimo iż jest Pani pokrzywdzoną w sprawie (to na Pani dokonano rozboju), bowiem jak dotychczas nie złożyła Pani oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Innymi słowy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, tj. do czasu zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia, może Pani oświadczyć, iż będzie działała w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Na ten moment pomimo pokrzywdzenia Pani praw nie jest Pani stroną postępowania, a zatem nie może składać wniosków dowodowych, występować z żądaniem zasądzenia odszkodowania za spowodowane szkody materialne, względnie zadośćuczynienia za krzywdy materialna. Jedyne, o co może Pani wnosić, to zwrot kosztów dojazdu na rozprawę oraz utracony dochód.

Na Pani korzyść przemawia treść art. 148a § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Jednocześnie zgodnie z art. 191 „przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron”. Nie ma zatem powodów do tego, by wskazywać miejsce swojego zamieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Miejsce swojego zamieszkania będzie Pani jednak zmuszona wskazać w piśmie – wniosku o zwrot kosztów podróży oraz utracony dochód. Jeżeli chodzi o zwrot kosztów podróży, to najlepszym rozwiązaniem będzie dołączenie do wniosku zestawienia – wydruku strony internetowej – mapy, z której będzie wynikało, ile kilometrów Pani przejechała. Wówczas sąd nie będzie miał możliwości tego zakwestionować, albowiem wykaże Pani ilość przejechanych kilometrów. Niestety, ale zachodzi pewne niebezpieczeństwo uzewnętrznienia Pani miejsca zamieszkania, bo oskarżony będzie miał prawo zapoznać się z aktami sprawy, w których będzie Pani wniosek. Dodatkowo zasadne byłoby dołączenie do wniosku ksera dowodu rejestracyjnego na okoliczność wykazania samochodu, który się Pani poruszała, oraz w szczególności pojemności silnika (od tego zależna jest stawka za 1 km). Jeżeli chodzi o zwrot utraconego dochodu, to należałoby wykazać, że w tym dniu miała Pani zlecenie, którego nie mogła wykonać, co z kolei doprowadziło do powstania szkody w określonej kwocie. Należy zatem przedłożyć zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz stawkę za 1h pracy w dniu, w którym ma się Pani stawić w sądzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »