Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje zakupu recepty przez internet

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Dwa lata temu zakupiłam receptę przez ogłoszenie w internecie. Zamówiłam 2 recepty na 2 opakowania, wykupiłam tylko 1 receptę. Za lek zapłaciłam 100% wartości leku. Kilka dni temu zostałam wezwana na policję w tej sprawie. Chciałam poradzić się w tej sprawie – czy to jest przestępstwo? Co mi grozi za to i jakie mogę ponieść konsekwencje za zakup recepty przez internet?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje zakupu recepty przez internet

Wezwanie w charakterze świadka

Dostała Pani wezwanie w charakterze świadka, nie podejrzanej. Wezwania na przesłuchania doręczane są zazwyczaj listownie za osobistym pokwitowaniem odbioru. Natomiast wypadkach niecierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności (art. 137 Kodeksu postępowania karnego).

Wskazuję zatem, że jako świadek może Pani uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić Pani lub osobę Pani najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zobacz też: Zakup leków przez internet

Zakup recepty

Osoba, od której kupiła Pani tabletki, zapewne popełniła czyn z art. 124 ustawy, zgodnie z którym: „kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Jak wskazuje się w doktrynie prawniczej, „stosownie do art. 124 u.p.f., czynem zabronionym jest wprowadzanie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Ratio legis wskazanego przepisu ustawy nie wywołuje większych wątpliwości. Ustawodawca penalizuje w nim bowiem działania sprzeczne z art. 3 u.p.f., na podstawie którego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do obrotu dopuszczone są wyłącznie produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia, Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską” (tak np. M. Koremba w: Komentarz do art. 124 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Pani zeznania mogą zwyczajnie pomóc w poszukiwaniu sprawcy tego przestępstwa.

Współpraca z policją

Natomiast to od Pani zależy, czy będzie chciała Pani współpracować z policją i poda wszystkie wiadome Pani informacje. Nie ma Pani takiego obowiązku. Proszę jednak mieć świadomość, że istnieje odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, bowiem ten kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność karna jest nie tylko za składanie fałszywych zeznań, ale także za zatajenie czegoś, co jest Pani wiadome.

Zalecam zeznać wszystko policji, jak było. Skoro Pani dalej nie sprzedawała owych tabletek, lecz zużyła je na własne potrzeby, to nie widzę żadnych podstaw do pociągnięcia Pani do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej.

Uważam, że, składając zeznania, powinna Pani wskazać, że nie miała świadomości, że zakup leków na receptę przez internet nie jest dozwolony. Jeśli dalej Pani nim nie handlowała, nie czerpała z tego zysków, to nie musi Pani czuć się zagrożona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl