Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakłanianie do napisania bezpodstawnej skargi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-18

Dowiedziałem się, że mój pracodawca nakłaniał zleceniodawcę do napisania na mnie skargi (oczywiście byłaby to bezpodstawna skarga). Zleceniodawca odmówił twierdząc, że nie widzi podstaw do napisania takiej skargi. Co powinienem zrobić? Czy ów czyn kwalifikuje się do zgłoszenia do prokuratury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pana pytania wynika, że Pana pracodawca próbował wymusić na zleceniodawcy, by ten napisał skargę na Pana. Zleceniodawca nie wyraził na to zgody wskazując, iż nie widzi podstaw do sporządzenia skargi. Zastanawia się Pan, czy powyższa sytuacja wypełnia znamiona czynu zabronionego.

W pierwszej kolejności, w mojej ocenie, nie mamy tu do czynienia z czynem zabronionym, a co najwyżej z zachowaniem nieetycznym. Pomimo tej świadomości powinien Pan jednak złożyć pisemne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury właściwej dla miejsca zamieszkania zleceniodawcy lub siedziby Pana firmy. Choć postępowanie takie zakończy się postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego (na 99%, chyba że są inne istotne dla sprawy szczegóły), to jednak będzie Pan miał papier z prokuratury, że pracodawca próbuje postępować względem Pana nieetycznie.

Takie postanowienie może być dowodem w sprawie choćby pracowniczej, gdyby chciał się Pan odwoływać od wręczonego Panu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (z winy pracownika). Mniemam bowiem, że takie zachowanie pracodawcy może mieć związek z chęcią poszukiwania na Pana tzw. haków, by rozwiązać z Panem umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z Pana winy.

Pana zachowanie winno zatem w chwili obecnej zmierzać do stworzenia dokumentów na przyszłość, niejako na wszelki wypadek. Jeżeli bowiem będzie Pan dysponował takim postanowieniem z prokuratury (choć de facto niekorzystnym dla siebie, bowiem bez pociągnięcia do odpowiedzialności karnej), to może Pan wskazać, że taka sytuacja miała miejsce, i że przyczyny podane w wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (Pana) są być może nieuzasadnione, nierealne.

Ponadto takie postanowienie uwiarygodni Pana twierdzenia i Pana linię obrony w razie ewentualnego postępowania sądowego – pracowniczego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Groźby znajomego z internetu - co zrobić?

Mam problem, jak mi się wydaje, ze stalkingiem. Od 3 miesięcy korespondowałam ze znajomym poznanym przez Internet. Nigdy się w rzeczywistości nie...

 

Konsekwencje kupna Viagry przez internet

Kupiłem Viagrę przez internet. Okazało się, że firma, która prowadziła sprzedaż robiła to nielegalnie. Zostałem wezwany na policję jako świadek...

 

Odpowiedzialność za fałszywe faktury kosztowe

Znajomy korzystał z fałszywych faktur kosztowych. Zgłosiłam to przestępstwo. Zostały mu postawione zarzuty i dobrowolnie poddał się karze....

 

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Przepracowałem 20 lat w policji, obecnie jestem na emeryturze policyjnej. Rok temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Jak...

Jak ze świadka nie stać się oskarżonym?

W zeszłym roku kupiłem samochód. Teraz dostałem wezwanie w charakterze świadka w związku z kontrolą przeprowadzaną przez urząd skarbowy...

 

Wyłudzenie danych osobowych przez telefon - jak się zabezpieczyć

Miesiąc temu wyłudzono ode mnie dane osobowe (udając pewnego operatora telefonicznego), podałem m.in. PESEL i dane dowodu osobistego. Okazało się, że...

 

Wyrobienie paszportu, czy konsul RP może zatrzymać osobę poszukiwaną?

W 2005 r. wyjechałem do Anglii. W 2006 r. dowiedziałem się, że toczy się przeciwko mnie postępowanie karne o czyn z art. 286 § 1 K.k. Na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »