Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-12-27

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym odrobiłem najpierw 26 godz. Po powrocie podjąłem pracę w innym mieście w Polsce. Ostatnio dostałem pismo, że zostanie wznowione postępowanie karne z powodu nieodrobienia pozostałych godzin. Co mogę zrobić, aby nie trafić do aresztu? Czy jeśli szybko zacznę odrabiać resztę, sąd unieważni to postępowanie?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Orzeczono wobec Pana karę ograniczenia wolności (poprzez nałożenie obowiązku wykonania prac społecznie użytecznych), a Pan wykonał tę karę w 26% (czyli do wykonania pozostało ponad 70%). Wątpliwości (z uwagi na syntetyczność opisu) budzi to, czy karę orzeczono na podstawie Kodeksu wykroczeń (K.w.), czy też na podstawie Kodeksu karnego (K.k.) – to należałoby doprecyzować. Wykonywanie kar za przestępstwa (w tym stypizowanych w K.k.) odbywa się według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.), które mogą mieć odpowiednie zastosowanie także w przypadku wykonywania kar za wykroczenia; wykonywania kary ograniczenia wolności dotyczy zwłaszcza art. 53 i następne K.k.w.

Wyrażona przez Pana intuicja w zakresie przystąpienia do wykonywania orzeczonej kary wydaje się trafna, ale proszę bardzo poważnie potraktować wszczęcie „postępowania kontrolnego”. Także w tego rodzaju postępowaniach duże znaczenie ma zasada pisemności; pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) – proszę rozważyć skontaktowanie się telefonicznie lub faksowo z odnośnym sądem. Dostarczona korespondencja najpewniej wskazuje dokładnie sąd (w tym wydział sądu), który prowadzi odnośne postępowanie – w zakresie funkcjonalnym jest to „sąd penitencjarny”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedną ze szczególnie ważnych okoliczności w postępowaniach przed „sądami penitencjarnymi” jest ustalenie, czy orzeczona kara spełniła swe zadania (funkcje, cele). Pańska postawa (w tym treść kierowanych do sądu pism) mogą mieć duże znaczenie. Przede wszystkim, proszę starać się wykazać obiektywne przeszkody w wykonywaniu kary.

Kopia (a jeszcze lepiej odpis) umowy dotyczącej Pańskiego zatrudnienia mogłaby stanowić dowód na okoliczność, że zaszły poważne zmiany w Pańskiej sytuacji życiowej. Być może te zmiany nieco zdezorganizowały Pański rytm życia, co skutkowało brakiem wykonania dalszej części orzeczonej kary – a może wprost uniemożliwiały jej wykonanie (zwłaszcza we wcześniej ustalonym miejscu); to mogą być ważne okoliczności.

Toczące się aktualnie postępowanie ma spełnić swój cel – w tym kontrolny. Nie chodzi więc o jakiekolwiek „unieważnianie” tegoż postępowania, ale o to, by jego wynik uwzględniał Pańską sytuację. Pan może (a nawet powinien) „sądowi penitencjarnemu” pomóc w poznaniu Pańskiej aktualnej sytuacji.

W dotyczących kar postępowaniach (w tym z zakresu wykonawczego) spore znaczenie może mieć przejaw żalu, próba naprawienia błędu, wyrażenie skruchy, zadeklarowanie unikania dalszych błędów. Proponuję podkreślać nie tylko doniosłość zmiany w ważnych dla Pana sprawach (a samo znalezienie pracy może przemawiać na Pańską korzyść), ale także ukazać sądowi związek tej zmiany z wykonywaniem orzeczonej wobec Pana kary. Oczywiście, proszę zadeklarować zamiar wykonania reszty orzeczonej kary.

Zmiana miejsca zatrudnienia (zwłaszcza związana ze zmianą miejsca zamieszkania) może skutkować potrzebą zorganizowania wykonywania kary na nowo – w innej miejscowości lub w ramach działalności innego podmiotu (np. placówki opiekuńczej). Proszę się zastanowić nad tymi aspektami, zbadać szczegóły „w nowym miejscu” oraz przedstawić sądowi niezwłocznie określone wnioski. Wniosek najdalej idący mógłby dotyczyć nawet zmiany właściwości sądu („sądem penitencjarnym” mógłby się stać określony wydział innego sądu rejonowego), ale być może Pańskie wnioski (prośby) będą bardziej powściągliwe – przykładowo: zmiana miejsca wykonywania lub zmiana rodzaju prac społecznie użytecznych w ramach wykonywania orzeczonej kary, zmiana intensywności wykonywania kary (by dało się ją pogodzić z Pańskim zatrudnieniem).

Stało się – rozpoczęła się „kontrola”. Przejaw Pańskiej dojrzałości w tym zakresie również mógłby zostać dobrze przyjęty. Pańskie rozsądne i uzasadnione wnioski mogą okazać się bardziej pomocne od prób walki z samą „kontrolą” lub od jej unikania. O podjęciu wykonywania kary proszę możliwie szybko poinformować „sąd penitencjarny”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »