Niszczenie i uszkodzenie rzeczy - co zrobić, żeby wykryć i ukarać sprawcę?

Prawdopodobnie ktoś z rodziny niszczy i uszkadza rzeczy w moim gospodarstwie rolnym. Uszkadza ciągniki, kombajn, akumulatory w maszynach, oraz spuszcza powietrze z opon maszyn rolniczych, oraz kradnie paliwo. Co powinienem zrobić, żeby wykryć i ukarać tę osobę? Oczywiście domyślam się, kto to, ale nie mam dowodów. Jeśli na przykład przyłapię tę osobę na gorącym uczynku w jednej kwestii, to pewnie będę mógł dochodzić odszkodowania tylko w tej jednej kwestii, a mi chodzi o karę i odszkodowanie za wszystkie szkody. Czy powinienem zgłosić na policję sprawę bez dowodów, czy dopiero gdy te dowody uzyskam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niszczenie i uszkodzenie rzeczy - co zrobić, żeby wykryć i ukarać sprawcę?

Przyłapanie sprawcy szkód

Jedyną możliwością w sprawie jest zamontowanie monitoringu w celu złapania sprawcy lub złapanie sprawcy na gorącym uczynku i następnie zawiadomienie o tym prokuratury. Najlepszym rozwiązaniem jest bowiem wszczęcie sprawy karnej, bowiem niniejsze działanie nosi znamiona czynu zabronionego – zarówno niszczenia mienia, jak i przywłaszczenia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 278 § 1 Kodeksu karnego „kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Czynnością sprawczą kradzieży z art. 278 § 1 jest zabór, czyli wyjęcie rzeczy spod władztwa innej osoby i objęcie jej we władanie przez sprawcę wbrew woli osoby dysponującej rzeczą i bez podstawy prawnej [zob. np. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, w: Zoll (red.), Kodeks karny, t. 3, 2016, s. 38). Kradzież jest przestępstwem materialnym, a jej skutkiem – zmiana osoby władającej rzeczą [np. L. Wilk, w: Królikowski, Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, 2017, s. 612, 620].

Kradzież paliwa

Dominuje pogląd, że dokonanie kradzieży następuje z chwilą objęcia rzeczy przez sprawcę we władztwo, niezależnie od stopnia jego utrwalenia i niezależnie od oddalenia się z miejsca czynu (np. wyrok SN z 11.1.1988 r., sygn. akt II KR 343/87).

Z uwagi na powyższe, jeżeli dojdzie ponownie do kradzieży paliwa, to jak najbardziej będzie mógł niniejsze zgłaszać – najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa skierowania bezpośrednio do prokuratury rejonowej w miejscu zamieszkania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dowody na niszczenie mienia

To samo dotyczy niszczenia mienia – zgodnie bowiem z art. 288 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest montaż przez Pana monitoringu, aby dowiedział się Pan, kto dokonuje kradzieży i niszczenia Pana mienia – gdy będzie Pan już posiadał dowód w sprawie, proszę skierować pismo do prokuratury, bowiem prokuratura ma obowiązek podjąć w takim zakresie postępowanie i ukarać sprawcę. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »