Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-12-27

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym odrobiłem najpierw 26 godz. Po powrocie podjąłem pracę w innym mieście w Polsce. Ostatnio dostałem pismo, że zostanie wznowione postępowanie karne z powodu nieodrobienia pozostałych godzin. Co mogę zrobić, aby nie trafić do aresztu? Czy jeśli szybko zacznę odrabiać resztę, sąd unieważni to postępowanie?

Orzeczono wobec Pana karę ograniczenia wolności (poprzez nałożenie obowiązku wykonania prac społecznie użytecznych), a Pan wykonał tę karę w 26% (czyli do wykonania pozostało ponad 70%). Wątpliwości (z uwagi na syntetyczność opisu) budzi to, czy karę orzeczono na podstawie Kodeksu wykroczeń (K.w.), czy też na podstawie Kodeksu karnego (K.k.) – to należałoby doprecyzować. Wykonywanie kar za przestępstwa (w tym stypizowanych w K.k.) odbywa się według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.), które mogą mieć odpowiednie zastosowanie także w przypadku wykonywania kar za wykroczenia; wykonywania kary ograniczenia wolności dotyczy zwłaszcza art. 53 i następne K.k.w.

Wyrażona przez Pana intuicja w zakresie przystąpienia do wykonywania orzeczonej kary wydaje się trafna, ale proszę bardzo poważnie potraktować wszczęcie „postępowania kontrolnego”. Także w tego rodzaju postępowaniach duże znaczenie ma zasada pisemności; pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) – proszę rozważyć skontaktowanie się telefonicznie lub faksowo z odnośnym sądem. Dostarczona korespondencja najpewniej wskazuje dokładnie sąd (w tym wydział sądu), który prowadzi odnośne postępowanie – w zakresie funkcjonalnym jest to „sąd penitencjarny”.

Jedną ze szczególnie ważnych okoliczności w postępowaniach przed „sądami penitencjarnymi” jest ustalenie, czy orzeczona kara spełniła swe zadania (funkcje, cele). Pańska postawa (w tym treść kierowanych do sądu pism) mogą mieć duże znaczenie. Przede wszystkim, proszę starać się wykazać obiektywne przeszkody w wykonywaniu kary.

Kopia (a jeszcze lepiej odpis) umowy dotyczącej Pańskiego zatrudnienia mogłaby stanowić dowód na okoliczność, że zaszły poważne zmiany w Pańskiej sytuacji życiowej. Być może te zmiany nieco zdezorganizowały Pański rytm życia, co skutkowało brakiem wykonania dalszej części orzeczonej kary – a może wprost uniemożliwiały jej wykonanie (zwłaszcza we wcześniej ustalonym miejscu); to mogą być ważne okoliczności.

Toczące się aktualnie postępowanie ma spełnić swój cel – w tym kontrolny. Nie chodzi więc o jakiekolwiek „unieważnianie” tegoż postępowania, ale o to, by jego wynik uwzględniał Pańską sytuację. Pan może (a nawet powinien) „sądowi penitencjarnemu” pomóc w poznaniu Pańskiej aktualnej sytuacji.

W dotyczących kar postępowaniach (w tym z zakresu wykonawczego) spore znaczenie może mieć przejaw żalu, próba naprawienia błędu, wyrażenie skruchy, zadeklarowanie unikania dalszych błędów. Proponuję podkreślać nie tylko doniosłość zmiany w ważnych dla Pana sprawach (a samo znalezienie pracy może przemawiać na Pańską korzyść), ale także ukazać sądowi związek tej zmiany z wykonywaniem orzeczonej wobec Pana kary. Oczywiście, proszę zadeklarować zamiar wykonania reszty orzeczonej kary.

Zmiana miejsca zatrudnienia (zwłaszcza związana ze zmianą miejsca zamieszkania) może skutkować potrzebą zorganizowania wykonywania kary na nowo – w innej miejscowości lub w ramach działalności innego podmiotu (np. placówki opiekuńczej). Proszę się zastanowić nad tymi aspektami, zbadać szczegóły „w nowym miejscu” oraz przedstawić sądowi niezwłocznie określone wnioski. Wniosek najdalej idący mógłby dotyczyć nawet zmiany właściwości sądu („sądem penitencjarnym” mógłby się stać określony wydział innego sądu rejonowego), ale być może Pańskie wnioski (prośby) będą bardziej powściągliwe – przykładowo: zmiana miejsca wykonywania lub zmiana rodzaju prac społecznie użytecznych w ramach wykonywania orzeczonej kary, zmiana intensywności wykonywania kary (by dało się ją pogodzić z Pańskim zatrudnieniem).

Stało się – rozpoczęła się „kontrola”. Przejaw Pańskiej dojrzałości w tym zakresie również mógłby zostać dobrze przyjęty. Pańskie rozsądne i uzasadnione wnioski mogą okazać się bardziej pomocne od prób walki z samą „kontrolą” lub od jej unikania. O podjęciu wykonywania kary proszę możliwie szybko poinformować „sąd penitencjarny”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana formy obowiązku wykonywania prac społecznych

Mąż został zatrzymany przez policję, jadąc po alkoholu. Sprawa trafiła do sądu. Otrzymał wyrok: karę pieniężną, zakaz prowadzenia pojazdów na okres...

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło...

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Mam zasadzone 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy prac społecznych. Jestem bezrobotny. Czy jak będę rolnikiem objętym ubezpieczeniem KRUS, to będę...

Zawieszenie i odroczenie kary

W 2015 roku sąd zawiesił karę odbycia 6 miesięcy pozbawienia wolności na rok, a następnie w 2016 roku odroczył karę na 3,5 roku. Co mnie jeszcze...

Zablokowanie konta na poczet zasądzonej grzywny

Miesiąc temu sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok, zasądzając karę pozbawienia wolności oraz zapłatę grzywny. Nie przyszło jeszcze wezwanie do odbycia...

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch...

Przepracowanie niepełnej liczby godzin prac społecznych

Chłopak w 2012 r. miał rozprawę, w której miał do wyboru grzywnę lub prace społeczne. Wybrał karę godzin. Zostało zasądzone 300 godzin,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »