Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kradzież wyposażenia samochodu pozostawionego na przechowanie

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Postawiłem auto w garażu firmy transportowej celem przechowania. Dogadałem się z kierownikiem i nie miał zastrzeżeń, nie żądał też zapłaty. Po upływie pół roku dostałem telefon, że z auta ktoś skradł felgi aluminiowe z oponami, głośniki, zmieniarkę płyt i skrzynkę z narzędziami. Czy mogę coś zdziałać w tej sprawie, wzywając policję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma to, czy między Panem a właścicielem garażu doszło do zawarcia umowy przechowania, czy dorozumianym zawarciem umowy najmu miejsca do pozostawienia auta na określony czas. O ewentualnej odpowiedzialności przesądza rodzaj umowy.

Umowa przechowania może być zawarta w dowolnej formie, także w formie dorozumianej.

Zgodnie z art. 835 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Istotą umowy jest zobowiązanie przechowawcy nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem utrzymać tę rzecz w stanie niepogorszonym i wydać w każdym czasie na żądanie składającego.

Istotą przechowania jest więc obowiązek pieczy nad rzeczą – strzeżenia jej przed utratą lub jakąkolwiek szkodą, aby w każdej chwili była do jego dyspozycji w takim stanie, w jakim oddał ją na przechowanie. Zgodnie z art. 838 K.c. przechowawca jest uprawniony, a nawet obowiązany zmienić określone w umowie miejsce i sposób przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed dokonaniem zmiany.

Tak więc, jeżeli ta osoba przyjęła na siebie zobowiązanie do przechowania rzeczy w stanie niepogorszonym, które może Pan potwierdzić np. dokumentem, kwitem, inaczej mówiąc – udowodnić, że była to jednak umowa przechowania (a może firma transportowa świadczy usługi przechowania?) – a jej zachowanie nie odpowiada treści tego zobowiązania, to może Pan wystąpić do tej osoby z roszczeniem odszkodowawczym za spowodowane zniszczenia.

Jeżeli natomiast w tej konkretnej sytuacji nie ma przesłanek, które świadczyłyby o zawarciu dorozumianej umowy przechowania samochodu, to przeciwko osobie, która zgodziła się na udostępnienie części garażu na postawienie auta na pewien okres czasu, nie ma podstaw do wystąpienia z roszczeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl