Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieprawidłowe dane we wniosku o pożyczkę

Autor: Katarzyna Bereda

Wzięłam pożyczkę chwilówkę, mając już jedną pożyczkę, i we wniosku o pożyczkę podałam nieprawidłowe i błędne dane, w sumie prawdziwe o dochodzie, jednak z danych np. mojego konta w banku są one o 200 zł niższe, ponieważ te 200 zł dostaję od męża co miesiąc na swoje wydatki. Z racji, że zostałam już skazana za przestępstwo skarbowe, obawiam się, że można to podciągnąć pod wyłudzenie. Nie minęło jeszcze 14 dni od wzięcia tej pożyczki i mam kwotę na spłatę tego i odstąpienie od umowy. Jednak nie wiem, co zrobić i czy mam się czego obawiać? A może po prostu zadzwonić na infolinię i zmienić te dane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprawidłowe dane we wniosku o pożyczkę

Sprostowanie danych

W mojej ocenie niniejsze dane nie mają większego znaczenia, ale jak Pani posiada taką wolę, może Pani niniejsze sprostować, wskazując, iż omyłkowo zapomniała Pani wskazać kwotę 200 zł.

Zgodnie bowiem z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zgodnie natomiast z § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podmiotem przestępstwa może być tylko świadek składający zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (art. 233 § 1 i 1a), biegły, rzeczoznawca lub tłumacz (art. 233 § 4 i 4a) albo osoba składająca oświadczenie (art. 233 § 6). Jest to przestępstwo indywidualne. W literaturze i orzecznictwie jest też prezentowany pogląd, że przestępstwo z art. 233 § 1 jest występkiem powszechnym, na co wskazywać ma redakcja dyspozycji przepisu, w której użyto zaimka „kto” (uchwała SN z 22.1.2003 r., sygn. akt I KZP 39/02). Złożenie fałszywych zeznań przybiera postać zeznania nieprawdy (działanie) lub zatajenia prawdy (zaniechanie).

Zobacz też: Czy można zmienić zeznania w sądzie

Zeznanie a oświadczenie

Zeznanie to, według L. Peipera, ustne lub pisemne „przedstawienie pewnego zdarzenia lub pewnej okoliczności przez pewną osobę (…) nie zaś wnioski stąd przez zeznającego wysnute” (Peiper, Komentarz, s. 290). Złożenie fałszywych zeznań przybiera postać zeznania nieprawdy (działanie) lub zatajenia prawdy (zaniechanie). Zeznanie to, według L. Peipera, ustne lub pisemne „przedstawienie pewnego zdarzenia lub pewnej okoliczności przez pewną osobę (…) nie zaś wnioski stąd przez zeznającego wysnute” (Peiper, Komentarz, s. 290). Opinia lub ekspertyza biegłego albo rzeczoznawcy – odmiennie – obejmuje również wyciągnięte fachowe wnioski, natomiast rola tłumacza jest jedynie odtwórcza (zob. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa, s. 69–70).

Oświadczenie to wypowiedź złożona ustnie lub pisemnie przez osobę, która nie występuje w roli świadka, biegłego, rzeczoznawcy lub tłumacza, w postępowaniu, w którym przepis ustawy przewiduje możliwość jego odebrania od tej osoby pod rygorem odpowiedzialności karnej (O. Górniok, w: O. Górniok, Hoc, Przyjemski, Kodeks karny, t. 3, 2001, s. 271).

Jeżeli więc po złożeniu oświadczenia przypomniała sobie Pani o wskazanej w odpowiedzi kwocie, która mogła wpłynąć na kształt Pani oświadczenia, to powinna to Pani zgłosić i sprostować oświadczenie, wskazując na omyłkowe pominięcie. W mojej ocenie nie jest to jednak kluczowe w sprawie i nie wpłynie na kształt oświadczenia – dla spokoju może Pani jednak jak najbardziej sprostować oświadczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl