Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mandaty za przekroczenie prędkości dla trzech pojazdów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-07-24

Jechaliśmy w grupie trzech pojazdów, policjanci w ukrytym radiowozie zarejestrowali przekroczenie prędkości ostatniego pojazdu o 20 km/h, po czym wyprzedzili nas wszystkich i zatrzymali do kontroli i każdemu wystawili mandat, ponieważ jechaliśmy niby równo. Ostatni kierowca przyjął mandat, ci przed nim nie. Czy policjant może wystawić wszystkim mandat, bo mu się wydaje ze jechaliśmy równo, i czy wideorejestrator mierzy prędkość kilku pojazdom?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz postanowienia zarządzenia Nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, jaki dokładnie wideorejestrator był używany w cywilnym pojeździe policyjnym i ustalenie dokładnego typu. Dysponując takimi danymi, kolejny Pana krok winien zmierzać do uzyskania instrukcji obsługi takiego rejestratora. Każdy bowiem rejestrator ma inne możliwości techniczne.

Policjant, w związku z wykonywaniem czynności polegających na czuwaniu nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, jest uprawniony do używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego. Problem w tym, że urządzenia kontrolno-pomiarowe nie są określone, co z kolei powoduje, że mamy katalog otwarty. Każdy pojazd może mieć inny rodzaj wideorejestratora.

Analiza instrukcji obsługi takiego rejestratora pozwoli dopiero dokładnie ustalić, czy za jego pomocą możliwe jest należyte przeprowadzenie kontroli pomiaru prędkości tylko jednego samochodu i to poruszające się bezpośrednio przed cywilnym pojazdem policyjnym, czy też kilku pojazdów, a jeżeli kilku, to czy rejestrator pokazuje prędkość wszystkich pojazdów, czy tylko pojazdu pierwszego.

Istotne znaczenie dla dwóch pierwszych kierowców będzie miał fakt, czy rejestrator rzeczywiście zarejestrował to, że samochody poruszały się w porównywalnej prędkości, na co może wskazywać nie malejąca ani nie rosnąca odległość pomiędzy pojazdami.

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że aby można było mówić o należytym pomiarze prędkości, pojazd policyjny musiałby zachować w odniesieniu do ostatniego pojazdu z grupy stałą odległość. Co do zasady urządzenia nie wskazują odległości od pojazdu poprzedzającego, kontrolowanego, co z koli powoduje, że bardzo ciężko jest dokonać prawidłowego pomiaru pojazdu poprzedzającego, kontrolowanego.

Nie ulega wątpliwości, że normą w tego rodzaju sprawach stają się wydawane przez biegłych opinię, z których wynika, czy pomiar dokonany przez rejestrom był prawidłowy, czy też nie.

Wideorejestrator mierzy prędkość i rejestruje obraz na kasecie wideo. Przy pomocy tego urządzenia dokonuje się pomiaru prędkości pojazdu z samochodu policyjnego w czasie jazdy. Na uzyskanym obrazie umieszczona jest data, godzina, obraz samochodu, numer rejestracyjny oraz prędkość, z jaką pojazd się poruszał.

Zachodzi pytanie, czy nagranie z wideorejestratora zostało Państwu pokazane, a jeżeli tak to w jakiej odległości od siebie znajdowały się samochody, które policyjny radiowóz wyprzedzał.

Reasumując, w toku postępowania proszę żądać wskazania modelu wideorejestartora i dołączenia do akt sprawy instrukcji obsługi tegoż wraz z warunkami technicznymi, w których rejestrator może być używany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »