Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakt z osobą osadzoną w areszcie - jak dowiedzieć się jakie zostały przedstawione zarzuty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-08-16

Znajomy został zatrzymany w charakterze oskarżonego i został osadzony w areszcie. Jakie mogę mieć z nim formy kontaktu, żebym nie został oskarżony o współudział? Czy mogę się dowiedzieć, jakie zarzuty otrzymał znajomy? Czy dostanę zgodę na widzenie z nim? Czy mogę być karany za poplecznictwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontakt z osobą osadzoną w areszcie - jak dowiedzieć się jakie zostały przedstawione zarzuty?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy Kodeksu karnego wykonawczego.

Kontakt ze strony osadzonego – telefon

Zatrzymany ma prawo do telefonu, którym powiadamia o swoim zatrzymaniu osobę mu najbardziej zaufaną. Zazwyczaj jest to ktoś z rodziny, ale prawo nie wymaga więzów krwi.

Zarzuty postawione osobie

Niestety tego się Pan nie dowie, bowiem nie jest Pan jego obrońcą. Okoliczność, iż został Pan powiadomiony o jego zatrzymaniu i to przez niego, nie daje Panu prawa otrzymywania informacji o charakterze sprawy, w której został zatrzymany. Oczywiście może Pan wystąpić do prokuratury z wnioskiem o udzielenie zgody na widzenie, ale jak pokazuje moje doświadczenie tego rodzaju wniosek – złożony przez osobę niespokrewnioną – daje do myślenia organom ścigania i może skutkować pochyleniem się organów nad Pana osobą. Mniemam, że tego by Pan nie chciał. Pragnę jednak podkreślić, iż sam telefon do Pana nie będzie postrzegany w taki sposób, bowiem jest to uprawnienie zatrzymanego, które de facto i tak pozostaje pod kontrolą.

O ile nie zostanie Pan ustanowiony obrońcą (a takowym może być tylko radca prawny lub adwokat), nie może Pan uzyskać żadnych informacji.

Wniosek o zgodę na widzenie

Wniosek o zgodę na widzenie składa się w prokuraturze prowadzącej postępowanie przygotowawcze. O ile jednak kolega zostanie tymczasowo aresztowany, o tyle składanie wniosku uważam za niecelowe, ażeby nie przyciągnąć uwagi organów.

Jeśli dojdzie do spotkania, to na wniosek prokuratora (na tym etapie na pewno takie polecenie się pojawi), a kontakt będzie w obecności funkcjonariusza służy więziennej.

Nie może być Pan karany za poplecznictwo, jeżeli osoba ta jedynie do Pana zadzwoniła z informacją o zatrzymaniu. Skorzystanie z tego prawa niczym Panu nie grozi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »