Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mandat karny i punkty za zaparkowanie na miejscu dla inwalidów

Autor: Tomasz Pawlak • Opublikowane: 2019-05-27

Nie miałem gdzie zaparkować i stanąłem na miejscu dla inwalidów. Niestety szybko pojawiła się straż miejska. Strażnicy nie przyjęli mojego tłumaczenia i postanowili mnie ukarać – dostałem mandat karny i punkty (500 zł plus 5 pkt). Strażnicy wydali mi wszystkie druki mandatowe (odcinki A, B, C, D i E) czego nie rozumiem. Mandatu do tej pory nie zapłaciłem. Jak należy rozumieć tę sytuację?

Tomasz Pawlak

»Wybrane opinie klientów

Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik
Dzień dobry pomimo ze w swoim pytaniu nie wyjaśniłem wszystkich szczegółów mojej sprawy, gdyż omyłkowo wysłałem tzw. roboczą, niedopracowaną wersje mojego pytania, to i tak Pan mecenas stanął na wysokości zadania i rozwiał moje wątpliwości w temacie( bez zadawania dodatkowego pytania). 
Piotr
Jasne i czytelne wskazówki i porady
Ewa
Szybka i profesjonalna pomoc. Przystępna cena za usługę. Polecam.
Bożena
Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula

Postępowanie mandatowe regulowane jest w art. 95-102 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i w większości przypadków prowadzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po jego popełnieniu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Zasady nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wynikają zaś z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. oraz z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Natomiast konkretne wysokości grzywien za wykroczenia określone są w Załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tzw. „Taryfikator mandatów”). Punkty karne określone są zaś w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (niniejsze rozporządzenie uznane jest za uchylone, jednakże zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.957) przepisy nin. rozporządzenia stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990)).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawowym rodzajem mandatu jest mandat kredytowany, który staje się prawomocny z momentem pokwitowania jego odbioru (czyli przyjęcia mandatu). Taki mandat należy uregulować w terminie 7 dni od jego przyjęcia. W treści mandatu powinno być zawarte pouczenie, gdzie należy wpłacić grzywnę, na jaki rachunek należy ją wpłacić oraz co się stanie w sytuacji jej nieuiszczenia (część „D” mandatu).

Z § 2 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien wynika, że:

㤠2.

1. Z zastrzeżeniem § 2a formularz, przy wykorzystaniu którego nakłada się grzywnę w drodze mandatu karnego, składa się z 5 odcinków:"A","B","C","D" i"E", oznaczonych serią i numerem, ułożonych w książkę w postaci bloczka, umieszczoną w zespolonym pakiecie, z zachowaniem ciągłości numeracji. Odcinki"A","B","C" i"D" są wykonane na papierze samokopiującym.”

Natomiast § 4 ww. rozporządzenia opisuje procedurę nakładania mandatu:

㤠4.

1. Funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowany, po oddzieleniu części A i B od części C-E:

1) na odcinku"A" formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny; wysokości grzywny nie wpisuje się, jeżeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego;

2) na odcinku"C" formularza:

a) wpisuje wysokość nałożonej grzywny,

b) oznacza rodzaj mandatu oraz wypełnia rubryki dotyczące ukaranego zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje się datę urodzenia ukaranego,

c) wpisuje rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną,

d) w przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, wpisuje liczbę punktów przewidzianych za to naruszenie na podstawie odrębnych przepisów,

e) wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis.

2. Sprawca wykroczenia potwierdza przyjęcie mandatu karnego kredytowanego, składając czytelny podpis na odcinku"C" formularza.

3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki"A","B" i"C" formularza. W przypadku gdy grzywna została uiszczona w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, sprawca wykroczenia otrzymuje wyłącznie odcinek"C" formularza.

§ 4a. Jeżeli sprawca wykroczenia został pouczony, zgodnie z § 6, i pisemnie wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego kredytowanego w określonej wysokości, odcinki"A","B" i"C" formularza mogą zostać mu doręczone przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzeniem przyjęcia mandatu jest załączona do odcinka"D" pisemna zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie wraz ze zwrotnym poświadczeniem doręczenia przesyłki zawierającej mandat. Za datę przyjęcia mandatu przyjmuje się dzień jego doręczenia.”

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny wskazuje, że prawdopodobnie nie zastosował się Pan do znaku: P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b, za co zgodnie z powyższymi rozporządzeniami grozi mandat wysokości 500 zł oraz 5 punktów karnych.

Odpowiadając na Pana pytanie, przyjmuję założenie, że mandat, który Pan otrzymał jest wypisany, to znaczy, że wpisana została na nim kwota, liczba punktów karnych oraz rodzaj popełnionego wykroczenia, a Pan mandat podpisał.

Przechodząc zaś do prawidłowości działania strażników miejskich, zdaje się, że strażnicy omyłkowo wręczyli Panu wszystkie części mandatu karnego. Zgodnie z wyżej przytoczonym rozporządzeniem powinien Pan dostać jedynie część „A-C” lub samą część „D”. Części „A-D” mandatu są wykonane na papierze kopiującym, stąd funkcjonariusze straży miejskiej posiadali odpowiednie dokumenty stwierdzające popełnienie przez Pana wykroczenia i przyjęcie mandatu, co uzasadnia obciążenie Pana punktami karnymi.

Fakt, że to Pan posiada część „E” mandatu uzasadnia jednak przypuszczenie, że funkcjonariusze straży miejskiej mogli nie zgłosić obciążenia Pana grzywną do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Każdy mandat posiada indywidualny numer seryjny oznaczony na wszystkich częściach odcinków „A, B, C, D i E”. Odcinek „E” jest dedykowany organom rozliczającym formularze. Nie można jednak założyć, że straż miejska nie zgłosi obciążenia grzywną na podstawie kopii odcinków „A, B, C, D”. Skoro przyjął Pan mandat, to należy założyć, że do wykroczenia doszło, co potwierdził Pan swoim podpisem. W tej sytuacji do Pana należy decyzja, czy decyduje się Pan na poniesienie konsekwencji braku zapłaty mandatu karnego.

Konsekwencją braku zapłaty mandatu karnego, nie jest wszczęcie postępowania przed sądem (to mogłoby mieć miejsce, gdyby nie przyjął Pan mandatu), a wszczęcie egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 100 § 12 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sytuacji wystawienia mandatu przez straż miejską tytuł wykonawczy wystawia wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to on przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego.

W Pana sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie opłacenie mandatu. Urzędy skarbowe działają w tych kwestiach dość powoli, jednakże można się spodziewać, że prędzej czy później zostanie Pan wezwany do zapłaty lub też, że organ bez odrębnego wzywania do zapłaty ściągnie należność np. z nadpłaty podatku dochodowego, z wynagrodzenia, z konta bankowego wraz z obciążeniem Pana kosztami egzekucji administracyjnej. Urząd skarbowy ma 3 lata na ściągnięcie należności – po tym okresie dojdzie do przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co grozi za przestawienie motoru na parkingu wewnętrznym bez zgody właściciela?

Na osiedlu zamkniętym, na którym ustanowiona jest strefa ruchu, na zewnętrznym parkingu, na miejscu parkingowym zaparkowany był motocykl. Stał pośrodku miejsca, na którym normalnie mieści się auto. Właściciel zrobił to specjalnie, ponieważ parkuje na tym miejscu swoje auto, a kiedy odjeżdża, zastawia je swoim motorem. Miejsca parkingowe przeznaczone są dla gości, ale z braku wystarczającej liczby miejsc w garażu podziemnym, zajmowane są przez lokatorów. Ponieważ właściciel motocykla specjalnie zablokował całe miejsce, postanowiłem przetoczyć motor obok, zaparkowałem swoje auto i z powrotem przetoczyłem motor w taki sposób, że stoi teraz na tym samym miejscu parkingowym, ale tuż przed moim autem. Motor nie był w żaden sposób zablokowany, więc w czasie przetaczania niczego w nim nie uszkodziłem. Na osiedlu jest monitoring, więc zajście mogło zostać nagrane. Czy za przetoczenie motocykla mogę zostać pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności?

Prowadzenie samochodu przed zdaniem egzaminu

Dwa miesiące temu upłynął mi termin zakazu prowadzenia pojazdu. Co grozi mi za prowadzenie auta jeszcze przed zdaniem egzaminu?

Czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już nieważne?

Zabrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, ale w trakcie kontroli drogowej okazało się, że minął czas, na jaki było wydane z powodów zdrowotnych. Co teraz, czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już od 6 miesięcy nieważne? Zapłaciłem mandat 500 za jazdę bez uprawnień. Czy zostanie mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli nie figuruję w systemie? Tak mi powiedział policjant.

Konsekwencje potrącenia pieszego

Popełniłem wykroczenie potrącenia pieszego. Policja zabrała mi dokument prawo jazdy za pokwitowaniem. Odebrałem wyrok nakazowy, który skazuje mnie na grzywnę 1000 zł + zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 miesięcy. Chciałbym napisać zażalenie na wyrok, w związku z tym mam pytania. 1. Czy w przypadku zażalenia proces rozpatrywania sprawy przez są może trwać dłużej niż 6 miesięcy (czyli okres zakazu prowadzenia pojazdów)? Czy w tym czasie mogę prowadzić auto? 2.Co w wypadku, gdy nie złożyłem zażalenia, a dziś złapała mnie policja, dostałem tylko mandat za brak dokumentu – 50 zł? Czy w takim wypadku grożą mi jeszcze jakieś konsekwencje prawne? Mogą przedłużyć okres zakazu prowadzenia pojazdów i nałożyć dodatkową grzywnę?

Kara za parkowanie na trawniku

Zaparkowałam na ok. 15 minut auto czterema kołami na trawniku obok wjazdu do domu, który był zablokowany przez inne auto. Za wycieraczką auta znalazłam mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Nie przyjęłam go i sprawa trafiła do sądu o wykroczenie z art. 144 K.w. Dzisiaj odbyła się rozprawa, na której tłumaczyłem, że byłam zmuszona zaparkować na chwilę, bo mam niepełnosprawnego ojca i musiałam dostać się do domu. Trawnika nie zniszczyłam. Sprawa została odłożona. Czy mam szansę na korzystny wyrok?

Kwestionowanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości

Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km/h. Nie przyjąłem mandatu, sprawa ma trafić do sądu, nie otrzymałem jeszcze żadnej korespondencji z sądu. Napisałem wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego, jednak dowiedziałem się, że starosta i tak wyda decyzję o odebraniu prawa jazdy, mimo że sprawę ma rozpatrywać sąd. Mandatu nie przyjąłem, bo kwestionuję pomiar prędkości ze względu na odległość jego dokonania pomiaru – ponad 200 m, a za mną jechały inne samochody. Noc i panujące na drodze warunki mogły wpłynąć na błąd w pomiarze. Ponad wyczytałem w instrukcji urządzenia, którym wykonano pomiar, że wyniki pomiarów zawierają błąd pomiarowy +/– 2 km/h. Wiem, że takie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść obwinionego. Czy jest szansa na odzyskanie prawa jazdy do czasu rozpatrzenia przez sąd?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »