Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kradzieże w miejscu pracy, dowody z ukrytego monitoringu

Autor: Mateusz Rzeszowski

Jestem właścicielem stacji benzynowej, od pewnego czasu zauważyłem braki przy spuszczaniu paliwa z autocysterny do zbiorników stacyjnych. Braki wynosiły ok. 100 litrów i pojawiały się systematycznie co 2 tygodnie. Zdecydowałem się na założenie ukrytego monitoringu w miejscach, gdzie nie dociera oficjalny. Przy jego pomocy wykryłem sprawcę. Ten monitoring dotyczył obszaru poza budynkiem stacji, czyli miejsc tankowania i rozładunku paliwa. Ponieważ pracownik, który dokonywał kradzieży, jest także pracownikiem sklepu stacyjnego, mam uzasadnione podejrzenie, że i tam kradnie. Czy miałem prawo założyć ukryty monitoring poza obrębem sklepu oraz czy w tej sytuacji mogę go również założyć w sklepie, gdzie także funkcjonuje oficjalny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania działalności pracowników w czasie wykonywania pracy przyjęło się wywodzić z art. 11(1) Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Art. 11(1) Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.”

Z przepisu tego sądownictwo wyciąga szeroko idące wnioski dotyczące monitoringu działań pracownika. Przyjmuje się bowiem, iż pracownik powinien zostać poinformowany o zainstalowaniu monitoringu, a ponadto w poszanowaniu prywatności pracownika monitoring nie powinien być instalowany w takich miejscach, gdzie powodowałoby to naruszenie tej prywatności. Czyli na przykład w przebieralniach czy toaletach, gdzie pracownik może oczekiwać zachowania swojej prywatności. Tym niemniej, w omawianej sytuacji do obronienia wydaje się teza, że pracownik został już wcześniej poinformowany o funkcjonowaniu monitoringu w budynku (i poza nim), a żaden przepis prawa nie nakłada na Pana obowiązku informowania o wszystkich miejscach, gdzie monitoring został zamontowany (a jedynie upublicznienia faktu, że obiekt jest monitorowany). Tak więc instalacja nad kasą monitoringu ukrytego np. w czujniku dymu powinna być w tej sytuacji jak najbardziej dopuszczalna. Taka sama sytuacja dotyczy zewnętrznego monitoringu budynku, który nie tyle musi przecież utrwalać zachowania pracowników, co służyć także ochronie Pana mienia.

Od przepisów prawa pracy należy jednakże odróżnić przepisy postępowania karnego, które zapewne bardziej Pana interesują. W tym miejscu sytuacja kształtuje się jeszcze korzystniej dla Pana. W związku z ponowną zmianą art. 168a Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), dopuszczalne jest bowiem przeprowadzanie dowodów, które pozyskane były nawet w sposób nielegalny:

Art. 168a K.p.k. Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.”

Dlatego też, nawet jeśliby dopuścił się Pan przekroczenia norm Kodeksu pracy, nie ma to żadnego wpływu na możliwość powołania się na tak pozyskane dowody w toku postępowania karnego. Co więcej, zgodnie z art. 7 K.p.k. policja oraz sąd muszą wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione dowody:

„Art. 7 K.p.k. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, sąd (a wcześniej policja, prokurator w przypadku postępowania karnego) kształtuje swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl