Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kradzież wyposażenia samochodu pozostawionego na przechowanie

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-08-06

Postawiłem auto w garażu firmy transportowej celem przechowania. Dogadałem się z kierownikiem i nie miał zastrzeżeń, nie żądał też zapłaty. Po upływie pół roku dostałem telefon, że z auta ktoś skradł felgi aluminiowe z oponami, głośniki, zmieniarkę płyt i skrzynkę z narzędziami. Czy mogę coś zdziałać w tej sprawie, wzywając policję?

Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma to, czy między Panem a właścicielem garażu doszło do zawarcia umowy przechowania, czy dorozumianym zawarciem umowy najmu miejsca do pozostawienia auta na określony czas. O ewentualnej odpowiedzialności przesądza rodzaj umowy.

Umowa przechowania może być zawarta w dowolnej formie, także w formie dorozumianej.

Zgodnie z art. 835 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Istotą umowy jest zobowiązanie przechowawcy nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem utrzymać tę rzecz w stanie niepogorszonym i wydać w każdym czasie na żądanie składającego.

Istotą przechowania jest więc obowiązek pieczy nad rzeczą – strzeżenia jej przed utratą lub jakąkolwiek szkodą, aby w każdej chwili była do jego dyspozycji w takim stanie, w jakim oddał ją na przechowanie. Zgodnie z art. 838 K.c. przechowawca jest uprawniony, a nawet obowiązany zmienić określone w umowie miejsce i sposób przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed dokonaniem zmiany.

Tak więc, jeżeli ta osoba przyjęła na siebie zobowiązanie do przechowania rzeczy w stanie niepogorszonym, które może Pan potwierdzić np. dokumentem, kwitem, inaczej mówiąc – udowodnić, że była to jednak umowa przechowania (a może firma transportowa świadczy usługi przechowania?) – a jej zachowanie nie odpowiada treści tego zobowiązania, to może Pan wystąpić do tej osoby z roszczeniem odszkodowawczym za spowodowane zniszczenia.

Jeżeli natomiast w tej konkretnej sytuacji nie ma przesłanek, które świadczyłyby o zawarciu dorozumianej umowy przechowania samochodu, to przeciwko osobie, która zgodziła się na udostępnienie części garażu na postawienie auta na pewien okres czasu, nie ma podstaw do wystąpienia z roszczeniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kradzież samochodu – błędy w protokole

Skradziono mi samochód, co oczywiście zgłosiłem na policji, ale robiłem to w wielkim stresie i niestety są pewne błędy w protokole. Czy mogę...

Kradzież dokonana przez pracownika bez umowy

Jestem właścicielem małej firmy. Pracownik, który świadczył na moją rzecz pracę (bez umowy o pracę), okradł mnie na kwotę 10 000 zł. Jakie mam...

Wykonawca zniknął z zaliczką, co robić?

Wykonawca remontu domu wziął pieniądze na materiał i zniknął. Niestety, nie spisałem z nim umowy na piśmie, co teraz zrobić? Wydaje się, że...

Wyłudzenie kryptowaluty

Mam pytanie odnośnie wyłudzenia kryptowaluty. Jeżeli ktoś od kilku osób wyłudził podstępem pewną ilość kryptowalut, czy można tej osobie postawić...

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomej poznanej przez internet?

Pożyczyłem pieniądze pewnej osobie poznanej przez internet. Znałem ją długo i jej ufałem, dlatego udzieliłem jej pożyczki. Osoba ta stwierdziła, że...

Realne straty z powodu fałszywego oskarżenia

Pan, który od lat prowokuje konflikty sąsiedzkie oskarżył mnie o groźby karalne. Zapewne sprawa zostanie umorzona na etapie postępowania policji....

Oszuści podszywający się pod bank

Kilka dni temu zostały wyłudzone ode mnie dane osobowe figurujące w dowodzie osobistym. Mam uzasadnione podejrzenie, że byli to oszuści podszywający się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »