Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwestionowanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-05-31

Zatrzymano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 52 km/h. Nie przyjąłem mandatu, sprawa ma trafić do sądu, nie otrzymałem jeszcze żadnej korespondencji z sądu. Napisałem wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego, jednak dowiedziałem się, że starosta i tak wyda decyzję o odebraniu prawa jazdy, mimo że sprawę ma rozpatrywać sąd. Mandatu nie przyjąłem, bo kwestionuję pomiar prędkości ze względu na odległość jego dokonania pomiaru – ponad 200 m, a za mną jechały inne samochody. Noc i panujące na drodze warunki mogły wpłynąć na błąd w pomiarze. Ponad wyczytałem w instrukcji urządzenia, którym wykonano pomiar, że wyniki pomiarów zawierają błąd pomiarowy +/– 2 km/h. Wiem, że takie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść obwinionego. Czy jest szansa na odzyskanie prawa jazdy do czasu rozpatrzenia przez sąd?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik
Dzień dobry pomimo ze w swoim pytaniu nie wyjaśniłem wszystkich szczegółów mojej sprawy, gdyż omyłkowo wysłałem tzw. roboczą, niedopracowaną wersje mojego pytania, to i tak Pan mecenas stanął na wysokości zadania i rozwiał moje wątpliwości w temacie( bez zadawania dodatkowego pytania). 
Piotr
Jasne i czytelne wskazówki i porady
Ewa
Szybka i profesjonalna pomoc. Przystępna cena za usługę. Polecam.
Bożena
Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula

Starał się Pan o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ze względu na przepis art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), przewidujący zawieszenie postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ścieżka ta nie przyniosła jednak pozytywnego rezultatu.

W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności pozwolę sobie przytoczyć przepis art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym – starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Ustawa posługuje się pojęciem „przekroczył dopuszczalną prędkość”, a więc mając na uwadze, że do wydania decyzji administracyjnej zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Organ administracyjny powinien mieć na względzie w szczególności przepis art. 7 K.p.a., określający zasadę prawdy obiektywnej, zgodnie z którym:

„Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z cytowanym przepisem, organ administracji powinien dokładnie zbadać okoliczności sprawy, tak ażeby swoim działaniem nie pokrzywdzić obywatela. Zatem w sytuacji, kiedy dana osoba odmówiła przyjęcia mandatu i przedstawia obiektywne okoliczności mające znaczenie dla zdarzenia, organ administracji powinien wziąć je pod uwagę, niezależnie od ustaleń poczynionych przez policję. Z postulatem tym zgodził się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r. II SA/Op 400/16:

„Z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika obowiązek wydania przez organ decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ale tylko wtedy, jeśli kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 k.m./h na obszarze zabudowanym. Jeżeli organ dysponuje informacją od policji drogowej o przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h przez kierującego pojazdem oraz o odmowie przyjęcia przez kierowcę mandatu karnego i w związku z tym o toczącym się postępowaniu karnym, a strona postępowania administracyjnego (kierujący pojazdem) wyraźnie kwestionuje przekroczenie dopuszczalnej prędkości, to organ nie może opierać rozstrzygnięcia wyłącznie na przekazanej informacji o przekroczeniu przez stronę prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.”

Należy jednocześnie wskazać, że pojawiają się niestety także odmienne od powyższego wyroki (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 maja 2017 r. II SA/Gl 111/17), w których przedstawiane jest inne stanowisko:

„Organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości czy winy. Organ, co do zasady, opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji, która ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76 § 1 K.p.a.), stanowiąc dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone”.

Biorąc pod uwagę, że linia orzecznicza nie została jeszcze w dostateczny sposób wykształcona, ciężko określić, jakie stanowisko mógłby zabrać w Pana przypadku sąd.

Jednocześnie warto podkreślić, że od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazy przysługuje Panu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgodnie z art. 17 pkt 1 K.p.a. Niestety, wniesienie odwołania nie powoduje, że decyzja starosty nie stanie się ostateczna, ponieważ przepisy przewidują nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że stanie się wiążąca od momentu jej wydania.

Niestety, omawiany przepis jest źródłem wielu kontrowersji i w związku z tym nawet Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą i wniósł pytanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ażeby ten ostatecznie sprawę rozsądził. Jednakże do tego czasu możemy opierać się wyłącznie na wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które są sądami niższego rzędu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

Wczoraj nie ustąpiłem pierwszeństwa rowerzyście i lekko go potrąciłem. Obrażenia to tylko obtarcie i guz na czole poszkodowanego. Pogotowie zabrało rowerzystę do szpitala na badania, okazało się, że nie ma żadnych obrażeń. Policja zatrzymała mi prawo jazdy na 7 dni. Po 6 dniach mam się do nich zgłosić w sprawie dokumentu. Co mi grozi? Czy oddadzą mi prawo jazdy?

Konsekwencje potrącenia pieszego

Popełniłem wykroczenie potrącenia pieszego. Policja zabrała mi dokument prawo jazdy za pokwitowaniem. Odebrałem wyrok nakazowy, który skazuje mnie na grzywnę 1000 zł + zakaz prowadzenia pojazdów przez 6 miesięcy. Chciałbym napisać zażalenie na wyrok, w związku z tym mam pytania. 1. Czy w przypadku zażalenia proces rozpatrywania sprawy przez są może trwać dłużej niż 6 miesięcy (czyli okres zakazu prowadzenia pojazdów)? Czy w tym czasie mogę prowadzić auto? 2.Co w wypadku, gdy nie złożyłem zażalenia, a dziś złapała mnie policja, dostałem tylko mandat za brak dokumentu – 50 zł? Czy w takim wypadku grożą mi jeszcze jakieś konsekwencje prawne? Mogą przedłużyć okres zakazu prowadzenia pojazdów i nałożyć dodatkową grzywnę?

Mandat karny i punkty za zaparkowanie na miejscu dla inwalidów

Nie miałem gdzie zaparkować i stanąłem na miejscu dla inwalidów. Niestety szybko pojawiła się straż miejska. Strażnicy nie przyjęli mojego tłumaczenia i postanowili mnie ukarać – dostałem mandat karny i punkty (500 zł plus 5 pkt). Strażnicy wydali mi wszystkie druki mandatowe (odcinki A, B, C, D i E) czego nie rozumiem. Mandatu do tej pory nie zapłaciłem. Jak należy rozumieć tę sytuację?

Kara za parkowanie na trawniku

Zaparkowałam na ok. 15 minut auto czterema kołami na trawniku obok wjazdu do domu, który był zablokowany przez inne auto. Za wycieraczką auta znalazłam mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Nie przyjęłam go i sprawa trafiła do sądu o wykroczenie z art. 144 K.w. Dzisiaj odbyła się rozprawa, na której tłumaczyłem, że byłam zmuszona zaparkować na chwilę, bo mam niepełnosprawnego ojca i musiałam dostać się do domu. Trawnika nie zniszczyłam. Sprawa została odłożona. Czy mam szansę na korzystny wyrok?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »