Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespłacony kredyt a powrót do Polski

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-08

Aktualnie mieszkam w UK, lecz planuję powrót do Polski. Mam niespłacony kredyt w Polsce. Płaciłam raty przez prawie dwa lata, lecz później moja sytuacja finansowa pogorszyła się i przestałam płacić, a sprawa trafiła do sądu. Czy grozi mi zatrzymanie na lotnisku?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Co do zasady prawo polskie nie przewiduje odpowiedzialności karnej za cywilne długi. Generalnie kwestie takie są rozstrzygane na gruncie cywilnym, czyli dłużnikowi może zostać wytoczony proces, a następnie skierowana przeciwko niemu egzekucja. Straż graniczna nie jest podmiotem egzekwującym długi.

Aby ktokolwiek mógł Panią zatrzymać musiałby przeciwko Pani zostać np. wydany wyrok karny skazujący Panią na karę pozbawienia wolności.

Co do zasady mogłoby się tak zdarzyć, ale tylko w określonych okolicznościach, gdyby Pani popełniła jakieś przestępstwo, ale inne niż stricte niezapłacenie zadłużenia, które samo w sobie przestępstwem nie jest. Tytułem przykładu takim przestępstwem gdzie (przy skutku braku regulowania zobowiązania) można mówić o odpowiedzialności karnej jest przestępstwo oszustwa. Przewiduje je art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stanowiący, że ten kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Innym przestępstwem jest oszustwo bankowe. Tu przepis art. 297 § 1 Kodeksu karnego mówi, że kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przestępstwo z art. 286 K.k. bardzo trudno udowodnić, bo należałoby wykazać, że zaciągnęła Pani kredyt nie zamierzając go nigdy zapłacić, co przecież jest nieprawdą, bo spłacała go Pani przez dwa lata.

Tak więc, jeżeli nie zaciągnęła też Pani kredytu na podstawie sfałszowanego dokumentu nie ma się Pani czego obawiać, nie zostanie Pani skazana wyrokiem karnym, a tylko na tej podstawie można byłoby Panią pozbawić wolności. Nie można tego zrobić na podstawie wyroku cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »