Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje zatrzymania kierowcy bez uprawnień pod wpływem alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-06-21

Rok temu zostałem zatrzymamy pod wpływem alkoholu i zostało mi zabrane prawo jazdy na 3 lata. Wczoraj jechałem autem i policja mnie zatrzymała, miałem 1,25 promila, za drugim pomiarem 1,13 – pomimo zakazu sądowego i brak uprawnień byłem pod wpływem alkoholu. Co mi za to grozi i jakie poniosę za to konsekwencje? Czy pójdę do więzienia? Mam stałą pracę i utrzymuję partnerkę oraz opiekuję się babcią w wieku 88 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje zatrzymania kierowcy bez uprawnień pod wpływem alkoholu

Konsekwencje kierowania bez uprawnień

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Godzi się podkreślić, iż popełnił Pan dwa przestępstwa, tj. z art. 244 K.k. i z art. 178a § 4 K.k.

Zgodnie z art. 244 K.k. „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Znacznie większe konsekwencje będzie miał dla Pana art. 178a § 4 K.k., bowiem zgodnie z jego treścią „jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Dożywotni zakaz kierowania

Niemniej w tym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów jest dożywotni. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zachodzi zatem pytanie, czy sąd będzie w Pana przypadku łaskawy i odstąpi od tego z uwagi na wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami? Co się takiego stało, że będąc w stanie nietrzeźwości, znowu Pan wsiadł do samochodu i naruszył zasady ruchu drogowego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »