Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kradzież samochodu – błędy w protokole

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2016-09-26

Skradziono mi samochód, co oczywiście zgłosiłem na policji, ale robiłem to w wielkim stresie i niestety są pewne błędy w protokole. Czy mogę je poprawić? Czy taka zmiana może mieć jakieś negatywne konsekwencje? Mam stwierdzoną depresję, zeznania były dla mnie ciężkim przeżyciem. Jeśli poprawię zeznanie, czy dla prokuratora nie będzie to podejrzane? Napisałem, że jechałem inną drogą niż naprawdę jechałem i nie wiem, czy to poważna zmiana, czy nie.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy zapanować nad stresem oraz postarać się o spokojną i zarazem merytoryczną rozmowę z funkcjonariuszem Policji. Prawdopodobnie potrzebne będzie ponowne przesłuchanie Pana. Nie znając szczegółów o stanie Pańskiego zdrowia oraz nie mając wykształcenia psychologicznego, mogę zarekomendować konsultację z terapeutą. Być może – zwłaszcza w przypadku problemów poważniej wpływających na wypowiedzi – organ ścigania zgodzi się, by Pan zeznawał w obecności specjalisty (np. psychologa) lub adwokata (zazwyczaj pełnomocnikami w sprawach karnych są adwokaci).

Protokóły zeznań oraz protokóły ustnych powiadomień o popełnieniu przestępstwa są sporządzane przez policjantów (w prokuraturach przez prokuratorów lub inne upoważnione osoby). Osoba przesłuchiwana jest uprawniona zapoznać się z tekstem protokółu przed jego podpisaniem; jak w znakomitej większości ważnych spraw – należy dokładnie czytać teksty przed ich ewentualnym podpisaniem.

Błędy w protokółach mogą mieć różne przyczyny – np. niezrozumienie sensu wypowiedzi osoby przesłuchiwanej przez sporządzającego protokół (przesłuchującego lub protokolanta), błędy w ortografii lub interpunkcji (niekiedy mające znaczenie merytoryczne), brak precyzji wypowiedzi uczestników protokółowanej czynności (np. przesłuchania).

Jeżeli Pan nie miał wpływu na błędy, to prawdopodobnie wystarczy jakaś korekta (np. w postaci dodatkowego przesłuchania). Ponowne przesłuchanie może służyć dodaniu ważnych informacji lub skorygowaniu wcześniejszych błędów (np. związanych z przypomnieniem sobie określonych okoliczności). Im wcześniej zgłasza się (np. telefonicznie) problem, tym łatwiej powinno przebiegać doprowadzenie do wyjaśnienia nieporozumień; może to być ważne zwłaszcza w celu zapobieżenia bezcelowym czynnościom dochodzeniowym (szczególnie związanym ze sporymi wydatkami). Oczywiście, poważne okoliczności zdrowotne warto akcentować – proszę liczyć się z potrzebą przedstawienia zaświadczenia od lekarza sądowego (z listy sądowej).

Stało się coś niedobrego, więc należy dążyć do wyjaśnienia sytuacji – nim ktoś w Policji uzna, że doszło (a przynajmniej mogło dojść) do popełnienia przestępstwa. Niżej zacytowany jest artykuł 233 Kodeksu karnego (K.k.) – przepis podstawowy w zakresie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

„§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”

Jeżeli istota problemu polega na skierowaniu podejrzenia na osobę niewinną lub na powiadomieniu o zmyślonym przestępstwie, to może wchodzić w grę odpowiedzialność karna na podstawie innych przepisów (zwłaszcza: art. 234 K.k. lub art. 238 K.k.); przepisy prawne są szeroko dostępne.

Jeżeli Pański lekarz lub terapeuta ma doświadczenie w opiniowaniu problemów związanych z prawem karnym, to być może udzieli Panu wskazówek szczególnie przydatnych na danym terenie; np. wskaże lekarza sądowego (jeśli sam nie ma takiego statusu lub nie jest biegłym sądowym) lub podzieli się wiedzą o policjantach doświadczonych w przesłuchiwaniu osób z problemami, z którymi Pan się boryka (funkcjonariusze specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach, więc trudno byłoby nawet oczekiwać głębokiego rozeznania psychologicznego od specjalisty z innego zakresu, np. technik kryminalistycznych).

Proszę spokojnie rozważyć, czego dotyczą wątpliwości. Tytułem przykładu: Jest poważna różnica między wskazanie oczywiście błędnej barwy (np. samochodu lub ubioru) a pomyłką w określeniu wersji jakiegoś koloru (np. czerwień – purpura).

Wskazanie innej drogi może być poważną różnicą, ale trzeba zwracać uwagę na szczegóły – zarówno dotyczące samych okoliczności (zdarzenia i przesłuchania), jak również odnoszących się do Pańskiego stanu zdrowia (w tym do zażywanych leków i ich wpływu na Pańską kondycję). Znów trzeba posłużyć się przykładami: Wskazanie dwóch dróg od siebie odległych to większa różnica od wskazania dróg pobliskich (a niekiedy są drogi blisko siebie umiejscowione, choć nawet znajdujące się nie tylko w dwóch powiatach lub województwach, ale nawet w sąsiednich państwach). Poza tym trzeba brać pod uwagę oznaczenie dróg (niekiedy mało wyraźne oraz wskazania systemów wspomagania jazdy (np. GPS), które „potrafią” podróżnego kierować w miejsca niewłaściwe (niekiedy dosłownie w pole lub w krzaki). Samo niepokojenie się prawdopodobnie na niewiele się zda; trzeba będzie stawić czoła wyzwaniu – ponawiam zachętę do konsultacji specjalistycznej (która może pomóc w określeniu, czy Pańska kondycja zdrowotna mogła wpłynąć na treść złożonych przez Pana zeznań.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »