Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzieże w miejscu pracy, dowody z ukrytego monitoringu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-01-03

Jestem właścicielem stacji benzynowej, od pewnego czasu zauważyłem braki przy spuszczaniu paliwa z autocysterny do zbiorników stacyjnych. Braki wynosiły ok. 100 litrów i pojawiały się systematycznie co 2 tygodnie. Zdecydowałem się na założenie ukrytego monitoringu w miejscach, gdzie nie dociera oficjalny. Przy jego pomocy wykryłem sprawcę. Ten monitoring dotyczył obszaru poza budynkiem stacji, czyli miejsc tankowania i rozładunku paliwa. Ponieważ pracownik, który dokonywał kradzieży, jest także pracownikiem sklepu stacyjnego, mam uzasadnione podejrzenie, że i tam kradnie. Czy miałem prawo założyć ukryty monitoring poza obrębem sklepu oraz czy w tej sytuacji mogę go również założyć w sklepie, gdzie także funkcjonuje oficjalny?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania działalności pracowników w czasie wykonywania pracy przyjęło się wywodzić z art. 11(1) Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Art. 11(1) Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.”

Z przepisu tego sądownictwo wyciąga szeroko idące wnioski dotyczące monitoringu działań pracownika. Przyjmuje się bowiem, iż pracownik powinien zostać poinformowany o zainstalowaniu monitoringu, a ponadto w poszanowaniu prywatności pracownika monitoring nie powinien być instalowany w takich miejscach, gdzie powodowałoby to naruszenie tej prywatności. Czyli na przykład w przebieralniach czy toaletach, gdzie pracownik może oczekiwać zachowania swojej prywatności. Tym niemniej, w omawianej sytuacji do obronienia wydaje się teza, że pracownik został już wcześniej poinformowany o funkcjonowaniu monitoringu w budynku (i poza nim), a żaden przepis prawa nie nakłada na Pana obowiązku informowania o wszystkich miejscach, gdzie monitoring został zamontowany (a jedynie upublicznienia faktu, że obiekt jest monitorowany). Tak więc instalacja nad kasą monitoringu ukrytego np. w czujniku dymu powinna być w tej sytuacji jak najbardziej dopuszczalna. Taka sama sytuacja dotyczy zewnętrznego monitoringu budynku, który nie tyle musi przecież utrwalać zachowania pracowników, co służyć także ochronie Pana mienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od przepisów prawa pracy należy jednakże odróżnić przepisy postępowania karnego, które zapewne bardziej Pana interesują. W tym miejscu sytuacja kształtuje się jeszcze korzystniej dla Pana. W związku z ponowną zmianą art. 168a Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), dopuszczalne jest bowiem przeprowadzanie dowodów, które pozyskane były nawet w sposób nielegalny:

Art. 168a K.p.k. Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.”

Dlatego też, nawet jeśliby dopuścił się Pan przekroczenia norm Kodeksu pracy, nie ma to żadnego wpływu na możliwość powołania się na tak pozyskane dowody w toku postępowania karnego. Co więcej, zgodnie z art. 7 K.p.k. policja oraz sąd muszą wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione dowody:

„Art. 7 K.p.k. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, sąd (a wcześniej policja, prokurator w przypadku postępowania karnego) kształtuje swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Konsekwencje za pobicie w szkole

Podczas wspólnej gry w szkole z kolegami doszło do zatargu i syn uderzył kolegę, ten mu oddał, a syn uderzył go jeszcze dwa razy...

Konsekwencje za przypadkowe wyniesienie produktu ze sklepu

Wyniosłem z marketu budowlanego przypadkowo produkt - małą część pewnego zestawu narzędzi. Zostałem zatrzymany za kradzież. Jak to będzie...

Prawa podczas składania zeznań

Dostałem wezwanie na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień jako sprawca wykroczenia drogowego poprzez donos. W związku z tym chciałbym...

Oszustwo pokrzywdzonego w kolizji

Miałem niewielką kolizję z mojej winy. Ponieważ nie było konieczności wzywania policji, kierujący pojazdem, w który „stuknąłem”,...

Promowanie nielegalnych leków a kodeks karny

Zajmuję się pozycjonowaniem stron. Zgłosił się do mnie klient, który zamierza handlować różnymi medykamentami, np. tabletami poronnymi. To jest chyba...

Wręczenie łapówki urzędnikowi

Wręczyłam łapówkę urzędnikowi w kwocie 1000 zł. Pan pieniądze zabrał i zgłosił to na policję. Teraz mam wezwanie na policję (Wydział Do...

Podpisanie się za inną osobę na umowie kredytowej

W 2012 r. podpisałem się na umowie kredytowej za inną osobę. W 2013 r. dostałem wezwanie na komisariat w tej sprawie i pobrano ode mnie próbki...

Podrobienie podpisów w celu otrzymania kredytu

Jestem po rozwodzie, teraz czeka mnie sprawa o podział majątku. Przypuszczam, że była małżonka mogła podrobić podpisy rodziców, w celu otrzymania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »