Niezapłacona grzywna i zamiana kary na areszt

Autor: Marek Gola

Nie zapłaciłam kary grzywny. Sąd wyznaczył posiedzenie, niestety nie stawiłam się na to posiedzenie, ponieważ pomyliłam daty. Nie mogłam więc zgodzić się na prace społeczne. Obecnie – zamiana kary na areszt. Nie wiem, jaki zapadł wyrok, ponieważ nie było mnie na sprawie. Chciałabym uregulować kwotę grzywny, ale potrzebuję jeszcze kilku dni. Czy mogę jeszcze coś ugrać, zanim przyjdzie wezwanie do aresztu, czy mogę jakieś złożyć zażalenie na postanowienie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezapłacona grzywna i zamiana kary na areszt

Zaskarżenie wyroku sądu

Zasadne jest wniesienie zażalenie do sądu II instancji, jednak za pośrednictwem, który wydał postanowienie, które chce Pani zaskarżyć. Zażalenie nie podlega opłacie sądowej. Niemniej musi Pani mieć świadomość, że wpłata grzywny przed rozpoczęciem wykonywania zastępczej kary aresztu skutkować będzie uznaniem jej za wykonaną. Zgodnie z art. 7 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego „w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności, wykonywania orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu oraz środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym sądem właściwym jest sąd penitencjarny”. Powyższe wynika z art. 46 § 4, zgodnie z którym „w przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części albo tylko w części została wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, określa jej wymiar według zasad przewidzianych w § 2 lub 3”. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie. 

Zastępcza kara

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Nadto jak wynika z treści art. 47 § 1, „od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy, o której mowa powyżej, skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »