Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie wykonałem prac społecznych za obrazę policjanta, sąd zarządził areszt, co robić?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-05

Przed około 2 laty zostałem skazany na karę ograniczenia wolności w wymiarze łącznie 200 godzin prac społecznych za obrazę policjanta. Po wyroku, nie wykonując prac, wyjechałem za granicę, gdzie do dzisiaj przebywa. Nadal jednak jestem zameldowany u rodziców w Polsce. Do moich rodziców zgłosił się dzielnicowy z informacją, że ma mnie doprowadzić do aresztu, bo sąd zasądził dla mnie areszt 60 dni. Czy istnieje możliwość zamiany zastępczej kary pozbawienia wolności na karę pieniężną? Dodam, że w tej sprawie przychodziła na adres rodziców jakaś korespondencja, ale na moje życzenie nikt jej nie odbierał.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

Jak wynika z opisu, jest Pan poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu. Zgodnie z art. 65 § 1 K.k.w. – „Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności”.

W chwili obecnej zasadnym jest wskazanie na treść art. 65a § 1 K.k.w., zgodnie z którym: „Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności”. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do odbycia kary przysługuje zażalenie. Zasadnym jest zatem w chwili obecnej wystąpienie do sądu w żądaniem wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności z jednoczesnym oświadczeniem o podjęciu prac społecznych. Nadto winno się skierować do kuratora pismo, w którym prosi Pan o zmianę formy kary z pracy społecznej na karę pieniężną. Zgodnie z art. 63a § 1 K.k.w. – w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podkreśla się w literaturze, sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Jak się wydaje, może to także mieć miejsce w toku posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65 § 1 in principio i § 3 K.k.w.). Przepis art. 65a § 1 in principio stanowi, iż „sąd może” wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, co wskazuje na fakultatywność tej decyzji. Z drugiej jednak strony Kodeks nie określa przesłanek negatywnych, ustanawiając wyłącznie przesłankę pozytywną, jaką jest pisemne oświadczenie skazanego, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Takie unormowanie komentowanej instytucji (brak przesłanek negatywnych) powoduje, jak się wydaje, iż w przypadku gdy skazany złoży oświadczenie, o jakim mowa wyżej, sąd co do zasady będzie zobligowany do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (vide: Krzysztof Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, WPK 2018 r.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »